Teatr

TeatrZapytaj o ten produkt

0 PLN

-  Almanach Sceny Polskiej
  
pod redakcją Edwarda Csató.
   Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
   Warszawa, R.1959/1960 wyd. 1961 -


R.1963/64
R.1967/68 (brak obwoluty)
R.1978/79
R.1979/80
R.1983/84                                                             po 22,00


-   DoReMi. (Trubadur Polski).
   
Ilustrowany tygodnik literacko-artystyczny.
    Redaktor i wydawca: Roman Jaxa-Kwiatkowski.
    Warszawa, R.1 1935. (MZ)

R.1 1935 nr  5, 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14,  15/16,  17/18,

                     19/20, 21/22, 23/24                        po 33,00

-   Echo Muzyczne i Teatralne.
  
  Wychodzi raz na tydzień z bezpłatnym dwutygodniowym 
    dodatkiem nut.
    Warszawa, R.1:1883/84 - R.2:1884/85,  R.23:1906 -
    R.24:1907; format: 34,5 cm.
    W latach 1885-1905 ukazuje sie pod tyt.: Echo Muzyczne,
    Teatralne i Artystyczne.
(MZ)

R.1896 nr 14, 17, 19, 21, 30, 32, 33
R.1898 nr 15, 16, 17, 22, 25, 26, 28, 29,
          31, 32, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48               po 22,00

  

-   Łódź Teatralna.
   
Wydawca:Państwowy Teatr Wojska Polskiego
    i Teatr TUR.
    Łódź ; Warszawa (od 1947/48 r.),R.1:1946/47 - R.5:1950.

R.1946/47 nr 7
R.1947/48 nr 6
R.1948/49 nr 2, 4
                                                                        po 5,50

-  Muza.
  
Ilustrowany tygodnik artystyczny.
   od nr 7:poświęcony sprawom teatru, muzyki,
   sztuki i kinematografu.
   Redaktor:Juljan Nowomiejski;
   Kierownik literacki:Bolesław Busiakiewicz;
   Wydawca:Karol Nowomiejski.
   Poznań, R.1:1926 - R.2:1927.

R.I:1926 nr 2/19 IX/, 3/br.tylnej okł./, 4/b.przedniej okł./,
                6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 /26 XII/
R.II:1927 nr 1(17)                                             po  44,00

-  Pamiętnik Teatralny.
   Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru.
   Od R.5:1956 z.1 podtyt.: kwartalnik poświęcony historii
   i krytyce teatru założony przez Leona Schillera.
   Państwowy Instytut Sztuki ; Warszawa, R.1952-;

R.1952 z.1, 2/3, 4
R.1953 z.2 (6), z.3 (7), z.4 (8)
R.1954 z.1 (9), z.2 (10)
R.1955 z.1 (13)
R.6:1957 z. 3/4 (23/24)
R.7:1958 z. 1 (25)
R.8:1959 z.4 (32)
R.17:1968 z.3 (67)
R.19:1970 z.3 (75)
R.21:1972 z.1 (81), 2 (82), 3/4 (83/84)
R.22:1973 z.2 (86)
R.23:1974 z.2 (90)
R.24:1975 z.1 (93), z.2 (94), z.3/4(95/96)
R.25:1976 z.4 (100)
R.26:1977 z.1 (101), z.2 (102), z.3(103), z.4 (104)
R.27:1978 1/2 (105-106), z.3 (107)
R.28:1979 z.3/4 (111-112)
R.29:1980 z.1 (113)
R.30:1981 z.1/2 (117/118)
R.32:1983 z.3 (127)
          z.4 (128)
Bibliografia zawartości 1972-1982           

R.33:1984 z.3/4 (131-132)                                   po 22,00    
R.35:1986 z.1 (137), 2/3 (138/139), z 4(140)         po 22,00
R.36:1987 z.3 (143)                         
R.40:1991 z.2 (158)
R.48:1999 z.2 (190)                                            po 22,00
R.52:2003 z.1/2 (205/206)                                cena:22,00

-   Przegląd Teatralny.
    Wydawca:Państwowy Teatr im. St. Jaracza w Łodzi.
    Łódź,R.1949.

