Sztuki piękne

Sztuki piękneZapytaj o ten produkt

0 PLN

- L'Amour de l'Art.
Revue mensuelle. Miesięcznik, ukazywał się w Paryżu w latach 1920 - 1950.
Okładka kartonowa, [12] s. z reklamami, s. [1] 190 - 220 [numeracja ciągła w roczniku], [12] s. z reklamami, format: 31,5 x 24,5 cm. Stan: okładka luzem, podklejona od środka papierem, przebarwienia u dołu przedniej okł., oderwany prawy dolny róg, pęknięcia na brzegach. Środek pisma bez przebarwień, zagięte prawe dolne rogi kart.
Okładkę zaprojektował Eric de Coulon (1888 - 1956) szwajcarski ilustrator, rysownik i akwarelista, autor reklam.

R.7: 1926 nr 6 (Juin)

W treści m.in.: Waldemar George: L'Exposicion de Picasso; George Sakier: La peinture française du XIX siècle au „Metropolitan Museum”; Charensol: Le Salon de Tuileries; Gaston Varenne: Le Salon des Artistes Décorateurs.
Wśród opisywanych artystów Picasso, Manet, Courbet, Renoir, Degas, Matisse, Prax, Marcoussis, Chagall, Vlaminck, Kisling itd. Liczne reprodukcje w tekście. (MZ-t. fr.sztuka)

Cena: 66,00

-  Arkady.
   Rocznik grafiki użytkowej.
   Wydawca:Polska Agencja Telegraficzna.
   Wydział Wydawnictw Artystycznych.
   Redaktor odpowiedzialny: Wanda Filipowiczowa.
   Opracowanie graficzne Atelier Grafiki P.A.T.
   pod kierownictwem Henryka Munda.
   Miesięcznik.
   Warszawa,R.I:1935-R.V:1939.

Luźne numery:     

R.1:1935 nr 2                                                                           

R.2:1936 nr  2, 6, 12
R.3:1937 nr  1, 3, 6, 9, 10                  po 55,00
R.3:1937 nr 2 / wkładka-drzeworyt T. Kulisiewicza
                       Dziewczyna w chuście    Cena: 660,-
                nr 9                                   Cena: 55,00
R.4:1938 nr 4, 6,11/sulejówek            po  55,00
                                                           po 55,00

R.5:1939 nr 4 /wkładka drzeworyt Chrostowskiego
           Perykles ksiażę Tyru/ - zły stan Cena 88,00

         nr 6                                           Cena: 55,00
         nr 7/8 (proj.okł.Stanisława i Maciej Nowiccy)  Cena:88,00

-  Art & Business.

   Gazeta aukcyjna (dwumiesięcznik).
   Jedyne w Polsce pismo poświęcone rynkowi kultury,
   dzieł sztuki, antyków i dóbr rzadkich.
   Wydawnictwo "Epoka", Warszawa, R.1989 -

R.1989 nr 1 (lipiec/sierpień)                        Cena:11,00
R.1999 nr 4
R.2001 nr 10
R.2003 nr 10
R.2004 nr 5, 12                 
R.2005 nr 1/2,3, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.2006 nr 1/2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12
R.2007 nr 1/2, 3, 4, 5, 6
R.2008 nr 3, 5, 7/8, 9, 10, 12
R.2009 nr 1/2, 3, 6, 12                                        po 5,50
 

-   Art d'église.
    Revue trimestrielle. Abbaye de Saint-Andre.

R.36:1968 nr 143
R.37:1969 nr 149                                              po 11,00

- The Artist.
A magazine giving instruction in all branches of art. Editor: Harold Sawkins.
Londyn: The Artist Publishing Company, Vol.1: 1925/26 - 1939. Dwumiesięcznik. (M-t.ang.sztuka)

R.1934/35 Vol.VIII No. 2 (October) /Tom Purvis - plakaty/
Okładka wydawnicza, papier kredowy, s. XVII - XIX reklamy, s.36 - 66 tekst (numeracja ciągła w roczniku), 6 barwnych reprodukcji w tekście, format: 32,5 x 26 cm. Załączona ulotka reklamowa czasopisma „The Writer's News. For Literary Aspirants”, format: 21 x 13,3 cm. Stan bardzo dobry.
W treści m.in.: Tom Purvis by Herbert Furst (plakaty).
Cena:55,00

R.1938/39 Vol. XVI No.1 (September) /komiksy, opakowania/
Okładka wydawnicza, papier kredowy, s.II - XVII reklamy, s.1 - 32 tekst magazynu, 6 barwnych reprodukcji w tekście, format: 32,5 x 26 cm.
Załączona ulotka reklamowa książek o nauce sztuk plastycznych wydawanych przez The Artist Publishing Company. Stan bardzo dobry.

