Muzyka

MuzykaZapytaj o ten produkt

0 PLN

 - Chopin.
  Organ Instytutu Fryderyka Chopina.
  Warszawa, R.1:1937; 24,5 cm,
  kwartalnik.
(MZ-t.C)

R.1:1937 nr 1                            Cena:66,00

- Jazz.
   Miesięcznik ilustrowany.
   Wydawca:Klub Pracowników Kultury przy
   Zarz.Okręgu ZZPK w Gdańsku.
   Redaktor naczelny Józef Balcerak.
   Gdańsk, Warszawa, R.1:1956-R.1983
(F)

R.17:1972 nr 9,11,12
R.18:1973 nr 2,3,5,6,7/8,11,12
R.19:1974 nr 1,2,3,4,6,7/8,9,10,11,12
R.20:1975 nr 1
R.21:1976 nr 6,9
R.22:1977 nr 4,6,10
R.23:1978 nr 2
R.24:1979 nr 7                           po 11,00

 -  Jazz Forum.
    The Magazine of the European Jazz Federation.
    Wersja angielska.
    Warszawa, R. 1967 - ; format: 21,5 x 22,3 cm.
    Podaję wg.numeracji ciągłej widocznej na okładce.

Wersja anglojęzyczna:

R.1973 nr 24, 25
R.1974 nr 30                                           po 11,00

 -  Jazz Forum.
   Magazyn Europejskiej Federacji Jazzowej. Edycja polska.
   Warszawa, R.1:1965 -; format: 23,5 cm., od 1973 r.: 21,5 x 22,3 cm.,
od 1990 nr 2 format: 27 cm.
Dwumiesięcznik, od 1992 nr 5 miesięcznik.
Do R.1989 podaję wg.numeracji ciągłej widocznej na okładce, od 1990 -wg.numeracji rocznej.

R.1974 nr 30, 32
R.1975 nr 33, 35, 36, 37, 38
R.1976 nr 39, 40, 41, 42
R.1977 nr 45, 46, 49, 50
R.1978 nr 51, 52, 53, 55
R.1979 nr 57, 60, 61
R.1980 nr 63, 64, 65, 66, 67, 68
R.1981 nr 70, 71, 72, 73
R.1982 nr 74, 75, 76, 77, 78, 79
R.1983 nr 80, 81, 82, 83, 84, 85
R.1986 nr 98, 100, 101, 102, 103
R.1987 nr 104, 105, 106, 107, 108, 109
R.1988 nr 110, 111, 112, 113, 114
R.1989 nr 116, 117, 118, 119, 120, 121
R.1990 nr 1 (122), 2, 3, 4/5
R.1991 nr 1,2/3,4,5,6
R.1992 nr 1, 2, 3/4, 5, 6, 7
R.1993 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12
R.1994 nr 1/2, 6, 9, 10, 11/12
R.1995 nr 3, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.1996 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.1997 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 10/11, 12
R.1998 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.1999 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.2000 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.2001 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.2002 nr 1/2, 3, 4/5, 6, 7/8                                   po 5,50

- Kronika Muzyczna Organistów
  Diecezji Lubelskiej.

  Wydawca:Kol.Org.Okr.Lub.
  Redaktor:P.Podobiński.
  Lublin, R. 1:1925 nr 1:maj )- R.15:1939; 25,5 cm.
(MZ-t.K)

R.11:1935 nr 2 (24)                          Cena:44,00               

- Polski Rocznik Muzykologiczny.
  (Année Polonaise de Musicologie).
  Wydawnictwo Stowarzyszenia Miłośników
  Muzyki Dawnej w Warszawie.
  Redaktor: Dr.Adolf Chybiński profesor
  Uniwersytetu Lwowskiego.
  Skład Główny:Towarzystwo Wydawnicze
  Muzyki Polskiej.
  Warszawa, R.1:1936 - R.2:1937, R.3:2004 - .
(F)

R.2:1937 (okł.przybrudzona)           Cena:66,00

- Śpiewamy i Tańczymy.
  Na głos z fortepianem.
  Wyd.:Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
  Red.:Witold Rudziński.
  Warszawa, R.1954 - ; 29,8 cm.
  Wydawnictwo zeszytowe zawierające nuty i teksty
  popularnych piosenek, oraz krótkie felietony na tematy
  muzyczne.
(F)

R.1954 z.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

R.1955 nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
        21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                              

R.1956 nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

R.1957 nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
                  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78    

R.1958 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
                  20, 21, 22, 23

R.1959 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 20, 22, 24       po 5,50

- W melodyjnym rytmie. Wybór najpopularniejszych piosenek
  tanecznych w łatwym układzie na fortepian.

R.1959 nr 2, 3, 5
R.1960 nr 7, 11, 17, 19
R.1963 nr 1, 2
R.1964 nr 6
R.1965 nr 5, 9
R.1979 nr 2                                                             po 11,00

-  Wiadomości Artystyczne.
    Pismo poświęcone muzyce, teatrowi, literaturze i sztuce.
    Wychodzi 1., 10., i 20. każdego miesiąca.
    Drukiem Zygmunta Golloba we Lwowie.
    Lwów, R.1:1897 - R.5:1900/01; 28 cm.
(F)

R.2:1898 nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
     23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (1 XI), 29 (10 XI-winno być 30),

     31, 32, 33                                                       po 25,00
            

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.