Solidarność

SolidarnośćZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Biuletyn Informacyjny.
 
Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych
  Związków Zawodowych przy Stoczni im. Komuny
  Paryskiej w Gdyni.
  Gdynia, R.1980 -R.1981, powielacz, ok.21 cm.

R.1980 nr 3 (12 IX)                                      po 11,00

- Biuletyn Informacyjny.                                 
 
  Komitet Założycielski Niezależnych Związków
   Zawodowych Zarządu Portu Gdynia.
   Gdynia, R.1980 - R.1981, powielacz, 21 cm

R.1980 nr 13, 15, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53,
                  54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68
                                                                      po 11,00
dodatek nadzwyczajny z dn. 1 X, 3 XI, 15 XI, 25 XI po 11,00


- Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego
   Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych
   Stoczni Gdańskiej im.Lenina.
Solidarność i Rozwaga.
   Gdańsk, R.1980 nr 1(16 IX) - R.1981 nr 28 (23 II), 21 cm.

R.1980 nr 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
R.1981 nr 23, 24
                                                                       po 11,00
R.1980 nr 1(16 IX) - R.1981 nr 28 (23 II) całka wydawnicza
                                                                    cena:308,00

- Biuletyn Informacyjny  NSZZ Solidarność MZK.
  21 cm.

R.1988 nr 1 z dn. 25.09.                     cena 5,50

- Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych.
   Wyd.:Agencja Prasowa Solidarność /AS/.
   Warszawa, R.1981/wyszło 58 numerów/.

R.1981 nr 21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 40         po 11,00

- Biuletyn Informacyjny Solidarność.
   Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych
   Związków Zawodowych.
   Za zespół redakcyjny: Joanna Duda-Gwiazda, Mariusz Wilk.
   Gdańsk, R.1980- 21 cm.

R.1980 nr 16 (28 IX), 17, 20, 27(11 XII)            po 11,00

- Gazeta Niecodzienna.
  Wyd.: Komitet Kultury Niezależnej "Solidarność".
  Wym: 29,5 cm.

R.1984 nr 6, 7
R.1986 nr 15                                                      po 11,00

- Gazeta Strajkowa Warszawskich uczelni.
  Wydają C i A i Biuro Prasowe KS UW.
  Wym.: 31 cm.

R.1981 nr 5, 6, 10/11, 12, 13, 15, 17, 18,  22    po 22,00

- Głos.
  Niezależne Pismo Społeczno-Polityczne.
  Ukazuje się od 1977r.
  Warszawa, 21 cm.

R.1985 nr 2, 3                                     po 11,00

- Głos Wolnego Robotnika.Tygodnik CDN.
   Podziemny biuletyn informacyjny.
   Wyd.:Międzyzakładowy Robotniczy
   Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ"Solidarność"-Warszawa.
   Tytuł poprzedni:Głos Wolnego Hutnika wyd.przez Robotniczy
   Komitet Samoobrony Społecznej NSZZ "Solidarność"
    Huty "Warszawa/nr 1 z 13 I 1982/
    Warszawa, R.1982. Powielacz, A4.

R.1984 nr 60, 73, 74, 96
R.1985 nr 108, 109, 115, 118, 119, 120
R.1986 nr 172
R.1987 nr 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209
                                                                        po 5,50   
- Głos Wolny.
   Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S".
   Gdańsk. R.1981 /dziennik/, 42 cm, nr 13-21 cm.

R.1981 nr 1 (4 IX), 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13            po 11,00

 - Informator
   Komitet Założycielski Niezależnych
   Samorządnych Zwiążków Zawodowych
   W Gdańskiej Stoczni Remontowej
   wym: 21 cm.