W treści m.in.: Chuck Thorndike: Cartooning: How it is done; Alan Rogers: How modern packages are designed; Ernest Aris: Illustrating children's books.
Cena: 55,00

R.1949 Vol.37 No.4 (June) /opakowania - liternictwo i typografia/
Okładka wydawnicza, papier kredowy, s. I - IV, 73 - 96, V-X, format: 31 x 24,8 cm.
Stan: przetarty grzbiet, poza tym stan dobry.
W treści m.in.: Leonard Greaves: Some aspects of oil painting.
H.J.Paris: Water colour and english tradition.
Kenneth B. Hunter, F.R.S.A, shows how to obtain the textuter on grained boards illustrated in the diagrams: Screpeboard drawing.
Alan Rogers M.S.I.A., F.Z.S assesses the value of littering and typography in packaging: Package design as a profession.Part IV.
W. Douglas Macleod: The practice of etching.
Cena:44,00

-  Biuletyn Historii Sztuki.
   Kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki
   oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki.
   Warszawa, R.1950-

R.1950 nr 1/4                                               Cena:22,00

R.1951 nr 1, 2/3
R.1952 nr 1, 2, 3, 4
R.1953 nr 1, 2, 3/4
R.1954 nr 1, 2, 3, 4
R.1955 nr 1, 2, 3
R.1956 nr 2, 3, 4
R.1958 nr 1, 3/4
R.1961 nr 3
R.1962 nr 2, 3/4
R.1963 nr 1, 4
R.1964 nr 1, 2, 3, 4
R.1965 nr 1, 2, 4
R.1966 nr 1, 2, 3/4
R.1967 nr 2
R.1968 nr 2

R.1969 nr 1
R.1970 nr 2, 3/4
R.1971 nr 1, 4
R.1972 nr 1, 3/4
R.1973 nr 2, 3/4
R.1974 nr 1, 4
R.1975 nr 1, 2, 3, 4
R.1976 nr 2, 3, 4
R.1977 nr 1, 3, 4
R.1978 nr 1, 2, 3, 4
R.1979 nr 1, 2, 3, 4
R.1980 nr 2, 3-4
R.1981 nr 1, 2, 3, 4
R.1983 nr 1, 3-4                                             po 12,00

R.1993 nr 4                                                              
R.1994 nr 3, 4
R.1998 nr 3/4                                                po 22,00
R.2000 nr 1/2, 3/4
R.2001 nr 1-4
R.2003 nr 2, 3/4
R.2004 nr 1/2, 3/4
R.2005 nr 1/2, 3/4                                        po 44,00
R.2006 nr 1, 2, 3/4                                     Cena:25,00
R.2007 nr 1/2
R.2008 nr 1/2, 3/4                                         po 44,00
R.2009 nr 1/2, 3                                          Cena:25,00
       nr 4 (PWK)                                           Cena:33,00
R.2010 nr 1/2                                              Cena:44,00
       nr 3, 4                                                   Cena:25,00

-  Biuletyn Historii Sztuki i Kultury.
   Kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury
   Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej.
   Warszawa, R.2:1933 - R.7:1939, R.8:1946 -
   /Tytuł poprzedni:Biuletyn Naukowy- Politechnika Warszawa.
    Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki/.

R.2:1933 nr 2                                       Cena: 55,00

R.3:1935 nr 3, 4
R.5:1937 nr 1, 2, 3/4  

R.6:1938 nr  1, 2, 3, 4

R.7:1939 nr  1, 2                                    po 66,00
R.8:1946 nr 1/2, 3/4                                     
R.9:1947 nr 1/2
R.10:1948 nr 2
R.11:1949 nr 3/4                                     po 44,00

- Biuletyn Rady Artystycznej
  Związek Polskich Artystów Plastyków.

  Warszawa : Zarząd Główny ZPAP,R.1974-1981;31 cm.

R.1979 nr 1(134),2(135),3/4(136/137)
R.1980 nr 1(138),2(139)                     po 22,00
       nr 3/4(140/141) zabrudzona okładka Cena:15,00
R.1981 nr 1(142),2(143)                     po 22,00

 -   Dawna Sztuka.
     Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki.
     Wyd.:Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie
     Z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej J.P.
     Komitet redakcyjny:S.J.Gąsiorowski, M.Gębarowicz, T.Mańkowski.
     Lwów, R.1:1938 - R.2:1939.

R.1:1938 z.2, 4
R.2:1939 z.1                                                 po 64,40 

-   Design.
    Editor Corin Hughes-Stanton
    London, UK

 R. 1970 nr 263 November
 R. 1971 nr 272 August
 R. 1972 nr 279 March                               po  22,00

- Gazette des Beaux-Arts.
Paryż, R.1859 – 2002. Red. nacz: Georges Widenstein. Miesięcznik.

R.1937 septembre
W treści m.in:
L. Labande: Louis Brea
M.Henri L. Brugmans: Chateaux et jardins de l'Ile-de France d'apres le journal de voyage de 1655.

Cena: 88,00

-  Gebrauchsgraphik Monatsschrift zur Forderung kunslerischer Werbung
Offizielles Organ des Bundes Deutscher Gebrauchsgraphiker
HERAUSGEBER EBERHARD HOLSCHER
Verlag F.Bruckmann Kg. Munchen

R.23: 1952 nr 4
R.24: 1953 nr 1,2, 3
R.28: 1957 nr1, 6
R.29: 1958 nr 1, 10, 12
R.30: 1959 nr 6, 8, 10
R.31: 1960 nr 4, 8, 11
R.32: 1961 nr 1, 5, 6,  7, 11, 12
R.33: 1962 nr 12
R.34: 1963 nr 3
R.35: 1964 nr 6, 8, 9, 10
R.36: 1965 nr 2, 4, 7, 8, 9
R.37: 1966 nr 8
R.38: 1967 nr 6, 8, 9
R.39: 1968 nr 6, 7, 8, 9
R.40: 1969 nr 4, 6, 7, 9, 10
R.41: 1970 nr 1, 4
R.42: 1971 nr 1, 2, 6, 12                              po  25,00

