Wojsko, milicja

Wojsko, milicja Zapytaj o ten produkt

0 PLN

- Co Dzień Niesie.
  Nowiny dla żołnierzy.
  [Wyd. Oddz[iał] Prop[agandy] Gł[ównego] Zarz[ądu] Pol[ityczno]
  -Wych[owawczego] W.P.[Wojska Polskiego].
  [Warszawa], R.1945 - 1947; 21 cm, niereg.
(MZ-t.C)

R.1945 nr 2 (XII)wyd.mas.nr 61
R.1946 nr 3 (I-nr 62), nr 6 (II-nr 64)                           po 22,00

-  Czwartak Pancerny.
   Kwartalnik Koła Żołnierzy Pułku 4 Panc.[ernego] "Skorpion";
   Londyn, 1953-1954; format: 33 x 20,5 cm.
(MZ-t)

R.1953 nr 12
R.1954 nr 14, 15/17                                                po 55,00

- Głos Kościuszkowca.
  Dwutygodnik oficerów Sztabu 1.W.D.P.
  Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca.
  [S.l : s.n.], R.1946; 20 cm.

R.1946 nr 2                                   Cena:44,00        

- Granica.
  Pismo żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza
  Red.nacz.: Władysław Zieliński.
  Warszawa, R.1:1949 - R.18:1966; 40,5 cm.
(MZ)

R.13:1961 nr 4/14(563), 5/19(568), 6/23(572), 7/27(576)
             9/36(586),10/40(590), 11/45(595, 12/49(599)
R.14:1962 nr 11/44(647)
R.15:1963 nr 8/31(686)                                       po 11,00

-   Kierowca.
    Żołnierskie pismo kierowców pojazdów mechanicznych
    i wozów bojowych WP.
   Warszawa,R.9:1955/56[?] - ; format: 47,5 cm.
(MZ)
R.9:1955 nr 3(162),
R.9[!]:1956 nr 10, 12, 18(177)
R.9[!]:[1957] nr 10 (193)                                   po 22,00

-  Salamandra.
   Miesięcznik Żołnierzy 1.Dywizji Pancernej.
   Nakładem Sekcji Prasowej Plutonu Opieki n/Ż [nad Żołnierzem]
   1 Dywizji Pancernej. B.m., 1946 - 1947; 20 cm.
(MZ-t)
R.2:1947 nr 4 (30 I)                                      cena: 55,00

-  Wiarus.
   Dwutygodnik dla podoficerów i aktywu żołnierskiego W.P.
   Wydawnictwo "Prasa Wojskowa"
   Redaktor-Zbigniew Flisowskie mjr.
    Opracowanie graficzne-Witold Kalicki por.
    Warszawa, R.1:1947-R.4:1950; 33,5 cm.
(MZ)
R.2:1948 nr 11, 17, 19, 21                              po 11,00
               nr 13 (br.okł.)                               cena: 6,60
               nr 15/16 (22 VII-okł.W.Kalicki)       cena: 22,00
R.3:1949 nr 4, 8, 13, 26                                   po 11,00

R.1950 nr 6                                               cena: 11,00
- Żołnierz Polski.
   Tygodnik ilustrowany [organ Ministerstwa Obrony Narodowej].
    Kraków, Warszawa/od 1947 r. nr 40), R.I:1945-  (MZ)

R.1945 nr 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16           po 5,50
R.1946 nr 10, 14/15, 16/17, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 45
R.1947 nr 3, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 36, 39, 40, 42, 47, 49/50
R.1948 nr 3, 26, 27, 28, 33, 36, 47, 48, 50
R.1949 nr 8, 10, 48
R.1950 nr 20
R.1958 nr 27

R.1960 nr 29
R.1975 nr 12, 13, 20, 21, 42, 43, 51, 52

R.1976 nr  2, 6, 8, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36,
                     46, 47, 48, 49, 50
R.1977 nr 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 28,
                   29, 30, 32
R.1978 nr 5, 11, 22, 27, 29, 30, 32                        po 3,30

R.1982 nr 1, 2, 3, 5, 6                                          po 2,20

 

Aktualizowano 17.09.2018

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.