Poznań

PoznańZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Dom Polski.
  Bezpłatny tygodniowy dodatek do Gazety Narodowej.
  Za redakcję odpowiedzialna M.Ruszczyńska.
  Druk i nakład "Gazety Narodowej" spółki z ograniczoną
  poręką.
  Poznań, R.1 (1916) - R.3 (1918); 30 cm.
(MZ-t)

R.1:1916 nr 10 (12 XI)
R.2:1917 nr 48                                      po 33,00

- Dziennik Poznański.
    Poznań, R.1:1859 - R.81:1939. (MZ-t)

R.1862 nr 221                                        Cena:55,00
R.32: 1890 nr 268                                  cena:33,00
R.35:1893 nr 212 (przetarcia)                cena:22,00
R.47:1905 nr 284                                    cena:33,00
R.51:1909-Dodatek II.do Dziennika Poznańskiego
             Nr.191 (22 VIII)                                      cena:5,50

R.1923 nr 242                                          cena: 33,00

Literatura i Sztuka.Dodatek do Dziennika Poznańskiego nr 191
R.1:1909 nr 21 (22 VIII) 26,5 cm                       cena:11,00

R.52:1910 nr 160 (15 VII)
                 pośw.Bitwie pod Grunwaldem         cena:22,00

R.77:1935 nr 57                                               cena:33,00

- Express Poznański.
    Poznań, R.1:1946- (MZ-t)

R.3:1948 nr 249 (10 IX)              
R.1973 nr 192 (17 VIII)                   po 5,50
- Gazeta Poznańska.
  Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
   Poznań, R.1:1948- (MZ-t)

R.4:1952 nr 283 (26 XI, wyd.ABCDE)
R.5:1953 nr 77 (1 IV, wyd.ABCDE)     
R.6:1954 nr 67 (20/21 III, wyd.BCDE)
      Bierut I Sekretarzem KC PZPR                        po 11,00

- Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.
  Poznań, R.1815 - 1865; 25,5 cm.
Dwa razy w tygodniu, od 1831 r. dziennik.

R.1842 nr 124, 134, 135, 136, 137, 138,139, 140,
                142, 143, 144, 146, 147, 148                 po 55,00

- Gazeta Wielkopolska
   Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
   Poznań, R.1:1948 - R.4:1951.
   Mutacja czasopisma:Gazeta Poznańska. (MZ-t)

R.1:1948 nr 2 (17 XII) I Kongres PZPR                cena:11,00

- Głos Wielkopolski.
   Wyd.Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
   Poznań, R.1:1945 -; (MZ-t)

R.1:1945 Dodatek nadzwyczajny z dn.5 maja
-Niemiecka armia skapitulowała.
-Mikołajcyk jedzie do Moskwy   
 (podklejenia taśmą prezroczystą)                  cena: 22,00

     nr 69 (7 V), 91 (30 V)                                     po 22,00

R.2:1946 nr 53 (23 II), 284 (15 X)                       po 11,00

R.6:1950 nr 170 (22 VI)wyd.AB- artykuł  J.Stalina
          "W sprawie marsizmu w jęykoznawstwie"
                                                                         cena:11,00

R.8:1952 nr 281 (22 XI) wyd.AB-Bierut powołany
    na stanowisko Prezesa Rady Ministrów      cena: 11,00

R.9:1953 nr 82 (7 IV)wyd.A  lekko pognieciona  cena:5,50

-   Gwiazda.
    Tygodnik narodowy ilustrowany.
    Poznań, R.1:1876 - 1923; 30 cm.
(MZ)

R.8:1910 nr 41
R.9:1911 nr 50
R.10:1912 nr 14, 37,48         po 22,00

- Ilustracja Polska.
  Wychodzi co tydzień.
  Pierwsze polskie pismo poświęcone wyłącznie chwili bieżącej.
  Poznań, R.1:1922 - R.2:1923; format: 35 cm.
  Tytuł poprzedni: Wielkopolska Ilustracja.
  (MZ)