- Głos Plastyków.
Miesięcznik poświęcony sztukom plastycznym. Komitet redakcyjny: Jan Cybis, Eugeniusz Geppert, Adam Gerżabek, Henryk Gotlib, Józef Jarema, Z. Milli, A. Procajłowicz, Zbigniew Pronaszko, Dyr. Artur Schroeder, Dr. Tadeusz Seweryn, Prof. Dr. Adam Bohusz-Szyszko.
Kraków, R.1:1930 - R.9:1948. Zmienna częstotliwość. (MZ)

R.2:1932 nr 1 (styczeń)
Okładka kartonowa, 11[1] s., format: 31 x 23,5 cm. Na s. tytułowej prywatny ekslibris pieczętny.
Stan dobry. Przebarwienia s. tytułowej i ostatniej, grzbiet przetarty u dołu, w środku egzemplarz czysty.

Spis treści:
Prof. Dr. Julian Nowak: Projekt Galerji Współczesnej w Krakowie.
Sprawa zagrożonej fundacji Leona hr. Pinińskiego na Wawelu. a) Wywiad z Dr. Świerz-Zaleskim. b) Stanowisko artystów - Jan Cybis.
Henryk Gottlib - Zagadnienie odrębności polskiego malarstwa.
Józef Jarema: Opinie.
Tytus Czyżewski: List z Warszawy.
Cena: 66,00

R.2:1932 nr 2 (luty)
Okładka wydawnicza papierowa, s.19-30 [numeracja ciągła w roczniku], format: 30,8 x 23,5 cm.
Stan dobry, poziomy ślad składania na pół, grzbiet podklejony taśmą bezkwasową, przednia okładka lekko przykurzona, kilka plamek, niewielki ubytek papieru na prawym marginesie. W środku egzemplarz czysty.

Spis treści:
Dr. Jerzy Dobrzycki: Sprawa wikarówki kościoła Mariackiego w Krakowie.
Jan Cybis: Maurycy Gottlieb (1856-1879).
Henryk Gotlib: Malarstwo Żydów.
Dr. Tad. Seweryn: Polska Akademia Umiejętności o sztuce.
Tytus Czyżewski: List z Warszawy.

Cena: 55,00

R.2:1932 nr 4 (kwiecień)
Okładka wydawnicza papierowa, s.[2] 45-56 [2] - [numeracja ciągła w roczniku], format: 30,8 x 23,5 cm.
Stan dobry, przednia okładka z przebarwieniami, w środku egzemplarz czysty.

Spis treści:
Dr. Stanisław Świerz-Zaleski: Rembrandt w Polsce.
Jan Wiktor: Zabytki polskie na jarmarku.
Henryk Gotlib: Projekt ustawy o przymusie wystawiania obrazów dawnych mistrzów.
Van Gogh o Holendrach.
Tytus Czyżewski: List z Warszawy.
Cena: 55,00

-   Graphik.
    Werbung und formgebung/
    Adwertising art and industrial design.
    Verlag Karl Thiemig KG Munchen

R.10: 1957 nr 3, 6
R.11: 1958 nr 1, 7, 9, 12,
R.12: 1959 nr 3, 5
R.24: 1971 nr 5                                         po 22,00

-   Graphis.
    International journal for graphic and applied art
    Editor and Art Director: Walter Herdeg.
    Publishers"Amstutz & Herdeg Graphis Press Zurich/Switzerland.

R.14:1958 nr 76

R.15:1959 nr 81  

R.16:1960 nr 92                                    
R.17:1961 nr 93-97,97
R.18:1962 nr 99
R.19:1963 nr 106

R.21:1965 nr 117,118,122
R.22:1966 nr 123, 124,125,126,127
R.23:1967 nr 128,130, 133                                                   
R.26:1971/72 nr 154
R.33:1977/78 nr 192
R.36:1980/81 nr 212
R.1982 nr 217
R.1983 nr 225          
R.1985 nr 239, 240                                     po  33,00

- Jutro.
  Tygodnik ilustrowany.
  Wydawany przy współudziale Komisji Miedzyzwiązkowej
  Kulturalno-Artystycznej.
  Praca i polityka, nauki przyrodnicze i społeczne, historia,
  literatura piękna, krytyka, podróże, wychowanie, religia,
  filozofia, malarstwo, rzeźba, budownictwo, sztuka wnętrza,
  tkaniny, ceramika, muzyka, przemysł artystyczny, teatr
  i dekoracje teatralne, kinematograf, sport, fotografia,
  urbanistyka, tanie mieszkanie, szkolnictwo artystyczne,
  świetlice, teatr ludowy, bibliotekarstwo, czytelnictwo,
  bibliografia, radio, higiena.
  Wydawca: Tadeusz Witkowski.
  Redaktorowie: Stan.Czubek i Tadeusz Witkowski.
  Warszawa, R.1:1930/31; 38,3 cm.
(MZ)

R.1:1930/31 nr 2, 3, 5, 15, 16           po 44,00

- Konteksty / Polska Sztuka Ludowa.
  Antropologia kultury, etnografia, sztuka.
  Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki.
  Warszawa, R. 44:1990 -
  Format: 29,5 cm.
(F)

R.1994 nr 1/2, 3/4
R.1995 nr 1, 2
R.1996 nr 1/2, 3/4
R.1998 nr 2
R.1999 nr 1/2, 4
R.2002 nr 3/4
R.2005 nr 2

