Wilno

WilnoZapytaj o ten produkt

0 PLN

Alma Mater Vilnensis - Jednodniówka "Dnia Akademika"

Alma Mater Vilnensis, Jednodniówka "Dnia Akademika"
Wilno, 1922
Wydawnictwo Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej
Uniwersytetu Stefana Batorego
Okadka według rysunku Ferdynanda Ruszczyca
Tłoczono w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie
pod zarządem A. Drzewickiego.

Oprawa miękka, 102 s., XV,  30 cm, egzemplarz po dezynfekcji gazem

Stan: strona przed tytułowa lady po wytarciu wpisu lub dedykacji,
luźne str. 3-6, suchy tłok na str. 3,
grzbiet zabezpieczony papierem, liczne zaplamienia, zabrudzenia,
naddarcia.

Cena : 220,00

- Braterstwo (Brolybė).
  Jednodniówka.
  Red.:Andrzej Rondomanskis.
  Druk: "Zorza", Wilno.
  Wilno, 31 października 1939; 2 s., 47 cm. (MZ-t.Wilno)  

                                                                       Cena:220,00

- Czerwony Sztandar.
  Organ Komitetu Centralnego
  Komunistycznej Partii Litwy.
  Wilno, R.1:1953 (1 VII) - ; 59,5 cm.
(MZ-t.Wilno)

R.1968 nr 288
R.1983 nr 75, 99
R.1984 nr 59                                          po 11,00

- Dziennik Wileński.
  Wilno, R.1:1916 - R.22:1938; 54,5 cm. (MZ-t.Wilno)

R.3:1918 nr 163 (23 VII)  
dwie dziurki w miejscu składania                   Cena:33,00
R.13:1929 nr 15 (18 I) Rewizja Konstytucji   Cena:55,00     
R.15:1931 nr 41, 58, 66, 193                          po 33,00

- Gazeta Codzienna. Kasdienis Laikrastis.
  Wydawcy: Bolesław Szyszkowski i Józef Mackiewicz.
  Redaktor: Józef Mackiewicz.
  Wilno, R.1:1939 - R.2:1940; 50 cm.
(MZ-t.Wilno dodatki))

R.1:1939 nr 4 - Dodatek nadzwyczajny
(28 XI-Ustalenie kursu zdeponowanych złotych) Cena:166,00

- Głos Narodowy.
  Wilno, R.1:1938 - R.2:1939, dziennik, format: 54,5 cm.
[MZ, met.regał]

R.2: 1939 nr 54 (23 II), 55, 56, 57, 58 (27 II)  po 99,00
nr 211 (2 VIII), br.s.3-4                    Cena: 22,00
Wszystkie numery z naklejką adresową: P.T. Red. "Rycerz Niepokalanej" Teresin Suhaczewski

- Goniec Wileński.
  Wychodzi w poniedziałki idnie poświąteczne.
  Redaktor i wydawca: Józef Lesiewski.
  Wilno, R.1:1926 - R.2:1927; 50 cm.
(MZ-t)

R.2:1927 nr 4 (24 I)                                                Cena:55,00

- Jednodniówka z okazji wileńskich uroczystości
  ku czci św. Andrzeja Boboli w dniach 23, 24, 25 października 1938 r.
  Wilno św. Andrzejowi B. w hołdzie
  Wilno, 1938
  Wileńskie Kollegium OO. Jezuitów
  31, [1] s.; il.; 29 cm
  Egzemplarz po dezynfekcji gazem
Stan: zaplamienia okładki kilka ostatnich dolnych narożników oberwane.
                                                                          Cena:99,00

 - Kurjer Litewski.
  Wychodzi codziennie rano, oprócz dnim poświątecznych.
  R.8 1912 - R.11 1915 Wilno
  Wydawca: Wojciech Baranowski
  Format: 59 cm.  (MZ-t)

R.1912 nr 95(przedarci z ubytkami tekstu na złożeniach

                                                                        Cena: 25,00

- Kurier Wileński.
  Niezależny organ demokratyczny.
  Wilno, R.1:1924 - R.13:1936; format: 61, 47,5 cm.
(MZ-t)

R.12:1935 nr 119
(3 maja-niewielki ubytek papieru)                    Cena:33,00

R.13:1936 nr 78 (19 III-urodziny J.Piłsudskiego,
przetarcia podkelone taśmą klejącą)                Cena:25,00
                nr 217 (9 VIII-Olimpiada)

- Kuźnia.
  Dwutygodnik społeczny,polityczny,naukowy i literacki.
  Redaktor:Ludwik Lech;
  Wydawca:Jan Bajewski.
  Wilno,"Drukarnia Wilenska", R.1:1913-R.2:1914; 23,3 cm.
   Pismo PPS Lewicy.
(MZ-t.Socjalizm)

