Teatr

TeatrZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Dialog.
  Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej,
  teatralnej,filmowej,radiowej.
  Red.nacz.:Adam Tarn;
  Komitet redakcyjny:Halina Auderska,
  Kazimierz Korcelli,Konstanty Puzyna.
  Warszawa,R.1:1956 - ;24 cm.
(F)

R.2:1957 nr 1,3,7,8,11,12                           po 15,00
R.3:1958 nr 2(B.Hertz - Czupurek)                  Cena:22,00
         nr 3(M.Rymkiewicz - Odys w Berdyczowie)   Cena:22,00
         nr 8,9,10,11                                po 15,00    
R.4:1959 nr 10(urwany róg okł),11                    po 11,00
         nr 1(J.Iwaszkiewicz-Wesele pana Balzaka,
               J.Skolimowski-Ktoś się utopi)        Cena:25,00
         nr 2(Rozmowy o dramacie Białoszewskiego)   Cena:25,00
         nr 3(J.Harasymowicz - Muzeum)              Cena:15,00
         nr 4, 5                                     po 15,00
         nr 6(J.Szaniawski - Dziewięć lat,
              J.M.Rymkiewicz - Król w szafie)       Cena:25,00
         nr 9                                        po 15,00
         nr 10(urwany róg okł)                      Cena:11,00
         nr 12                                      Cena:15,00
R.5:1960 nr 8,9,12                                   po 15,00     
R.6:1961 nr 1,5,11                                   po 15,00
R.7:1962 nr 2,7,12                                   po 15,00
R.8:1963 nr 10(J.Hen - Toast, scenariusz filmowy)  Cena: 25,00   
         nr 11,12                                    po 15,00
R.9:1964 nr 3,4,5,6                                  po 15,00
         nr 7(J.M.Rymkiewicz - Lekcja anatomii profesora Tulpa)  Cena:25,00
R.10:1965 nr 3                                     Cena: 15,00
R.11:1966 nr 11                                     Cena:15,00
R.13:1968 nr 6                                      Cena:15,00
R.14:1969 nr 11(E.Bryll-Na szkle malowane)          Cena:15,00
R.15:1970 nr 1,2,3,4,5                              po 11,00
R.16:1971 nr 7,12                                   po 11,00
R.17:1972 nr 3                                      Cena:11,00
          nr 11(Z.Herbert - Listy naszych czytelników) Cena:25,00
R.18:1973 nr 1(J.Abramowicz i M.Nowakowski - Wrotek) Cena:22,00
          nr 3,12                                      po 11,00
R.19:1974 nr 11,12                                     po 11,00
R.20:1975 nr 3,4                                       po 11,00
R.21:1976 nr 2,3,4,6                                   po 11,00   
          nr 10(J.Głowacki - Mecz)                   Cena:25,00
R.22:1977 nr 1,7,8,12                                Cena:11,00
R.23:1978 nr 1,2,4,5,10                                po 11,00
          nr 6(W.Myśliwski - Klucznik)               Cena:25,00
R.24:1979 nr 3,6,7,8,9
          nr 10(J.Grotowski - Świat powinien być miejscem prawdy) Cena:25,00
          nr 11(J.Grotowski - Wędrowanie za teatrem źródeł) Cena:25,00
R.25:1980 nr 3(H.Krall - Milczenie)                  Cena:25,00
          nr 4(J.Iwaszkiewicz - Złodziej idealny)    Cena:44,00
          nr 6(J.Iwaszkiewicz - Noc czerwcowa)       Cena:44,00
          nr 7,9,10                                    po 11,00
          nr 11(S.Mrożek - Rozterki duszy niezbawionej) Cena: 15,00
R.26:1981 nr 1,4,10,11                                 po 11,00
          nr 3(Cz.Miłosz - Myśli o T.S.Eliocie)     Cena:25,00
          nr 8(A.Słonimski - Lekarz bezdomny)       Cena:25,00
R.27:1982 nr 1(A.Słonimski - Ludzie we mgle)        Cena:25,00
          nr 4,6,8                                   po 11,00
R.28:1983 nr 1,7(Nekrolog M.Białoszewskiego)         po 15,00
          nr 2,8                                        po 11,00
R.29:1984 nr 4,10                                    po 11,00
          nr 11(W.Dymny - Pieśń nad pieśniami)      Cena:15,00
R.30:1985 nr 2,5,10                                  po 11,00
          nr 4(F.Falk - Bohater roku)               Cena:15,00
          nr 9(F.Falk - Węzeł)                      Cena:15,00
R.31:1986 nr 7                                      Cena:11,00
R.32:1987 nr 5,10                                 po 11,00
          nr 11/12                                  Cena:25,00
R.33:1988 nr 1, 10                                  po 11,00
R.34:1989 nr 6, 7                                   po 11,00
          nr 9 (L. Kołakowski, Faust)               Cena: 25
R.35:1990 nr 1, 2, 3                                po 11,00
R.36:1991 nr 3                                      Cena: 11,00
          nr 4 (M i P Łazarkiewiczowie - Odjazd)    Cena 15,00
R.37:1992 nr 9, 11                                  po 11,00    
R.38:1993 nr 3                                      Cena:11,00       
R.39:1994 nr 2(J.Iwaszkiewicz - Samobójstwo         Cena:11,00
          nr 4                                      Cena:11,00
          nr 7(P.Huelle - Kto mówi o czekaniu)      Cena:11,00
R.40:1995 nr 2,8,9                                  po 11,00
R.41:1996 nr 7,9,11                                po 11,00
R.42:1997 nr 2,4,6,10                               po 11,00
R.43:1998 nr 1,3                                    po 11,00
R.44:1999 nr 6                                      Cena:11,00
          nr 10(J.Głowacki - Czwarta siostra)       Cena:11,00
R.46:2001 nr 8,9                                    po 11,00
R.47:2002 nr 1/2,11                                 po 11,00
R.48:2003 nr 7/8, 12                                 po 11,00
R.51:2006 nr 3                                      Cena:11,00
R.52:2007 nr 10                                     Cena:11,00
R.53:2008 nr 5                                      Cena:11,00
R.57:2012 nr 7/8                                    Cena:11,00
R.58:2013 nr 5                                      Cena:11,00