R.1980 nr 1, 4, 5, 6, 6 wyd. specjalne, 7           po 5,50

- Kierunki.
  Pismo Niezależnego Samożądnego Związku Zawodowego
  "Solidarność"
  21,3 cm

R.1982 nr 11                                              cena  11,00

- KOS.
   Wydaje Komitet Oporu Społecznego.
   Red.:Anna Kruk, Katarzyna Uroń, Adam Górski,
   Julian Tyński, Dawid Warszawski, Leszek Wraży.
   Warszawa, R.1977- (tygodnik/dwutygodnik
   powielacz, A4).

R.1982 nr 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 
R.1983 nr 39, 40, 41, 42, 44/45
R.1984 nr 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54(21 cm), 55, 56,
                57, 59, 60, 62, 63, 64
R.1985 nr 77, 83 
R.1986 nr 84, 86, 87, 92, 93, 94, 96, 105, 106/107, 108, 109
R.1987 nr 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12/13, 14, 15, 17, 18 
R.1988 nr 2, 4, 37, 40                                        po 11,00

- Krytyka.
  Kwartalnik Polityczny. (nieregularny)
  Wydawca: NOWA
  Warszawa, 1978 - 1994
  Redaktor Naczelny: Stefan Starczewski, Jan Kofman
  Format: A4 / A5

R.1987 nr 26                                              cena: 25,00

- Nauka - Technika - Oświata.
  Informator Wewnętrzny Niezależnego
  I Samorządnego Związku Zawodowego
  Pracowników Nauki, Techniki I Oświaty.
  Warszawa, 21cm.

R.1980 nr 1, 2                                                    po 5,50

- Niepodległość.
  Miesięcznik polityczny.
  Warszawa-Katowice
  Zakład Graficzny im. Obrońców "WUJKA"
  30 cm.

R.1983 nr 16, 17, 23, 24                               po 22,00

- Niezależność.
    Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
    Solidarność-region Mazowsze.
    Warszawa,R.1980-1981/nieregularne/.

R.1980 nr 10
R.1981 nr 25,30, 32, 33, 38, 46, 50, 51, 53, 55, 59, 60, 62,
                 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79,
                 83, 84, 85, 86/87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97,
                 98, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112,
                113,  114, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124,
                125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
                134, 135, 136, 137, 140, 146, 148, 149, 150, 153,
                154, 155, 156, 157, 158, 160, 161,164, 167       
                                                                               po 5,50

- Niezależność N. T. O.
    Dodatek Nadzwyczajny Pism Regionu Mazowsze.
    Warszawa, R.1981-

R.1981 nr z dn.22.03, 5                                        po 11,00

 - NTO. Informator wewnętrzny dla Kół Nauki-Techniki-
   Oświaty NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze;
  
16 XI 1980 – IX/X 1981; nieregularne, A5

R.1980 nr 7(16XI), 8, 9, 10
R.1981 nr 2, 3, 4                                            po 11,00

- Prawo i bezprawie.
  Wydawnictwo prawno - polityczne
  Warszawa, R.1986 - R.1989
  Format: 21 cm, str. 44

R.1987 nr 11, 12-13
R.1988 nr 15-16, 17                                     po 11,00

- Przegląd Wiadomości Agencyjnych
  Region Mazowsze.
  wym: 21 cm

R.III:1986 nr 20, 23, 24, 30, 40, 42
R.IV:1987 nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                36, 37, 42, 45, 46, 100
R.V:1988 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 43,
R.VI:1989 nr 3, 4, 5, 7,  9, 11, 12, 13, 14, /189/     po 5,50

- Robotnik.
    Warszawa, KOR, R.1977 nr 1 (IX) - R.1981 nr 80 (3 XII),
     30 cm.

R.1978 nr 20 specjalny                          cena: 22,00
R.1979 nr 34, 38/39
R.1980 nr 63/64, 67, 68/69, 70/71
R.1981 nr 73, 74, 77, 78
R.1985 nr 82, 86, 88 wyd.C
                                                                   po 11,00

 - Rozmowy
   Informator Wewnętrzny Nauczycieli
   Zrzeszonych W NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
   Region Mazowsze.

