Prasa społeczno-polityczna

Prasa społeczno-polityczna Zapytaj o ten produkt

0 PLN

- Barykada Wolności.
  Tygodnik polityczny P.P.S.
  na terenach wyzwolonych.
  Wyd.: Komitet Organizacyjny P.P.S.
  Lublin, Warszawa (od 1945),
  R.1:1944 - R.6[!]:1946; 57 x 35 cm.
(MZ-t.B)

R.6:1946 nr 7 (1-5 VIII)
II rocznica Powstania Warszawskiego               cena: 22,00

-  Chłopi i Państwo.
    Podtytuł:Tygodnik społeczno-polityczny,
    od 1947 nr 37 podtyt.: Naczelny organ Polskiego Stronnictwa Ludowego
    Wydawca: NKW PSL.
    Warszawa, R.1:1947 - R.3:1949.
(MZ)
R.II: 1948 nr
2-3/47/, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20,
                   23, 26, 27, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 50, 52   po 5,50

- Chłopska Droga.
  Tygodnik Polskiej Partii Robotniczej.
  Wyd.:KC PPR; Red.nacz.:Czesław Skoniecki.
  Warszawa, R.1:1945 - ; 41,5 cm.
(MZ-t.C)

R.2:1946 nr 24 (16-22 VI)                                  cena:11,00

- Naprzód.
   Dwutygodnik polityczny i społeczny. Organ Partyi Robotniczej.
   Od 1892 r. nr 5 drugi podtyt.:Organ Partyi Socyalno-Demokratycznej;
   od 1900 r.:Organ Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej;
   od 1907 r.:Organ centralny Polskiej Partyi Socyalno-Demokratycznej;
   od 1920 r.:Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej; od 1945 r..:
   Organ Wojewódzkiego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej
   w Krakowie; od 1945 r. nr 36:Organ Wojewódzkiego Komitetu Polskiej
   Partii Socjalistycznej; od 1947 r. nr 176:Organ Polskiej Partii Socjalistycznej.
   W latach 1936-1939 Naprzód było krakowską mutacją Robotnika.
   W latach 1944-1945 ukazało się również jako czas. nielegalne.
   W latach 1947-1948 było mutacją Gazety Robotniczej wyd. w Katowicach.
   W 1914 r. od 5.08 do 26.08 wyd. poranne i wieczorne
    Kraków,Lwów,Warszawa, R.1:1892 – R.57:1948.(MZ)

Dostępne numery:

R.54:1945 nr 2 (25 II ), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   po 22,00

                  nr 13, 14, 15, 16,18, 19, 21, 22, 23,
                     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
                     35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (25 XII)
                                                                                      po 16,60
R.55:1946 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 29, 30, 31,
                      34, 40, 44, 46, 55, 62, 69, 79, 87,
                      145, 289                                                 po 11,00
R.56:1947 nr 323, 350
R.57:1948 nr 10, 11                                                     po 11,00

-  Nowe Drogi.
   Organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego
   Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
   Warszawa, R.1947- R.1990. (F)

R.1948 nr 11                                                    cena: 22,00
R.1949 nr 6 (nr pośw. 70-leciu urodzin Tow. Józefa Stalina
                                                                          cena 55,00
R.1952 nr 10 (nr pośw.XIX Zjazdowi Komunistycznej Partii
            Związku Radzieckiego                           cena 55,00
R.1956 nr 3, 10/VIII Plenum KC PZPR/, 10                         
R.1971 numer specjalny (VIII Plenum KC PZPR)
R.1981 nr 3
R.1984 nr 1
R.1985 nr 9                                                         po 11,00

 - Nowa Epoka. Tygodnik.
  Naczelny Organ Stronnictwa Demokratycznego.
  Redaktor: Henryk Lukrec.
  Warszawa, R.1:1945 - R.2:1946; 43,5 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14, 16, 17, 23, 25
R.2:1946 nr 21/22, 25/26                                        po 11,00

-  O trwały pokój, o demokrację ludową.
  Organ Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych.
  Belgrad, Bukareszt(od 1948 nr 13); wyd.polskie:Warszawa,
  R.2:1948 - R.10:1956; format: 59,2 cm. (MZ-t-jednoniówki)

R.1:1948 nr 23
R.2:1949 nr 32 (21XII)
R.9:1955 nr 49 (9 XII)                                               
R.10:1956 nr 15, 16                                        po 22,00 

-  Piast.
   Tygodnik społeczno-polityczny poświęcony sprawom
   ludu polskiego.
   R.1:1913 - R.27:1939, R.32:1945 - R.36:1949.

