Sztuki piękne i stosowane

Sztuki piękne i stosowaneZapytaj o ten produkt

0 PLN

-  Arkady.
   Rocznik grafiki użytkowej.
   Wydawca:Polska Agencja Telegraficzna.
   Wydział Wydawnictw Artystycznych.
   Redaktor odpowiedzialny: Wanda Filipowiczowa.
   Opracowanie graficzne Atelier Grafiki P.A.T.
   pod kierownictwem Henryka Munda.
   Miesięcznik.
   Warszawa,R.I:1935-R.V:1939.

Luźne numery:     

R.1:1935 nr 2                                                                           

R.2:1936 nr  2, 3, 6, 9, 10, 11(art. o S.Mrożewskim)
R.3:1937 nr  1, 3, 6, 10
R.3:1937 nr 2 / wkładka-drzeworyt T. Kulisiewicza
                       Dziewczyna w chuście                         Cena: 660,-
R.4:1938 nr 1 ,4, 6, 11/sulejówek zły stan cena 33,00/
                                                                                   po 55,00

R.5:1939 nr 4 /wkładka drzeworyt Chrostowskiego
              Perykles ksiażę Tyru/ - zły stan                      Cena 88,00
         nr 7/8 (proj.okł.Stanisława i Maciej Nowiccy)       Cena:88,00

-  Art & Business.

   Gazeta aukcyjna (dwumiesięcznik).
   Jedyne w Polsce pismo poświęcone rynkowi kultury,
   dzieł sztuki, antyków i dóbr rzadkich.
   Wydawnictwo "Epoka", Warszawa, R.1989 -

R.1989 nr 1 (lipiec/sierpień)                        Cena:11,00
R.1999 nr 4
R.2001 nr 10
R.2003 nr 10
R.2004 nr 5, 12                 
R.2005 nr 1/2,3, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.2006 nr 1/2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12
R.2007 nr 1/2, 3, 4, 5, 6
R.2008 nr 3, 5, 7/8, 9, 10, 12
R.2009 nr 1/2, 3, 6, 12                                        po 5,50

-   Art d'église.
    Revue trimestrielle. Abbaye de Saint-Andre.

R.36:1968 nr 143
R.37:1969 nr 149                                              po 11,00

-  Biuletyn Historii Sztuki.
   Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki
   oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
   Warszawa, R.1950-

R.1950 nr 1/4                                               Cena:22,00

R.1951 nr 1, 2/3
R.1952 nr 1, 2, 3, 4
R.1953 nr 1, 2, 3/4
R.1954 nr 1, 2, 3, 4
R.1955 nr 1, 2, 3
R.1956 nr 2, 3, 4
R.1958 nr 1, 3/4
R.1961 nr 3
R.1962 nr 2, 3/4
R.1963 nr 1, 4
R.1964 nr 1, 2, 3, 4
R.1965 nr 1, 2, 4
R.1966 nr 1, 2, 3/4
R.1967 nr 2
R.1968 nr 2
R.1970 nr 2, 3/4
R.1971 nr 1, 4
R.1972 nr 1, 3/4
R.1973 nr 2, 3/4
R.1974 nr 1, 4
R.1975 nr 1, 2, 3, 4
R.1976 nr 2, 3, 4
R.1977 nr 1, 3, 4
R.1978 nr 1, 2, 3, 4
R.1979 nr 1, 2, 3, 4
R.1980 nr 2, 3-4
R.1981 nr 1, 2, 3, 4
R.1983 nr 1, 3-4                                             po 12,00

R.1993 nr 4                                                              
R.1994 nr 3, 4
R.1998 nr 3/4                                                po 22,00
R.2000 nr 1/2, 3/4
R.2001 nr 1-4
R.2003 nr 2, 3/4
R.2004 nr 1/2, 3/4
R.2005 nr 1/2, 3/4                                        po 44,00

R.2006 nr 1, 2, 3/4                                     Cena:25,00

R.2007 nr 1/2
R.2008 nr 1/2, 3/4                                         po 44,00

R.2009 nr 1/2, 3                                          Cena:25,00
       nr 4 (PWK)                                           Cena:33,00

R.2010 nr 1/2                                              Cena:44,00
       nr 3, 4                                                   Cena:25,00

-  Biuletyn Historii Sztuki i Kultury.
   Kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury
   Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej.
   Warszawa, R.2:1933 - R.7:1939, R.8:1946 -
   /Tytuł poprzedni:Biuletyn Naukowy- Politechnika Warszawa.
    Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki/.