R.2008 nr 3-4 (Warszawska Praga)
R.2012 nr 1/2 

R.2013 nr 1 (Zakopane)                  po 22,00 - 25,00

-   Krakowski Miesięcznik Artystyczny.
    Organ poświęcony sprawom : Muzeum Narodowego, Towarzystwa
    Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększania Miasta Krakowa.
    Odpowiedzialny redaktor i wydawca : Leonard Lepszy.
    Kraków, R.1:1911 - R.4:1914; format: 29 cm.
[w 1912 zmiana tytułu na: Miesięcznik Artystyczny, stary tytuł pozostał do 1913 r.
tylko na okładce)
(F)

R.1911 nr 1 (luty), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R.1912 nr 1, 3, 4, 5, 6                                po 15,00

-   Die Kunst.
    Monatshefte für freie und angewandte Kunst.
    Monatshefte für Malerai, Plastik und Wohnkultur.
    F.Bruckman A.=G, München.

Roczniki oprawione w czerwone płótno, opr.wydawnicza:

Band 57: 1927-28
Band 59:1928-29
Band 63:1930-31
Band 65:1931-32       
Band 77:1937-38 (br.s.377/378)     
Band 79:1938-39       
Band 81:1939-40
Band 83:1940-41 (br.s.273/274)            po 166,00

Luźne numery:

R.26:1924/1925 nr 11 (August)
R.27:1925/1926 nr 2, 4, 5
R. 41:1939/1940 nr 7
R. 43:1941/1942 nr 4, 6, 9
R. 44:1942/1943 nr 2, 4, 5/6, 7, 8, 9
R. 45: 1943 nr 2
R. 46: 1944 nr 1/2                                po 33,00

- Das Kunstblatt.
Hereusgeber Paul Westheim. Posdam: Verlag Gustav Kiepenheuer, 1916-1933.
Pismo wydawane przez Paula Westheima było jednym z wiodących czasopism poświęconych sztuce współczesnej w Niemczech. W pierwszym numerze z 1917 r. zamieszczono hasło programowe pisma: „Kunstblatt chce służyć sztuce, która ma powstać”.
W roku 1933 nazistowskie władze zamknęły pismo propagujące nowoczesną, tzw. zdegenerowaną sztukę. Wydawca został wywłaszczony, a Westheim musiał uciekać na wygnanie.

R.1923 nr 2 (Februar)
Okładka kartonowa, s. [4] 33-63 [1] (numeracja ciągła w roczniku), liczne ilustracje w tekście, jęz. niemiecki, format: 28,5 x 21,7 cm.
Stan dobry, okładka przybrudzona, grzbiet lekko poprzecierany, w środku czysty egzemplarz.

W treści m.in.: Paul Westheim: Maschineromantik, duży ilustrowany artykuł poświęcony twórczości Karla Zalita [ Kārlis Zāle - łotewski rzeźbiarz], reprodukcje obrazów Georga Bracque'a, Maxa Pechsteina, Juana Grisa.
Cena: 88,00

R.1923 nr 3 (Marz) Sonderheft E.L. Kirchner.
Okładka kartonowa, s. [2] 65 - 95 [3] (numeracja ciągła w roczniku), format: 28,5 x 21,7 cm.
Stan dobry, okładka lekko przybrudzona, z przebarwieniami. W prawym dolnym rogu przedniej okładki mało widoczne notatki ołówkiem.

Numer w całości poświęcony twórczości Ernsta Ludviga Kirchnera, niemieckiego malarza i grafika, ekspresjonisty, jednego z założycieli grupy „Die Brücke”. W lipcu 1937 roku artysta został wykluczony z Pruskiej Akademii Sztuki. W tym samym miesiącu 639 jego prac zostało usuniętych z niemieckich muzeów, a 32 z nich zaprezentowano na zorganizowanej przez nazistów wystawie zatytułowanej „Sztuka zdegenerowana” (niem. „Entartete Kunst”)
W treści m.in.: Gustaw Schiefler: E.L. Kirchner in Davos i liczne reprodukcje rysunków, grafik i obrazów Kirchnera.
Cena: 110,00

-   Kunst dem Volk.
    Monatsschrift fur bildende und darstellende Kunst
    Architektur und Kunsthandwerk mit dem Beiblatt "Kunst und Industrie".
    Herausgeber Prof. H. Hoffmann, Verlag Heinrich Hoffmann, Wien.
   
R.12:1941 nr 5, 6, 7,  9, 10, 11, 12
R.13:1942 nr  1, 7, 12
R.14:1943 nr 3, 4/5, 6, 9, 10, 12
R.15:1944 nr 8                                             po 22,00      

-   Die Kunst für alle.
    Herausgegeben von F.Schwartz.
    Verlagsanstalt F.Brucmann A.-G., Munchen.

R.22:1906/1907 nr 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 
           18, 19, 20, 21, 22, 23, 24                     po 25,00

-   Maski.
    Literatura, sztuka, satyra.
    Kraków, R.1:1918 - R.2:1919.

R.I:1918 nr 11, 21, 22, 23, 28                       po 44,00
nr 5/br.wkładki/,
nr 7/br.wkładki,sr.139/140 oderwany górny róg-ubytek tekstu/,
nr 10/br.wkładki/                                           po 33,00
nr 1/br.okł.i wkładki/, 15/br.okł.i wkładki/, 27/br.okł./
                                                                       po 22,00

- Materiały
  Wydawnictwo Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana".