Dostępny numer:

R.1:1913 nr 21 (18 X)
art.:Kwestia żydowska wśród robotników.     Cena:44,00

- Nasza Wieś.
  Czasopisma poświęcone sprawom społecznym
  ziemi wileńskiej, nowogrodzkiej i grodzieńskiej.
  Wydawca i redaktor odpowiedzialny: Jan Dracz.
  Wilno, R.1:1935 - R.2:1936; 29 cm. (MZ-t)

R.1:1935 nr 4                                                 po 22,00

- Nowe Słowo. Naujasis Žodis.
  Wydawca:J.Kapocius;
  Redaktor:K.Umbraziunas.
  Wilno, R.1:1940; format: 47,7 cm (MZ-t)

R.1:1940 nr 35 (22 II)                                           Cena: 55,00

- Pogoń - Vytis.
  Jednodniówka.
  Wilno, R.1939 30 października.
  Red.:Andrzej Rondomanskis.
  Tytuł poprzedni:Braterstwo.
  Tytuł następny: Witaj Litwo!
  Format:47 x 32 cm.
(MZ-t.Wilno)            

 Przetarcie w miejscu składania w pół,
 oderwany górny lewy róg z niewielkim
 ubytkiem tekstu.                                            Cena:166,00

   w dobrym stanie (MZ-t-jednodniówki)             Cena:220,00

- Poprostu.
  Dwutygodnik literacko-społeczny.
  Komitet redakcyjny:Henryk Dembiński, Anatol Mikułko, Jerzy Orda.
  Wilno, R.1935 - 1936; format: 47,5 cm (MZ-t).

R.1935 nr 2, 5 (nakł.2 po konfiskacie)            po 44,00

- Prawda Wileńska. Vilniaus Tiesa.
  Organ Wileńskiego Miejskiego i Powiatowego
  Komitetów K.P.(b)L.oraz Wileńskiego Miejskiego
  i Powiatowego Komitetów Wykonawczych.
  Wilno, R.1:1940 - R.2:1941, 1944 - 1947; (MZ-t)

R.1944 nr 7, 24, 47, 117
R.1945 nr 5 (6 I ),231, 233, 234, 236                  po 55,00


- Słowo.
  Wydawca w zastępstwie współwłaścicieli: Stanisław Mackiewicz;
  Redaktor:Stanisław Mackiewicz
  Wilno,Paryż (od 1940), R.1:1922 - R.18[!]:1940.
  Format lata 20-te:48 cm., lata 30-te: 53 cm. (MZ)

R.18:1939 nr 240(1 IX),241(2 IX)
(przetarcia i ubytki na złożeniu)            po 110.00
          
     nr 242(3 IX),242(3 IX wyd.popł.,2 s.),243 (4 IX),
         244(5 IX),245(6 IX),246(7 IX),247(8 IX),248(9 IX),
         249(10 IX),250 (11 IX),251(12 IX),252(13 IX),253(14 IX),
         254(15 IX),255(16 IX),256(17 IX)                 po 166,00

Numery  240-245 mają pośrodku ślad po oderwanym adresie pocztowym[?]

- Tygodnik Wileński.
  Redaktor: Witold Hulewicz;
  Wydawca: Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego;
  Wilno, Warszawa, R.1:1925; 35 cm.
(MZ-t.Wilno)

R.1:1925 nr  2, 6, 7, 12, 14                po 55,00

- Wiadomości Archidiecezjalne Wileńskie.
  Dwutygodnik kapłański.
  Wilno, R.1:1926/27 - R.13:1939; 24 cm.
(MZ-t.Wilno)

R.5:1931 nr 8 9s.tyt.z ubytkiem tekstu)      Cena:11,00   

-   Życie.
     Bezpłatny naukowo-popularny ilustrowany
     dodatek do Dziennika Wileńskiego.
      Wydawca:Aleksander Zwierzyński.
     Wilno, R.1:1928 - [R.6]:1933; (MZ-t)

R.1929 nr 3, 48
R.1933 nr z dn.9 IV                                   po 11,00

- Życie.
  Bezpłatny naukowo-popularny ilustrowany
  dodatek do Głosu Narodu.
  Wilno[?], R.1931-32; 46,5 cm.
  Winieta i czcionki takie same jak w dodatku
  do Dziennika Wilenskiego.
(MZ-t)

R.1931 11 I-dod.do nr 10 "Głosu Narodu"
R.1932 7 II-dod.do nr 37 "Głosu Narodu"    po 11,00
 

- Życie Ludu.
  Pismo dwutygodniowe dla miast i wsi.
  Redaktor i wydawca:Kazimierz Welecki.
  Wilno, R.1:1924 - R.6:1929; (MZ-t)

R.3:1926 nr 6                                    Cena:44,00 


Aktualizowano 16.06.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.