R.2:1933 nr 2                                       Cena: 55,00

R.3:1935 nr 3, 4
R.5:1937 nr 1, 2, 3/4  

R.6:1938 nr  1, 2, 3, 4

R.7:1939 nr  1, 2                                  po 66,00
R.8:1946 nr 1/2, 3/4                                     
R.9:1947 nr 1/2
R.10:1948 nr 2
R.11:1949 nr 3/4                                     po 44,00

 -   Dawna Sztuka.
     Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki.
     Wyd.:Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie
     Z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej J.P.
     Komitet redakcyjny:S.J.Gąsiorowski, M.Gębarowicz, T.Mańkowski.
     Lwów, R.1:1938 - R.2:1939.

R.1:1938 z.2, 4
R.2:1939 z.1                                                 po 64,40 

-   Design.
    Editor Corin Hughes-Stanton
    London, UK

 R. 1970 nr 263 November
 R. 1971 nr 272 August
 R. 1972 nr 279 March                               po  22,00

-  Gebrauchsgraphik Monatsschrift zur Forderung kunslerischer Werbung
Offizielles Organ des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker
HERAUSGEBER EBERHARD HOLSCHER
Verlag F.Bruckmann Kg. Munchen


R.23: 1952 nr 4
R.24: 1953 nr 1,2, 3
R.28: 1957 nr1, 6
R.29: 1958 nr 1, 10, 12
R.30: 1959 nr 6, 8, 10
R.31: 1960 nr 4, 8, 11
R.32: 1961 nr 1, 5, 6,  7, 11, 12
R.33: 1962 nr 12
R.34: 1963 nr 3
R.35: 1964 nr 6, 8, 9, 10
R.36: 1965 nr 2, 4, 7, 8, 9
R.37: 1966 nr 8
R.38: 1967 nr 6, 8, 9
R.39: 1968 nr 6, 7, 8, 9
R.40: 1969 nr 4, 6, 7, 9, 10
R.41: 1970 nr 1, 4
R.42: 1971 nr 1, 2, 6, 12                                 po  25,00

-   Graphik.
    Werbung und formgebung/
    Adwertising art and industrial design.
    Verlag Karl Thiemig KG Munchen

R.10: 1957 nr 3, 6
R.11: 1958 nr 1, 7, 9, 12,
R.12: 1959 nr 3, 5
R.24: 1971 nr 5                                                 po 22,00

-   Graphis.
    International journal for graphic and applied art
    Editor and Art Director: Walter Herdeg.
    Publishers"Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich/Switzerland.

R.14:1958 nr 76

R.15:1959 nr 81  

R.16:1960 nr 92                                    
R.17:1961 nr 93-97,97
R.18:1962 nr 99
R.19:1963 nr 106

R.21:1965 nr 117,118,122
R.22:1966 nr 123, 124,125,126,127
R.23:1967 nr 128,130, 133                                                   
R.26:1971/72 nr 154
R.33:1977/78 nr 192
R.36:1980/81 nr 212
R.1982 nr 217
R.1983 nr 225          
R.1985 nr 239, 240                                       po  33,00

- Jutro.
  Tygodnik ilustrowany.
  Wydawany przy współudziale Komisji Miedzyzwiązkowej
  Kulturalno-Artystycznej.
  Praca i polityka, nauki przyrodnicze i społeczne, historia,
  literatura piękna, krytyka, podróże, wychowanie, religia,
  filozofia, malarstwo, rzeźba, budownictwo, sztuka wnętrza,
  tkaniny, ceramika, muzyka, przemysł artystyczny, teatr
  i dekoracje teatralne, kinematograf, sport, fotografia,
  urbanistyka, tanie mieszkanie, szkolnictwo artystyczne,
  świetlice, teatr ludowy, bibliotekarstwo, czytelnictwo,
  bibliografia, radio, higiena.
  Wydawca: Tadeusz Witkowski.
  Redaktorowie: Stan.Czubek i Tadeusz Witkowski.
  Warszawa, R.1:1930/31; 38,3 cm.
(MZ)

R.1:1930/31 nr 2, 3, 5, 15, 16                        po 44,00

- Konteksty / Polska Sztuka Ludowa.
  Antropologia kultury, etnografia, sztuka.
  Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki.
  Warszawa, R. 44:1990 -
  Format: 29,5 cm.
(F)

R.1994 nr 1/2, 3/4
R.1995 nr 1, 2
R.1996 nr 1/2, 3/4
R.1998 nr 2
R.1999 nr 1/2, 4
R.2002 nr 3/4
R.2005 nr 2
R.2012 nr 1/2                         po 22,00