  Kraków, 1902-1906; 33 cm.
(MZ-S)

R.1902 nr 1                                                   Cena: 99,00
R.1903 nr 2 br. tab.nr 7
R.1904 nr 4 br.tab.nr 1                                       po 66,00

- Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii
  i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz metodologii
  badań nad sztuką.

  Państwowy Instytut Sztuki.
  Warszawa, R.1:1950 - R.6:1955; wym: 24 cm. (MZ)


R.1951 nr 7/8
R.1954 nr 1(17)                             po 22,00

- Nike.
Kwartalnik poświęcony polskiej kulturze plastycznej.
Redaktor: Juliusz Starzyński;
Opracowanie graficzne: Stanisław Ostoja-Chrostowski.
Wydawca: Instytut Propagandy Sztuki w Warszawie.
Warszawa, R.1:1937(z.1-4) - R.2:1939(z.1, 2);
wyszły tylko 3 zeszyty pisma.

R.2: 1939 z.1
Broszura, 96 s., format: 27,5 x 1,5 cm. Grzbiet podklejony papierem, niewielkie naddarcia
marginesów okładki, poza tym stan dobry.
obwoluta proj. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Cena: 166,00

-   Plastyka.
   Organ Bloku Zawodowych Artystów Plastyków.
   Redaktor naczelny:Stanisław Woźnicki.
   Komitet redakcyjny:Stanisław Ostoya-Chrostowski,
   Czesław Knothe, Edward Kokoszko, Stanisław Woźnicki,
   Jan Zamoyski.
   Warszawa, R.1:1935 - R.4:1938.

R.II:1936 nr 3/4, 5
R.IV:1938 nr 1, 5                                              po 66,00

-  Polska Sztuka Ludowa.
   Dwumiesięcznik wydawany przez
   Państwowy Instytut Sztuki.
   Warszawa, R.I:1947-1990 nr 3-     (F)

R.1948 nr 2, 3, 4/5, 6/7/8, 11/12
R.1949 nr 3/4, 5, 6, 7/8, 9/10, 11/12  po  22,00
R.1950 nr 1/6 /Plastyka Ludowa Polski.
    Zarys Bibliograficzny, opr.Piotr Grzegorczyk/
R.1951 nr: 4/5  
R.1952 nr 1
             nr 4/5        Cena 25,00
R.1954 nr: 4, 5, 6
R.1957 nr: 4
R.1958 nr 4
R.1960 nr: 1, 3
R.1962 nr 1, 3
R.1964 nr 1
R.1965 nr: 1, 2, 3       
R.1969 nr: 2
R.1971 nr 2
R.1972 nr: 4
R.1973 nr: 3
R.1984 nr 4
R.1989 nr: 4
R.1990 nr: 1, 3               po 16,60

-   Prace Komisji Historii Sztuki.
    Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.
    Kraków, T.1:1917/19 - T.10:1952.
(F)

R.1923 T.III z.1
R.1927 T.IV z.1
R.1928 T.IV z. 2
R.1930 T.V z.1
R.1939 T.VIII z.1
R.1948 T.IX                                                  po 55,00

- PRO Arte.
Polish Art in the Western World. Sztuka polska w świecie. Brooklyn, New York: Polander Press, lato 1987 - lato 1988.
Wydawcy: Ewa i Wojtek Fibak; Redaktor: Z. Michael Legutko.
Ukazało się 5 numerów pisma w nakładzie po 400 numerowanych egz. Język polski i angielski. (F)

Autumn 1987, egzemplarz nr 127  /Gwozdecki, Biegas, Czeczot/.
Okładka kartonowa z reprodukcją linorytu Andrzeja Czeczota „Susan & old men”, s.[47-48] 49 - 79 [1] - numeracja ciągła w roczniku, liczne czarno-białe ilustracje w tekście, 2 oryginalne grafiki na osobnych planszach zabezpieczonych bibułką, format: 30,5 x 24,5 cm.
Stan bardzo dobry, nieznaczne zagięcie dolnego rogu przedniej okładki.
W numerze dwa oryginalne, sygnowane ołówkiem linoryty Andrzeja Czeczota: „Herodiada” i „Song of Songs”.

Spis treści:
Michał Rola: Gustaw Gwozdecki (1880-1935). Próba przypomnienia osiągnięć artysty.
Zofia Siejka: Bolesław Biegas (1877-1954). Dzieła artysty na aukcji w Paryżu.
„Wciąż strome zbocze przede mną”. Wywiad z Andrzejem Czeczotem.
Polska sztuka w zbiorach prywatnych - Zdzisław Żygulski Jr.: Obojczyk husarski i ryngraf konfederacki w zbiorach dra Józefa Malejki.
Eugeniusz Wolski-Tukan: Szable Marszałka Piłsudskiego wracają do Paryża.
Cena: 257,60

Spring 1988, egzemplarz nr 350 /Bogdan Korczowski/.
Okładka kartonowa, s.[127-128] 129-159 [1] - numeracja ciągła w roczniku, liczne czarno-białe ilustracje w tekście, 2 oryginalne grafiki na osobnych planszach zabezpieczonych bibułką, format: 30,5 x 24,5 cm.
Stan dobry, tylna okładka lekko sfalowana, przykurzona u góry.
W numerze na osobnych planszach 2 oryginalne sygnowane odręcznie drzeworyty [w spisie treści opisane jako linoryty] Bogdana Korczowskiego.