2015 Najlepsze z najlepszych, wolność i...   Cena: 22,00
R.60:2015 nr 3                                      Cena:11,00

- Gazeta Teatru Młodej Warszawy
Warszawa, Nr 1 (11 list. 1955)-nr 5 (paźdz. 1956)
Red.: Beylin Karolina, Czermiński Adrian, Krzepkowski Mieczysław
Wyd.: Teatr Młodej Warszawy
Druk RSW "Prasa"
31 cm,   Niereg.   (F)

R.1956 nr 2, 3 z programami          po 22,00
       nr 2, 3 bez programu               po 11,00

- PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY.
Czasopismo miesięczne ilustrowane dla spraw teatru, muzyki, sztuk plastycznych, literatury, radja i filmu.
Red.: Feliks Lubierzyński.
Warszawa, Wilno, Kraków, Lwów, R.1 (1925) - R.11 (1940). (MZ-t.P)

R.8:1937 nr 8-9.
Okładka z cienkiego kartonu, s.16, 30,5cm. Stan: ślad składania na pół, plamy, zabrudzenia, pozaginane rogi.

Cena: 55,00 

- Scena Polska.
  Organ Związku Artystów Scen Polskich.
  Warszawa,R.1:1919-R.8:1926,R.9:1929-R.12:1932,
  R.13:1936-R.16:1939.
(F)
             
R.6:1924 nr 1, 2, 3, 4,
R.7:1925 nr 1
R.8:1926 nr 1/2
R.9:1929 nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
            19, 20, 21, 22, 23, 24
R.10:1930 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
            17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.11:1931 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16   po 22,00
R.13:1936 nr 9                                               Cena:33,00
R.14:1937 nr 1/4         
R.15:1938 nr 1, 2/3, 4                                         po 55,00

-   Trubadur Polski.
    Tygodnik artystyczny
    Zamieszcza: najnowsze śpiewy z oper i operetek,
    kuplety, monologi, deklamacje i inne utwory
    z repertuaru pierwszorzędnych humorystów polskich.
    Wychodzi w każdą sobotę.
    Redaktor i wydawca: Wacław Klimowicz.
    Warszawa, R.1, 1907 - R.16[!], 1926 format: 33,4 cm.  (MZ)

Rocznik oprawiony:
R.7:1913 nr 3-39 oprawa twarda            Cena: 660,00
Stan: brak nr 1 i 2 (zachowane kartki 3-8, ale nie wiadomo
z którego numeru), oprawa podniszczona, mocno poprzecierana na krawędziach,
blok z przodu oderwany od oprawy, poluzowany. Numery pisma w dobrym stanie,
gdzieniegdzie zakreślenia ołówkiem, na kilku pieczątka: "PROMIEŃ Piotrkowska 81".

-  Trubadur Warszawy (POLSKI)
   Kabaret artystyczny, humor, piosenki, satyra, monologi,
   deklamacje, kuplety, jednoaktówki.
   W  każdy czwartek nowy numer z nowym programem.
   Wydawca: Wacław Klimowicz;
   Odpowiedzialny redaktor i kierownik artystyczny:
   Kazimierz Brzeski. Warszawa (Syreni Gród),
   R.1:1926 - R.26[!]:1934. Format: 31,3 cm.  (MZ)

Roczniki oprawione:
R.1928 nr 1 - 53 oprawa twarda, płpł.        
Stan dobry, oprawa z przebarwieniami, stan poszczególnych numerów,
poza zażółceniem papieru na brzegach kart, bardzo dobry.
                                             Cena: 990,00
R.1932 nr 1 - 52 oprawa twarda, płpł.
Stan: numery 1 i 2 dołożone luzem, w nr 16 brak s.3/4 -
uzupełniono luźną kartką, w nr 17 - s.1/2 luźna,
w nr 18 s.3/4 uszkodzona - wycięto 1/4 kartki,
nr 30 s.1/2 luźna, nr 42 s.1/2 luźna, nr 48 s. 1/2 luźna.
Brak nr 8, 41, 44. Brzegi luźnych kartek z naddarciami,
poza tym stan poszczególnych numerów bardzo dobry.
                                             Cena: 660,00

 

Aktualizacja: 07.09.2023

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.