-   Krakowski Miesięcznik Artystyczny.
    Organ poświęcony sprawom : Muzeum Narodowego, Towarzystwa
    Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększania Miasta Krakowa.
    Odpowiedzialny redaktor i wydawca : Leonard Lepszy.
    Kraków, R.1:1911 - R.4:1914; format:
[w 1912 zmiana tytułu na: Miesięcznik Artystyczny, stary tytuł pozostał do 1913 r.
tylko na okładce)
(F)

R.1911 nr 1 (luty), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R.1912 nr 4, 5, 6                                        po 22,00

-   Die Kunst.
    Monatshefte für freie und angewandte Kunst.
    Monatshefte für Malerai, Plastik und Wohnkultur.
    F.Bruckman A.=G, München.

Roczniki oprawione w czerwone płótno, opr.wydawnicza:

Band 57: 1927-28
Band 59:1928-29
Band 63:1930-31
Band 65:1931-32       
Band 77:1937-38 (br.s.377/378)     
Band 79:1938-39       
Band 81:1939-40
Band 83:1940-41 (br.s.273/274)            po 166,00

Luźne numery:

R.26:1924/1925 nr 11 (August)
R.27:1925/1926 nr 2, 4, 5
R. 41:1939/1940 nr 7
R. 43:1941/1942 nr 4, 6, 9
R. 44:1942/1943 nr 2, 4, 5/6, 7, 8, 9
R. 45: 1943 nr 2
R. 46: 1944 nr 1/2                                po 33,00

-   Kunst dem Volk.
    Monatsschrift fur bildende und darstellende Kunst
    Architektur und Kunsthandwerk mit dem Beiblatt "Kunst und Industrie".
    Herausgeber Prof. H. Hoffmann, Verlag Heinrich Hoffmann, Wien.
   
R.12:1941 nr 6, 9, 11, 12
R.13:1942 nr  7, 12
R.14:1943 nr 3, 4/5, 6, 9, 10, 12
R.15:1944 nr 8                                             po 22,00      

-   Die Kunst für alle.
    Herausgegeben von F.Schwartz.
    Verlagsanstalt F.Brucmann A.-G., Munchen.

R.22:1906/1907 nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 
           18, 19, 20, 21, 22, 23, 24                     po 25,00

-   Maski.
    Literatura, sztuka, satyra.
    Kraków, R.1:1918 - R.2:1919.

R.I:1918 nr 11, 21, 22, 23, 28                           po 44,00
nr 5/br.wkładki/,
nr 7/br.wkładki,sr.139/140 oderwany górny róg-ubytek tekstu/,
nr 10/br.wkładki/                                           po 33,00
nr 1/br.okł.i wkładki/, 15/br.okł.i wkładki/, 27/br.okł./
                                                                       po 22,00

- Materiały
  Wydawnictwo Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana".

  Kraków, 1902-1906; 33 cm.
(MZ-S)

R.1902 nr 1                                                    Cena: 99,00
R.1903 nr 2 br. tab.nr 7
R.1904 nr 4 br.tab.nr 1                                       po 66,00

- Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii
  i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii
  badań nad sztuką.

  Państwowy Instytut Sztuki.
  Warszawa, R.1:1950 - R.6:1955; wym: 24 cm.

R.1950 nr  3-4
R.1951 nr 6
                                                                    po 22,00

- Nike
Kwartalnik poświęcony polskiej kulturze plastycznej.
Redaktor: Juliusz Starzyński;
Opracowanie graficzne: Stanisław Ostoja-Chrostowski.
Wydawca: Instytut Propagandy Sztuki w Warszawie.
Warszawa, R.1:1937(z.1-4) - R.2:1939(z.1, 2);
wyszły tylko 3 zeszyty pisma.

R.2: 1939 z.1

Broszura, 96 s., format: 27,5 x 1,5 cm. Grzbiet podklejony papierem, niewielkie naddarcia
marginesów okładki, poza tym stan dobry.
obwoluta proj. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Cena: 166,00

-   Plastyka.
   Organ Bloku Zawodowych Artystów Plastyków.
   Redaktor naczelny:Stanisław Woźnicki.
   Komitet redakcyjny:Stanisław Ostoya-Chrostowski,
   Czesław Knothe, Edward Kokoszko, Stanisław Woźnicki,
   Jan Zamoyski.
   Warszawa, R.1:1935 - R.4:1938.