Spis treści:
Martha Taylor Sarno: Karol Kozłowski (1885-1969). Polsko-amerykański malarz naiwny.
Z. Michael Legutko: O pewnej aukcji sprzed wieku. Aukcja polskich obrazów w Nowym Jorku w 1895 roku.
„Malarz nie powinien wątpić”. Wywiad z Bogdanem Korczowskim.
Polska sztuka w zbiorach publicznych i prywatnych. Wybitny obraz Józefa Brandta w Savannah, Georgia. Obrazy batalistyczne w zbiorach Johna C. Czasa.
Wystawy - Art Expo w Nowym Jorku.
Kronika.
Cena: 161,00

Sumer 1988, egzemplarz nr 296 /Stanisław Eleszkiewicz, Tadeusz Łapinski/.
Okładka kartonowa, s.[163-164] 165-195 [1] - numeracja ciągła w roczniku, liczne czarno-białe ilustracje w tekście, 2 oryginalne grafiki na osobnych planszach zabezpieczonych bibułką, format: 30,5 x 24,5 cm.
Stan bardzo dobry.
W numerze na osobnych planszach dwie oryginalne sygnowane odręcznie kolorowe litografie Tadeusza Łapińskiego.

Spis treści:
Claude Eleszkiewicz: Stanisław Eleszkiewicz (1900-1963). Wielkie natchnienie. Esej o życiu artysty.
Artysta grafik Tadeusz Lapinski o sobie. Zamiast wywiadu.
Polska sztuka w zbiorach prywatnych - Zofia Siejka: Cukiernice srebrne ze zbiorów dra Józefa Malejki.
Kronika.
Cena: 161,00

-   Projekt.
   Red.nacz.:Jerzy Hryniewiecki.
   Warszawa, R.1: 1956-      (F)

R.1956 nr 1            Cena: 110,00

R.1958 nr 4(12)     Cena: 88,00
R.1960 nr 1/2        Cena: 110,00
R.1963 nr 2, 3, 5
R.1964 nr  5
R.1965 nr 1, 5/6
R.1969 nr 4    
R.1972 nr 4/5            
R.1973 nr  3/94 J. Lenica, okł. Rosław Szaybo
R.1976 nr: 2, 4, 5, 6  
R.1977 nr: 2, 3, 5, 6
R.1978 nr: 1, 2, 3, 4   
R.1979 nr: 1, 2, 3, 4, 5 - szkło fińskie, okł. T.Jodłowski, 6
R.1980 nr: 1, 2, 4, 6
R.1981 nr: 1, 2, 3, 4, 5
R.1982 nr: 4
R.1983 nr: 3/4, 5/6
R.1984 nr: 1, 3, 6
R.1985 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1986 nr: 2, 3, 4, 6
R.1987 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1988 nr: 1, 2, 3, 4, 5
R.1989 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1990 nr: 1
R.1991 nr: 2                ceny 22,00 do 55,00

-   Przegląd Artystyczny.
  Pismo Związku Polskich Artystów Plastyków.
  Kraków, Warszawa, R.1946-1972.
 / od 1974 kontynuacją "P.A." jest "Sztuka"/. (F)

R.1950 nr 1/2, 3/4, 5/6
R.1951 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1952 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1953 nr 1, 2, 4, 5
R.1954 nr 1, 2, 3, 4, 5/6
R.1955 nr 5/6
R.1956 nr 1, 2, 3, 4
R.1957 nr 3, 4
R.1958 nr 2, 6
R.1959 nr  2, 3, 4      
R.1960 nr 2/3               
R.1961 nr 2, 3, 4
R.1962 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1963 nr 1, 2, 3, 4, 5
R.1964 nr 1, 2, 3, 4, 6
R.1965 nr 2, 3, 4, 6
R.1966 nr 1, 2, 3, 4, 5
R.1967 nr  1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1968 nr 1, 2, 3, 4, 6
R.1969 nr 1, 2, 3, 4, 6
R.1970 nr 2, 3, 4, 5, 6      
R.1971 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1972 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1973 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6    Ceny od  22,00 

- Przegląd Historii Sztuki R.1929 – 1930/31 opr.
Przegląd Historji Sztuki. [Czasopismo poświęcone historji i teorji sztuki].
R.1:1929 – R.2: 1930/31 – dwa roczniki współoprawne.
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, R.1: 1929 – R.3: 1932/33. [red. nacz. Wojsław Molè]. Kwartalnik.
W roku 1929 ukazały się zeszyty 1/2, 3, 4 ; w 1930/31 z.1/2 i 3/4. Zeszyt 4 z 1929 r. to Bibliografija historji sztuki polskiej za czas 1919-1924, Helena Lipska.
W 1931/32 ukazał się tylko jeden zeszyt z numeracją 1/4 - Bibliografija historji sztuki polskiej za czas 1925-1930 / Helena Lipska  - niestety nie ma go w naszej zszywce.