R.1949 nr 1/XI/                                                 cena:11,00

-  Przegląd Teatralny i Filmowy.
  Tygodnik ilustrowany, poświęcony sprawom teatru,
  muzyki, sztuki i kinematografu.
  Redaktor:L.Brodziński;
  Bydgoszcz, R.1:1919 - R.7:1925, R.15:1933;
  format: 19,5 x 11 cm.
(MZ)

R.6:1924 nr 2, 4, 11, 13-17, 19, 20, 22-25
R.7:1925 nr 2, 3

16 numerów współoprawne     cena: 499,00  

-   Przewodnik Widowiskowy.
   Czasopismo poświęcone sprawom teatru, sztuki i widowisk.
   Redaktor: Zydmunt Zegrzda;
   Red.odp.i wyd.: Konstanty Zacharow.
   Warszawa, R.1:1929 - R.2:1930; format: 23,7 cm.
   Bardzo rzadkie!
(MZ-t)

R.1:1929 nr 1 (24 XII)
R.2:1930 nr 2 (3 II)                                            po 66,00 

-   Rzeczy Teatralne.
   Wydawnictwo Państwowego Teatru Polskiego w Warszawie.
   Wydawca:Państwowy Teatr Polski.
   Warszawa, R.1:1949 - R.2:1950.

R,I:1949 nr 2/3                                             cena:11,00

-   Scena i Sztuka.
    Kierownik-red.Dr.Juliusz Bandrowski;
    Wsp.red.Zygmunt Przybylski;
    Redaktor-wydawca Marcell Palemon Magnuski.
    Warszawa, R.1:1907 - R.6:1912; format: 30 cm.
(MZ)

R.1:1907 nr 3 (14 XII)
R.2:1908 nr 4, 6, 10, 17, 23                              po 55,00

-  Scena i Widownia Warszawska.
   Miesięcznik.Dodatek do programu Miejskich Teatrów Dramatycznych.
   Wydawca:Miejskie Teatry Dramatyczne.
   Warszawa,R.1:1946/47 - R.4:1989.

R.2:1947 nr 9

R.3:1948 nr 5, 6                                                 po 5,50

-  Teatr.
   Illustrowany dwutygodnik artystyczny.
   Kierownik artystyczno-literacki: K.Krzyżanowski.
   Wydawca:M.Kannenberg, odp.red.:W.Rutkowski.
   Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa, R.1:1912 - R.2:1913.
   Format: 32 cm. (MZ-t)

R.2:1914 z.5 (1 III)                                            cena:55,00

-   Teatr.
    Pismo Stowarzyszenia Polskich Artystów
    Teatru i Filmu.Wychodzi dwa razy w miesiącu.
    Redaktor naczelny: Edward Csato.
    Warszawa, R.1:1946 -

R.1957 nr 2
R.1958 nr 21
R.1959 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19,
                 20, 21, 23, 24
R.1960 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
                  18, 19, 20, 21, 23, 24
R.1961 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
                  18, 19, 20, 21, 22, 23
R.1962 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
                  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1963 nr 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1964 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1965 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 22
R.1966 nr 1
R.1967 nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
R.1968 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                 18, 20, 21, 22, 23, 24
R.1969 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
                  17, 18, 19, 20, 21, 22                         po 2,20

- Teatr Lalek.
   Kwartalnik poświęcony zagadnieniom zawodowego
   i amatorskiego lalkarstwa. Organ Państwowych
   Teatrów Lalek.
   Łódź : Zakł. Graf. RSW "Prasa", 1950-1953, 1957-1970, 1982- ;
  29,5 cm, 19 x 20,5 cm (egz.z 1965r.)


R.1952 nr 7                                                      po 22,00

-   Teatr Ludowy.
    Bezpł.dodatek do "Pol.Oświaty Pozaszkolnej"
    wydawany przez Związek Teatrów Ludowych";
    Miesięcznik Organizacyj Teatrów Ludowych
    w Polsce.
    Warszawa, R.2:1920 - R.31[!]:1939,
    R.32:1946 - R.35:1949, R.36:1958.
    Tytuł poprzedni: Lirnik Wioskowy, Warszawa 1919.