R.II:1936 nr 3/4, 5
R.IV:1938 nr 1, 5                                              po 66,00

-  Polska Sztuka Ludowa.
   Dwumiesięcznik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki.
   Warszawa, R.I:1947-1990 nr 3-

R.1948 nr 2, 3, 4/5, 6/7/8, 11/12
R.1949 nr 3/4, 5, 6, 9/10, 11/12                       po  22,00
R.1950 nr 1/6 /Plastyka Ludowa Polski.Zarys Bibliograficzny.
                    opr.Piotr Grzegorczyk/
R.1951 nr: 4/5  

R.1952 nr 1                                                                  
R.1954 nr: 4, 5, 6
R.1957 nr: 4

R.1958 nr 4
R.1960 nr: 1, 3

R.1962 nr 1, 3
R.1964 nr 1
R.1965 nr: 1, 3                                                                    

R.1969 nr: 2
R.1972 nr: 4
R.1973 nr: 3
R.1984 nr 4
R.1989 nr: 4
R.1990 nr: 1, 3                                              po 16,60

-   Prace Komisji Historii Sztuki.
    Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.
    Kraków, T.1:1917/19 - T.10:1952.
(F)

R.1923 T.III z.1
R.1927 T.IV z.1
R.1928 T.IV z. 2
R.1930 T.V z.1
R.1939 T.VIII z.1
R.1948 T.IX                                                     po 55,00

-   Projekt.
   Red.nacz.:Jerzy Hryniewiecki.
   Warszawa, R.1: 1956-

R.1968 nr 1                        Cena 22,00

R.1974 nr: 2, 3, 5, 6
R.1975 nr: 2, 3, 5, 6
R.1976 nr: 1, 3, 4, 6  
R.1977 nr: 3, 4 
R.1978 nr: 1, 2, 4, 5, 6     
R.1979 nr: 1,  2, 3, 4, 5, 6
R.1980 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1981 nr: 1, 2, 3, 4, 5
R.1982 nr: 1, 4, 5/6 
R.1983 nr: 2, 4/4, 5/6
R.1984 nr: 1, 3, 4, 5, 6
R.1985 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
R.1986 nr: 4, 5, 6
R.1987 nr: 4, 5
R.1988 nr: 1, 2, 3, 5
R.1989 nr: 2, 6 
R.1990 nr: 1
R.1991 nr: 2                                          po 11,00


-   Przegląd Artystyczny.
  Pismo Związku Polskich Artystów Plastyków.
  Kraków, Warszawa, R.1946-1972.
 / od 1974 kontynuacją "P.A." jest "Sztuka"/.

R.1950 nr 1/2, 3/4, 5/6
R.1951 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1952 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1953 nr 1, 2, 3, 4, 5/6
R.1954 nr 1, 2, 3, 4

R.1955 nr 1/2, 3/4, 5/6
R.1956 nr 1, 2, 4
R.1957 nr 2, 3, 4, 5, 6
R.1958 nr 2, 6
R.1959 nr 1, 2, 4                                                                       

R.1960 nr 1, 2/3                                                                       

R.1961 nr 2, 3, 4
R.1962 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1963 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1964 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1965 nr 1,2, 3, 4, 5, 6
R.1966 nr 1, 2, 3,  4, 5, 6
R.1967 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1968 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1969 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1970 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6                                                         

R.1971 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1972 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1973 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6                              po 11,00   

-   Przemysł, Rzemiosło, Sztuka.                               

Czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej i

rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej :

organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego

im. dra Adrjana Baranieckiego w Krakowie.
Kraków, R.2:1922 - R.4:1924.
Tytuł poprzedni:Przemysł i Rzemiosło.Kraków, R.I:1921-R.II:1922.
Tytuł następny:Rzeczy Piękne.Kraków, R.5:1925, R.6:1927 - R.11:1932.

R.3:1923 nr 1/2, 3/4  

R.3:1924 nr 3                                        po 66,00

-   Rzeczy Piękne.
    Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu,
    ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom.
    Redaktor naczelny: Adam Dobrodzicki.
    Kraków, R.1:1918 - R.2:1919.

R.1:1918 nr 2                                     Cena: 55,00         
-  Rzeczy Piękne. (Przemysł, Rzemiosło, Sztuka)
Organ Muzeum Przemysłowego im.dra A.Baranieckiego w Krakowie.
Redaktor Kazimierz Witkiewicz.
Kraków, R.5:1925, R.6:1927 - R.11:1932.