Oprawa twarda, półpłótno ciemnozielone ze złoconą tytulaturą na grzbiecie, s. IV, 156, 10* i IV, 177 [1], 8*, format:31,5 x 24 cm.
Stan bardzo dobry, brzegi oprawy przetarte, zwłaszcza na rogach.
Cena: 386,40

- Przemysł, Rzemiosło, Sztuka.
Czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej
i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej:
organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego
im. dra Adrjana Baranieckiego w Krakowie.
Kraków, R.2:1922 - R.4:1924.
Tytuł poprzedni:Przemysł i Rzemiosło.Kraków, R.I:1921-R.II:1922.
Tytuł następny:Rzeczy Piękne.Kraków, R.5:1925, R.6:1927-R.11:1932. (MZ)

R.2:1922 nr 1
R.3:1923 nr 1/2, 3/4                  po 66,00
R.3:1924 nr 3                       Cena: 88,00

- Der Querschnitt .
Redaktor: Hermann von Wedderkop. Berlin: Propyläen-Verlag [R.1. 1921 - R.16: 1936]. (F)

R. 1927 płr.1 z. 1 - 6 półrocznik oprawiony. Dodatek: Auktions-Preise.
Oprawa twarda, płótno brązowe ze złoconą tytulaturą na grzbiecie, 486 s. plus reklamy.
Stan dobry, brak zewnętrznych kartonowych okładek, s.102 - 106 luźne, 2 karty ilustracji po s. 270 luźne, brzegi kart w dolnym rogu przybrudzone.

W treści m. in.:
Maksym Gorki - Siergiej Jesienin.
Tristan Tzara - Erinnerungen an Dada.
Karol Irzykowski - Die geistige Lage Polens.
S. van Ravensteyn - Anti - Architektur in Holland und überall.
Teksty : Marcel Ray, W. Majakowski, Andre Salmon i inni.
Reprodukcje: Marc Chagall, Henri Matisse, Carl Hofer, Pablo Picasso, Georg Grosz, Raoul Dufy, Juan Gris.

Czasopismo artystyczne o profilu awangardowym wydawane w Berlinie przez marszanda Alfreda Flechtheima. Pomyślane początkowo jako biuletyn jego galerii ukazywało się w nakładzie 400 - 700 egz. W późniejszym czasie nakład wzrósł do 10 tys. egz. W magazynie znalazła swoje miejsce współczesna literatura (Ernest Hemingway, Mercel Proust, Ezra Pound, James Joyce, Guillaume Appolinaire) i sztuka (Pablo Picasso, Ferdynand Leger, Marc Chagall, Raul Dufy, Juan Gris) oraz dla rozrywki „artystyczne” nagie zdjęcia, fotografie sportowców, tancerzy, aktorów itp.
Cena:483,00

-   Rzeczy Piękne.
    Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu,
    ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom.
    Redaktor naczelny: Adam Dobrodzicki.
    Kraków, R.1:1918 - R.2:1919.  (MZ)

R.1:1918 nr 2                                     Cena: 55,00  

     
-  Rzeczy Piękne. (Przemysł, Rzemiosło, Sztuka)
Organ Muzeum Przemysłowego im.dra A.Baranieckiego w Krakowie.
Redaktor Kazimierz Witkiewicz.
Kraków, R.5:1925, R.6:1927 - R.11:1932.  (MZ)

R.V:1925 nr 1 (br.oryg.okł., tekturowa okładka)   Cena: 33,00
                nr  3, 4, 5, 6/8
R.VI:1927 nr 2, 7/8, 9, 10/11
R.VII:1928 nr 11 (specjalny-pokaz prac uczniów Wydziału Przemysłu

                    Art. przy Państ.Szkole Przem.we Lwowie)   Cena: 55,00
R.VIII:1929 nr 1/br.okładki/                        Cena: 44,00
                    nr 2, 3                                         po 66,00
R.X:1931 nr 1/2/3, 4/5/6, 7/12                        po 66,00

- Sztuka.  
Miesięcznik ilustrowany, poświęcony Sztuce i Kulturze.

Redaktor: Dr. Tadeusz Rutowski.
Lwów: Spółdzielnia wydawnicza „SZTUKA”; Drukiem Artura Goldmana we Lwowie, 1911 – 1913.

R.1911 z.1 – 6, R.1912 z. 1 – 6, R. 1913 z. 1 – 4. Całka wydawnicza, oprawiona.

Oprawa płótno czerwone ze złoconą tytulaturą i grafiką Feliksa Wygrzywalskiego powtórzoną z karty tytułowej rocznika 1911, papier kredowy.
R.1911: nr 1 – 6, s. 259, [5], [4 – spis treści rocznika]; R.1912: nr 1 – 6, s. 232, [4 -spis treści rocznika]; R.1913 z. 1-4, s. 176. 16 kolorowych tablic, 6 czarno-białych, w tym 3 dwustronicowe. Liczne ilustracje w tekście.
Format: 34 x 27 cm. Karty tytułowe tylko do roczników 1911 i 1912.
Stan dobry, grafika na licu oprawy wytarta, przetarty dolny róg przedniej okładki, okładka przybrudzona, z zarysowaniami i plamkami.
Brak broszurowych okładek. Przednia wyklejka i rewers pierwszej kolorowej tablicy wszytej przed kartą tytułową rocznika noszą ślady zawilgocenia, poza tym czysty, ładny egzemplarz.

Czasopismo poświęcone sztukom pięknym. Artykuły poświęcone twórczości artystów polskich, jak: Jan Stanisławski, Teodor Axentowicz, Artur Grottger, Feliks Wygrzywalski, Bronisława Rychter-Janowska, Wacław Szymanowski, Kazimierz Pochwalski, Edward Wittig, Wojciech Brzega.
Przed nr 2 z 1913 r. autolitografia Władysława Jarockiego „Góral tatrzański”.