R.1:1922 nr 5 (1 X),9, 14 (2 XII)
R.2:1923 nr 6, 8, 11, 12, 17, 23,
             30, 33, 36, 37, 38, 42, 46,
            48, 49, 50, 51 (22 XII)                        po 33,00

- Ilustracja Polska.
  Wydawnictwo Drukarnia Polska S.A. w Poznaniu.
  Redaktor naczelny i odpowiedzialny:Antoni Kawczyński.
  R.3 (1930) - R.12 (1939); 36 cm.
(MZ-związane z "Wielkopolską Ilustracją")

Luźne numery:

R.4:1931 nr 30
R.5:1932 nr 31, 39
R.8:1935 nr 17
R.12:1939 nr 31                                       po 22,00


R.1934 nr 1-52  rocznik oprawiony     cena:483,00

- Jednodniówka na  dochód  Znicza.  –  Poznań  :
  Nakładem i drukiem „Pracy”, Drukarni Nakładowej z ogr.por.
  Główny Skład w Księgarni .Chrzanowskiego
Poznań, 1909.
64 s. : il. ; 37 cm.

Słowo wstępne / w imieniu Komitetu redakcyjnego
Karol Kozłowski [et al.].
Tekst polski i francuski.
Blok luźny, oderwany od grzbietu okładki.  
Okładka w litografii. (MZ-t)                       cena:220,00

- Kronika stoł.m.Poznania.
   Czasopismo poświęcone sprawom kulturalnym
   stołecznego miasta Poznania. Organ Tow.Miłośników
   Stoł.Miasta Poznania.
   Poznań, R.1945-1947.
   Tytuł poprzedni:Kronika Miasta Poznania;
   Tytuł następny: Kronika Miasta Poznania. (MZ-t)

R.18:1945 nr 1 (VIII)                   cena:33,00

- Kurjer Poznański.
   Poznań, R.1:1906 - R.34:1939 (MZ)

R.7:1912 nr 188
R.8:1913 nr 29, 202                                            
R.11:1916 nr 138                                                 po 33,00

R.14:1919 nr 236, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 246,
                       248, 249                                       po 44,00

R.25:1930 nr 155 (3 IV-wyd.por.)                        cena:33,00

R.29:1934 nr 233 (Wyd.P)przetarcie podklejone  cena:22,00

R.31:1936 nr 597 (25 XII-wyd.gł. rys.K.Grusa)      cena:44,00
R.34:1939 nr 164 (9 IV-wyd.wiecz.)                        po 33,00

- Kurier Wielkopolski.
   Pismo Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego
   w Poznaniu.
   Poznań, R.1:1946 - R.5:1950. (MZ-t)
   
R.1:1946 nr 6 (6 VII)
R.3:1948 nr 199 (22 VII)
R.5:1950 nr 64 (5 III)                  po 11,00

- Nasza Gazetka.
  Redaktor Naczelny: Florian Jernas.
  Wyd.:Inspektorat Szkolny Poznański Miejski.
  Poznań, R.1 (1934/35) - R.5 (1938/39), 23,3 cm.
  Miesięcznik. (MZ-t)

R.5: nr 6 (II), 7 (III)                                          po 11,00

- Nowy Kurier.
  Dziennik poświęcony sprawom politycznym,
  i społecznym.
  Nakładem"Głosu Pracy" Spółki z o.o. w Poznaniu
  pod naczelną redakcją Mgr.Stanisława Zawadzkiego.
  Poznań, R.38:1927) - R.50:1939; 47 cm.
  Tytuł poprzedni: Postęp. (MZ-t)

R.49:1938 nr 251                                      cena:33,00

- Orędownik.
  Ilustrowany dziennik narodowy i katolicki.
  Poznań, R.1: 1871/72 - R.69: 1939; format: 47 cm.
  (MZ-t).