R.1981 nr 4, 5, 7, 8, 11, 12                            po 11,00

- Rozwaga i Solidarność.
     Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej
     NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej.
     Gdańsk, R.1981, nr 1 (21 IV) - nr 33 (11 XII), 
     format: nr 1 -21 cm, potem 30 cm.

R.1981 nr 1 (21 IV) -  33 (11 XII) całka wydawnicza
                                                                 cena:363,00
R.1981 nr 9, 14, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 33
                                                                     po 11,00
- Rozwaga i Solidarność.
  Pismo pod patronatem KZ NSZZ "Solidarność"
  w Stoczni Gdańskiej.
  Gdańsk, R.1982 nr 3 (1 XII) - R.1989, nr 109 (22 I), 21 cm.

R.1984 nr 27, 28
R.1988 nr 1(73)                                            po 11,00

-  Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej-
    -BIP.S KKP NSZZ "Solidarność"
     Gdańsk, R.1981, 21 cm.

R.1981 nr 115 (2 VII), 139, 140, 250, 264  po 11,00

-   Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej-
     -BIP.S KKP NSZZ "Solidarność"
      wydanie zjazdowe, R.1981 nr 1(175) (26 IX) -
      1981, nr 29(283) (10 IX), 21 cm.

 R.1981 nr 1(175) (26 IX), 2, 5 (179), 6, 19 (193)
                                                                       po 11,00

- Solidarność.
  Biuletyn informacyjny.
  Wyd: Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność we Francji;
  Biuro Koordynacyjne N.S.Z.Z. "Solidarność" za granicą.
  Red: Seweryn Blumsztajn, Marek Tobin, Piotr Chruszczyński
  Paryż, R.1982 nr 1(19 I) - R.1990 nr 232 (31 I);
  Format: 21 cm, 27 cm, 29,5 cm (1988), str. 16.

R.1982 nr 11, 21, 23, 24, 29, 32, 41, 42, 43, 45, 46
R.1983 nr 54, 55, 57, 66/67, 69, 70, 72, 75, 76, 77
R.1984 nr 88, 89, 91, 98, 101, 102
R.1985 nr 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
                 114, 115, 116, 117/118/119, 120/121, 122,
                 124, 125, 126, 127, 128, 129/130
R1986 nr 131, 132, 133, 134, 135-136, 137, 138, 139,
               140,141,142/144, 147, 148, 149, 150, 151/152,
               153, 154, 155
R.1987 nr 157
R.1988 nr 183, 187, 193, 203, 205, 207
                                                                           po 22,00

- Solidarność.
     Pismo MKZ Nszz Solidarność z siedzibą w Gdańsku.
     Winieta z herbem Gdańska i motto:
     Bez strachu ale z rozwagą.
     Gdańsk, R.1980 nr 1 (23 VIII)-R.1981, 30 cm.

R.1981 nr 6 (35)
R.1983 nr 33 (96)                                 po 11,00

- Solidarność.
  Strajkowy Biuletyn Informacyjny.
  Gdańsk, 21 cm.

R.1980 nr 4, 5, 8, 10, 12                  po 11,00

- Solidarność Narodu.
  Czasopismo Służy Sprawie Niepodległości.
  30 cm.

R.1982 nr 14
R.1983 nr 3
R.1984 nr 2                                           po 11,00

- Solidarność Radia I Telewizji.
  Biuletyn Do Użytku Wenętrznego.
  Warszawa, 20,5 cm

R.1981 nr 15
R.1988 nr 25, 26                                 po 11,00

- Solidarność Słupska / Wiadomości.
  Biuletyn NSZZ "Solidarność. Region Słupski.
  Słupsk, 21 cm.

R.1981 nr 6/27, 9/30, 10/31                    po 11,00

-  Solidarność Tygodnik Mazowsze
    Wyd.:[Solidarność, Reg. Mazowsze].
    Warszawa, R.1982-89.