R.1926 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
R.1930 nr 2
R.1932 nr 10
rocznik w broszurowej oprawie       cena:132,00

R.1933 nr 1, 2, 5, 7
R.1934 nr 9, 12
R.1935 nr 5, 7, 12
R.1937 nr 1/2, 7/8, 12                                po 11,00

R.1947 nr 3/4
R.1948 nr 4/5, 10/11, 12
R.1949 nr 1/2, 3/4, 7/8                                 po 5,50

-   Trubadur Polski.
   
Tygodnik artystyczny
    Zamieszcza: najnowsze śpiewy z oper i operetek,
    kuplety, monologi, deklamacje i inne utwory
    z repertuaru pierwszorzędnych humorystów polskich.
    Wychodzi w każdą sobotę.
    Redaktor i wydawca: Wacław Klimowicz.
    Warszawa, R.1, 1907 - R.16[!], 1926 format: 33,4 cm. (MZ)

Wychodzi w każdą niedzielę.
R.VII:1913 nr 32
Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca
R.X:1921 nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
                    21, 22
wychodzi w każdą sobotę.
R.XI:1922 nr 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                     35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46,
                     48, 49, 50, 51, 52
R.XII:1923 nr 10, 12, 13, 14, 15, 16,
                     18, 19, 21, 23,
                     29, 30, 45, 47, 52

-   Trubadur Polski (Na Estradzie)
R 1925 nr 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22,
                 23, 24, 26, 28, 34, 39, 41, 44, 45
R.1926 nr 15

-   Trubadur Warszawski.
  Zawiera kuplety, monologi, piosenki kabaretowe i estradowe
  z chwili bieżącej. Wychodzi każdego 1-go i 15-go.
  Redaktor i wydawca: Stanisław Samoń.
  Warszawa, R.1:1911 - R.2:1912; format: 32 cm. (MZ)
  Bardzo rzadkie!

R.1:1911 nr 6                                               cena:55,00

-  Trubadur Warszawy.
   Kabaret artystyczny, humor, piosenki, satyra, monologi,
   deklamacje, kuplety, jednoaktówki.
   W  każdy czwartek nowy numer z nowym programem.
   Wydawca: Wacław Klimowicz;
   Odpowiedzialny redaktor i kierownik artystyczny:
   Kazimierz Brzeski. Warszawa (Syreni Gród),
   R.1:1926 - R.26[!]:1934. Format: 31,3 cm.
Bardzo rzadkie!

R.1:1926 nr 2 (26 VI), 4, 5, 6, 9, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16,
                   17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 (25 XII)
R.2:1927 nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                    29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
                    43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54
                                          
- Trubadur Warszawy (Polski)
R.20:1928 nr 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28,
                      30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
                      44, 45, 46, 47, 49, 50
R.21:1929 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                       20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34,
                       39, 40, 43, 45, 46, 50, 51
R.22:1930 nr 6, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 38, 40,
                        44, 49                                         po 22,00                                                                
R.22:1930 rocznik nieoprawiony nr 1-52           cena: 572,00
R.23:1931 nr 9, 11, 15, 17, 20, 25, 51
R.24:1932 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 25, 30, 33,
                          35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                          45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.25:1933 nr 1, 3, 4, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
R:26: 1934 nr 1, 3, 5, 9, 11, 26, 27, 29, 32, 33, 34,
                          35, 38, 46                               po 22,00

-   Życie Muzyczne i Teatralne.
    Miesięcznik pod redakcją Wieńczysława Brzostowskiego.
    Poznań, R.1:1934 - R.2:1935; format: 30 cm.

(MZ-t)
R.1:1934 nr 2 (XII)
R.1[!]:1935 nr 4(I), 5(II)             
R.2:1935 nr 6 (III)                                           po 22,00

 

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.