R.65:1935 nr 286 (BTKŁŁ)                        cena: 33,00

R.68:1938 nr 61 (KWŁ) Wjazd Hitlera do Wiednia Cena:55,00

                 nr 160 (KWŁ)
R.69:1939 nr 15 (72 bis-Wyd.świąt., mowa Mussoliniego)
                   nr 70 (KŁ)                                       po 44,00

- Orędownik Publiczny.
  Dodatek do Dziennika UrzędowegoWoj.Poznańskiego.
  Poznań, R.1920 - 1928; 27,5 cm.
(MZ-t)

R.1926 nr 17                                           cena: 22,00

- Polska Zachodnia.
  Tygodnik ilustrowany.
  Poznań, R.1:1945 - R.6:1950; format: 47 cm.
  (MZ-t)

R.2: 1946 nr 18/19, 45/46                       po 22,00
R.3:1947 nr 51/52 (124-5)                   cena: 5,50

- Posener Tegeblatt.
  Posen [Poznań], Jg.33:1894 - Jg.78:1939; 47 cm.
  Język niemiecki.
(MZ)

Jg.69:1930 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                         16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                         29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
                         41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
                         56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
                         69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
                         81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
                        93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
                 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
                 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124,
                 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
                 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145,
                 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
                 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166,
                 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
                 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
                 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199,
                 200, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212,
                 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223,
                 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234,
                 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
                 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256,
                 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
                 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
                 279, 280, 281

pojedyncze numery po 22,00

- Rolnik Wielkopolski.
  Pismo rolnicze poświęcone sprawom gospodarczym
  i kulturalnym wsi.Wychodzi dwa razy w tygodniu.
  Poznań, R.2 (1934) - R.5 (1937); 37,5 cm.
Rzadkie!
(MZ-t)

R.5:1937 nr 36                               cena:33,00

- Widnokrąg.
   Ilustrowany Kurjer Tygodniowy;Dodatek do Kurjera
   Poznańskiego.
   Wychodzi w Poznaniu i ukazuje się każdą sobotę
   we wszystkich miejscowościach całej Polski.
   Poznań, R.1925-1926; (MZ)

R.1925 nr 2(20VI), 24 (21 XI), 25, 26, 27, 29 (24 XII)
R.1926 nr 1 (2 I), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
                  14, 15, 16, 19, 20 (15 V)                 po 22,00

- Wielkopolska Ilustracja.
  Wydawnictwo:Drukarnia Polska T.A.w Poznaniu.
  Poznań,R.1927 - 1930; 36 cm.
(MZ-związane razem z "Ilustracją Polską")

Luźne numery:

R.1929 nr 6, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 38, 42  po 22,00
             nr 6, 51 rozdarte                                     po 5,50

R.1929 nr 14-39 oprawione                         cena:330,00

- Ziemianin.
  Tygodnik naukowo-rolniczy i ekonomiczny.
  Organ Centralnego Tow.Gospodarczego w Ks.Poznańskiem.
  Pod redakcją i nakładem Dr.Wacława Swinarskiego.
  Poznań, R.1 (1850) - R.6 (1855) ;
 oddz. nowy, t.1 (1856) - R.74 (1923); 46 cm.
(MZ-t)

R.59:1909 nr 34                                          cena:44,00

- Życie.
  Życie Społeczne, Literackie i Artystyczne.
  Handel,przemysł,rolnictwo,literatura,sztuka,
  sport,życie towarzyskie.
  Redaktor Władysław Zientarski.
  Nakłądem Wydawnictwa "Życie" w Poznaniu:
  Poznań, 1913-1914, 1916-1918; 31,3 cm.
(MZ-t.)

R.2:1913 nr 1 zeszyt listopadowy  Cena:66,00

- Życie.
   Bezpłatny naukowo-popularny
  ilustrowany dodatek niedzielny.
   Poznań, R.1 (1928) - R.2 (1929); 47 cm, 8 s.
   Dod. do czas.: Orędownik Wielkopolski.
(MZ-t.)

R.1928 nr z dn.27 maja             Cena:22,00

             


Aktualizowano 30.01.2023

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.