R.1982 nr 14, 16, 18, 21, 22, 34, 35, 38       po 11,00
R.1983 nr 40, 42, 46, 53, 55
R.1984 nr 73, 74, 75/76, 77, 80/81, 82, 83, 84, 85, 86,
                 87, 92, 93, 96, 97, 102, 103, 104, 106, 108
R.1985 nr 111, 112, 114, 116, 120, 121, 122, 123,
                124, 129, 132, 133, 145, 146, 147, 149
R.1986 nr 158, 161, 164, 168, 170, 172, 173, 175,
                 177, 183, 189, 190, 191, 192        po 5,50
 
                numer specjalny z 28 VI            cena:  22,00

R.1987 nr 193, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
                 205, 206, 207/208, 209/210, 211, 212, 213, 215,
                 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 230,
                 231, 232
              nr 4 z 08-14.06.- fotoaneks            cena: 33,00
R.1988 nr 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 273, 274, 275
R.1989 nr 277                                                  po 5,50
        289/nr specjalny-ustalenia "Okrągłego stołu"/.
                                                                    cena:22,00

 - Tu Teraz
   Pismo Oświaty Niezależnej.
   Warszawa, lata 80-te, wym.: 29,5 cm                                          
R.1984 nr 26, 30
R.1986 nr 44                                                    po 11,00

 - Tygodnik Wojenny NSZZ Solidarność.
    Wym: 29,5 cm ; potem 21 cm.
   
R.1984 nr 83, 84, 85/86, 92, 93, 96, 98, 99, 100
                                                                     po 11,00

- Vacat.
  Miesięcznik Społeczno - Polityczny.
  Niezależna Oficyna NOWa
  Warszawa, R.1982 - R.1989
  Format: A4 / A5

R.1986 luty                             cena: 16,60

- Wiadomości.
    Biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarność"
    Reg. Mazowsze.
    Warszawa, R.1981-1983;powielacz, A4.
R.1981 nr 7 
R.1982 nr 9, 11, 22, 23                                 po 11,00

- Wiadomości.
  Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarnoś"
  Przy Stoczni Północnej Im. Boh. Westerplatte.
  Gdańsk, 21 cm.

R.1980 nr 22, nr świąteczny z dn. 23.XII
R.1981 nr 28/29/30                             po 11,00

- Wiadomości.
  Tygodnik NSZZ "Solidarność" Reg. Mazowsze
  Ukazuje się od 17 grudnia 1981 roku.
  21 cm.

R.1983 nr 53, 81
R.1984 nr 94, 109, 110, 112, 121, 125, 126
R.1985 nr 131
R.1986 nr 217, 218, 219/220
R.1987 nr 223, 263, 264
R.1988 nr 266, 268, 269,  271, 281, 282, 284, 285
                                                                    po 5,50

- Wiadomości Dnia.
    Wyd.:Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne
    NSZZ "Solidarność" reg. Mazowsze
    /Część numerów ozn."do użytku wewnętrznego"/.
    Warszawa, R.1980-81.

R.1981 nr 57, 58, 59, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76, 80, 81, 87,
88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105,
109, 111, 115, 116, 118, 121, 123, 125, 129, 131, 134,135,
136, 138, 139, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 157,158, 160,
161, 162, 165, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177,
180, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 206, 213,
214, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 229, 231, 232,
233, 234, 235, 237, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252                                             po 5,50


- Wola.
    Od R.1986 podtytuł:Pismo Międzyzakładowego
    Komitetu Koordynacyjnego,R.1989:Pismo "Solidarności"
    Regionu Mazowsze.
    Wyd.:[przez członków Solidarności warszawskich zakładów].
    Warszawa, R.I:1982-89;R.1982-powielacz, A4,
    od R.1983-druk.

R.II:1983 nr 5, 14, 17, 39, 40
R.III:1984 nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                     17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34,
                     35, 37, 38, 39, 40, 42, 43
R.IV:1985 nr 1, 6, 7, 12, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 40
R.V:1986 nr 18, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32
R.VI: 1987 nr 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.