Cena: 1610,00

- Sztuka.
  Kontynuacja "Przeglądu Artystycznego"
  Pismo Związku Polskich Arystów Plastyków.
  Kraków, Warszawa, R.1946-1973
  R.1:1974 - 2006
  Format: B4
(F)

R.1974 nr 1(dod. wiejski bufet), 2(dod. Czeczot), 5
R.1975 nr 2, 4, 5

            nr 3 +dod.reprodukcja plakatu Wł. Jackiewicz
R.1976 nr 3, 4, 5, 6

    nr 1 +dod. kalendarz      

   nr 2 /Beksiński wkładka reprodukcja/ Cena 33,00
R.1977 nr 1, 3, 4, 5, 6
R.1978 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
R.1979 nr 1, 3, 4, 5, 6
R.1980 nr 1, 2, 4, 6
R.1981 nr  3
R.1984 nr 1, 2/3, 4
R.1985 nr 1, 5
R.1986 nr 1, 2, 4
R.1987 nr 1, 2, 3, 4, 5
R.1988 nr 1, 5/6(dod.Jan Cybis)
R.1989 nr 2
R.1997 nr 1-6                 po 22,00
 numery z dodatkami       po 25,00

R.2006 nr 1/2, 4/1 (grudzień 2006, styczeń 2007)

R.2007 nr 3, 4(z płytą), 5, 7/8(z płytą)

R.2008 nr 2, 5, 6

R.2009 nr 3, 6, 7/8, 9

R.2010 nr 4, 5/6, 7/8          po 16,60

-   The Studio.
    An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art.
    Londyn, 1893-1964.

R.1903 Vol.29 No.126 (edycja francuska)
wkładka:studium portretowe J.McNeill Whistler'a
reprodukowane w litografii przez T.R.Way'a  Cena:220,00

R.1906 Vol.48 No.200

R.1910 Vol.49 No.203, 204, 205, 206 (br.przedniej okł)
edycja francuska                                  

R.1910 Vol.50 No.207, 208, 209, 210
R.1910 Vol.51 No.211                                      po 66,00

R.1930 Vol.99 No.442
R.1930 Vol.100 No. 451, 452, 453
R.1932 Vol.104 No.477
R.1936 Vol.111 No.517, 524                            po 55,00

R.1962 Vol.164 No.836
R.1963 Vol.165 No.838
R.1963 Vol.166 No.844                                  po 33,00
-   Sztuka i Artysta.
    Malarstwo, rzeźba, zdobnictwo, kolekcjonerstwo.
    Miesięcznik.
    Wydawnictwo Sp.Akc."Dom Sztuki"(Hotel des Ventes)
    w Warszawie.
    Warszawa, R. 1:1924.

R.I:1924 nr 1, 2, 3                                         po 44,00

- Sztuka Stosowana.
   Wydawnictwo Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana w Krakowie.
   Kraków, 1906 – 1913.
(MZ)
R.1907 z.10 (br.s.37/38)                         Cena:66,00
R.1910 z.14/meble-K.Frycz, H.Uziębło, J.Rembowski/  Cena: 133,00
R.1912 z.16                                  Cena:122,00
R.1913 z.17                                  Cena:99,00

- Sztuka w Rzemiośle
Organ Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie
Redaktor: Leonard Życki
Warszawa, R.1:1925
(T-S)

R.1:1925 z.10(XII)                                Cena: 99,00

- Sztuki piękne.
 Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu,
 grafice i zdobnictwu, organ Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych.
Kraków, R.1:1924/25 - R.10:1934. (MZ)

R.I:1924/25 nr 1, 2, 3, 7, 8                              po 55,00
                   nr 5(br.tylnej okł. i 2 kol. tabl.)   Cena 44,00

                   nr 12 podklejony grzbiet            Cena 55,00
R.II:1925/26 nr 2, 3, 5, 9, 12                         po 55,00
                    nr 5 br. okł. i wkł.                      Cena 16,60
                    nr 6 br. okł.                                Cena: 22,00
R.III:1926/27 nr  1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10/11         po 55,00
                  nr 6, 7 br. okł.                                po 22,00
                  nr 4 /zawiera oryginalny drzeworyt Wojciecha
                           Weissa "Kopy zboża"/      Cena:440,00

R.IV:1927/28 nr 2, 3, 4, 6, 7, 9
R.V:1929 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12
R.VI:1930 nr 2, 4, 6, 7/8, 9, 10,11, 12      

R.VII:1931 nr 1, 2, 3, 4(br.wkł.), 5(br.wkł.), 6, 7, 8/9, 10, 11, 12             
R.VIII:1932 nr 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12                po 55,00
R.IX:1933 nr 7 (przednia okł.przybrudzona)  Cena 55,00                     

  nr /?/ brak strony tytułowej drzeworyt oryg.

 Tadeusz Cieślewski /syn/, Księgi Sobowtóry  Cena: 330,00

R.10:1934 nr 2, 10                                           po 55,00

-   Wianki.
    Ilustrowane czasopismo artystyczne poświęcone polskiej twórczości
    i kulturze obejmuje malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, pieśń,
    poezyę, teatr, style i mody w strojach oraz wychowanie artystyczno
   -estetyczne.Wychodzi co miesiąc.
    Redaktor naczelny:Prof.F.C.Janczyk, art-mal.
    Kraków,Poznań (od 1922 r.), Warszawa  (od 1923r.),      

[R.1]:1919 - [R.4]:1923.

R.1:1919 nr 1                                             Cena: 44,00
 

Aktualizacja: 12.02.2024

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.