R.V:1925 nr 1 (br.oryg.okł., tekturowa okładka) Cena: 33,00
                nr 3, 5, 6/8
R.VI:1927 nr 2, 7/8, 9, 10/11
R.VII:1928 nr 11 (specjalny-pokaz prac uczniów Wydziału Przemysłu

Art. przy Państ.Szkole Przem.we Lwowie)      po 66,00

R.VIII:1929 nr 1/br.okładki/                        Cena: 44,00
                    nr 2, 4/5/6                                  po 66,00

R.IX:1930 nr 1/2/3, 10-12
R.X:1931 nr 1/2/3, 4/5/6, 7/12                        po 66,00

- Sztuka.
  Kontynuacja "Przeglądu Artystycznego"
  Pismo Związku Polskich Arystów Plastyków.
  Kraków, Warszawa, R.1946-1973
  R.1:1974 - 2006
  Format: B4
(F)

R.1974 nr 1, 2(dod. Czeczot), 5, 6
R.1975 nr 2, 4, 5, 6
R.1976 nr 4, 5/6
R.1977 nr 3, 4
R.1978 nr 3, 5
R.1979 nr 3, 4, 5, 6
R.1980 nr 2, 4, 6
R.1981 nr 2, 3
R.1984 nr 1, 2/3, 4
R.1985 nr 5
R.1986 nr 1, 2
R.1987 nr 1, 3, 5
R.1988 nr 1, 5/6(dod.Jan Cybis)
R.1989 nr 2
R.1997 nr 1-6                 po 22,00
 numery z dodatkami       po 25,00

-   The Studio.
    An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art.
    Londyn, 1893-1964.

R.1903 Vol.29 No.126 (edycja francuska)
wkładka:studium portretowe J.McNeill Whistler'a
reprodukowane w litografii przez T.R.Way'a  Cena:220,00

R.1906 Vol.48 No.200

R.1910 Vol.49 No.203, 204, 205, 206 (br.przedniej okł)
edycja francuska                                  

R.1910 Vol.50 No.207, 208, 209, 210
R.1910 Vol.51 No.211                                      po 66,00

R.1930 Vol.99 No.442
R.1930 Vol.100 No. 451, 452, 453
R.1932 Vol.104 No.477
R.1936 Vol.111 No.517, 524                            po 55,00

R.1962 Vol.164 No.836
R.1963 Vol.165 No.838
R.1963 Vol.166 No.844                                  po 33,00

-   Sztuka i Artysta.
    Malarstwo, rzeźba, zdobnictwo, kolekcjonerstwo.
    Miesięcznik.
    Wydawnictwo Sp.Akc."Dom Sztuki"(Hotel des Ventes)
    w Warszawie.
    Warszawa, R. 1:1924.

R.I:1924 nr 1, 2, 3                                         po 44,00

- Sztuka Stosowana.
   Wydawnictwo Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana w Krakowie.
   Kraków, 1906 – 1913.
(MZ)

R.1906 z.8/9  (br.s.8)                                  Cena:99,00
R.1907 z.10 (br.s.37/38)                             Cena:66,00
R.1913 z 17                                                Cena:99,00

- Sztuki piękne.
 Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu,
 grafice i zdobnictwu, organ Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych.
Kraków, R.1:1924/25 - R.10:1934. (MZ)

R.I:1924/25 nr 2, 3, 7, 8

R.II:1925/26 nr 2, 3, 5
R.III:1926/27 nr  1, 3, 4, 5, 7, 9, 10/11               po 55,00
                    nr 4 /zawiera oryginalny drzeworyt Wojciecha
                           Weissa "Kopy zboża"/
                                                                    Cena:440,00
R.IV:1927/28 nr 2, 4, 6, 7, 9
R.V:1929 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8/9
R.VI:1930 nr 2, 6, 7/8, 10,11, 12      

R.VII:1931 nr 4, 6, 8/9, 10, 11, 12             
R.VIII:1932 nr 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12                   po 55,00
R.IX:1933 nr /?/ brak strony tytułowej drzeworyt oryg.

 Tadeusz Cieślewski /syn/, Księgi Sobowtóry  Cena: 330,00

R.10:1934 nr 2, 10                                           po 55,00

-   Wianki.
    Ilustrowane czasopismo artystyczne poświęcone polskiej twórczości
    i kulturze obejmuje malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, pieśń,
    poezyę, teatr, style i mody w strojach oraz wychowanie artystyczno
   -estetyczne.Wychodzi co miesiąc.
    Redaktor naczelny:Prof.F.C.Janczyk, art-mal.
    Kraków,Poznań (od 1922 r.), Warszawa  (od 1923r.),      

   [R.1]:1919 - [R.4]:1923.

R.1:1919 nr 1                                             Cena: 44,00
 

Aktualizacja: 03.06.2020

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.