(MZ)

R.32:1945 nr  3 /28X/
R.33:1946 nr 11, 19, 21, 33, 34, 35, 36, 45, 47, 50
R.34:1947 nr 4, 38                                      po 5,50

- Płomienie.
  Miesięcznik.
  Organ Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej.
  Redaktor: Jan Strzelecki.
  Warszawa, R.1=6 (1946) - R.3=8 (1947/48); 24 cm.

(MZ)

R.1:1946 nr 2
R.2:1947 nr 1/2, 5/6, 7
R.3:1948 nr 4
 numer specjalny: 17 - 18 lipca Kongres Jedności
Demokratycznych Organizacji Studenckich / Wrocław
                                                                 po 11,00

-  Polityka.
    Warszawa, R.1:1957-
    Tygodnik.
    Redaktorami naczelnymi byli kolejno Stefan Żółkiewski,
    Mieczysław Rakowski, Jan Bijak i Jerzy Baczyński.     
(MZ)      

R.2:1958 nr 48
R.5:1961 nr 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29
R.10:1966 nr 40, 41
R.12:1968 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21,
                   25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
R.17:1973 nr 42
R.22:1978 nr 5, 22
R.23:1979 nr 17
R.25:1981 nr 4, 7, 8, 9, 41
                                                                          po 5,50

- Trybuna Związkowca.
  Organ Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.
  Warszawa, R.1:1945 - R.2:1946; 47,5 cm.
(MZ)

R.1945 nr 2 (1 V)                                                cena:22,00
             nr 13
R.1946 nr 2 (19)                                                     po 5,50
           

-  Tygodnik Demokratyczny.
    Pismo Stronnictwa Demokratycznego.
    Wydawca:Wydawnictwo "Epoka". Warszawa.
(MZ)

R.1957 nr 33, 40, 41
R.1968 nr 5, 6, 8, 9, 15, 19, 26, 27                  
R.1986 nr 51/52                                             po 5,50


-  Tygodnik Studencki Politechnik.
    Pismo społeczno - polityczne
   /Rok założenia 1930/.
    Warszawa,
(MZ)
R.1980 nr 31, 35, 36, 37
R.1981 nr 3, 4, 5, 15, 16, 37                             po 5,50

- Przegląd Zachodni.
    Miesięcznik.
    Wydawca: Instytut Zachodni w Poznaniu.
     Poznań, R.1:1945 -
(F)
R.IV:1948 nr 3                                          cena: 11,00

- Biblioteka Przeglądu Zachodniego zeszyt 9
  Lidia Paszkiewicz, Władysław Tomaszewski:
  Biliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1956-1965.
  Poznań, Instytut Zachodni 1967. (F)
                                                                cena: 22,00

- Biblioteka Przeglądu Zachodniego zeszyt 10
  Lidia Paszkiewicz, Władysław Tomaszewski:
  Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 1966-1983.
  Poznań, Instytut Zachodni 1986.  (F)
                                                                cena: 22,00

-  Walka Młodych.
    Organ ZG ZMS [Zarządu Głównego Związku Młodzieży
    Socjalistycznej.Rok założenia 1943. Tygodnik.
    Red.nacz.:Zdzisław Andruszkiewicz.
    Warszawa, (MZ)

R.1966 nr 23
R.1968 nr 4, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
                 24, 25, 26, 27, 38, 39
R.1975 nr 20, 21, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43
R.1976 nr 4
R.1977 nr 51
R.1978 nr 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21,
                22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33
R.1985 nr 28
R.1986 nr 49, 50
R.1987 nr 1                                        po 5,50

-  Za Wolność i Lud.
    Pismo Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
    Dwutygodnik.
    Warszawa,
(MZ)

R.1952 nr 8
R.1959nr 4, 8
R.1953 nr 15
R.1964 nr 15
R.1966 nr 15
R.1967 nr 15, 19
R.1968 nr 8, 10, 11, 21   
R.1969 nr 8
R.1978 nr 46
R.1979 nr 15                                       po 5,50

 

Aktualizacja 24.08.2018

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.