Lwów

LwówZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Bulletin Polonais de Leopol.
   Lwów, 1919; format: 29 cm. (MZ-t)

R.1919 No.1-er.           Cena: 33,00

- Czerwony Sztandar.
  Organ Tymczasowego Zarządu Obwodu Lwowskiego.
  Lwów,R.1:1939 - R.3:1941, R.4:1944 - R.8[!]:1946. 42 cm.
(MZ)

R.4:1944 nr 92 (list do Stalina od narodu ukraińskiego)  
                                                                     cena:44,00
R.5:1945 nr 88, 111, 145, 152, 187                 po 33,00
R.10:1948 nr 18, 113, 185, 241                     
R.11:1949 nr 14, 16, 18, 125, 180                   po 22,00
R.12:1950 nr 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
                        14, 15, 16                                po 11,00

- Gazeta Niedzielna.
  Pismo dla rodzin katolickich.
  Wyd.:Katolicka Spółka Wydawnicza.
  Drukiem "Prawdy" pod zarządem Józefa
  Jondry w Krakowie.
  Redaktor odp.:Antoni Wiśniewski.
  Lwów, R.1902/03 - R.18:1918; 31 cm,tygodnik.
(MZ-t.Lwów)

R.10:1912 nr 53 (29 XII)                                  
numer zawiera :Dodatek do gazety niedzielnej:
2 s.reklam i 2 s. "Słowo Boże" dod.do nr 53.    cena: 33,00

- Gazeta Poranna.
  Niezależny ilustrowany dziennik informacyjny.
  Nakładem i drukiem "Wydawnictwa Dzienników" Sp.z o.o.
  Lwów, R.1:1910/11 - R.26:1935; 41,5 cm.
(MZ-t)

R.6:1916 nr 2900 (16 V)                                  Cena:44,00
R.16:1925 nr 7589 (przycięte marginesy)          Cena:33,00
R.26:1935 nr 10961                                         Cena:44,00

- Gazeta Poranna.
   Ilustrowana Kronika Tygodniowa.
   Lwów, 1925 - 1933; format: R.1930-31: 38 cm, 
   R.1932-33: 29 cm.
   Dodatek do dziennika: Gazeta Poranna. (MZ-t)

R.1930 nr 29, 38, 42, 43
R.1931 nr 3
R.1932 nr 10
R.1933 nr 3                                                    po 11,00

- Kronika Ilustrowana Wieku Nowego.
  Dodatek tygoddniowy.
  Lwów: [s.n.], 1925 - 1939; 33,5 cm.

R.1933 nr z dn. 5, 26 lutego, 9, 16 kwietnia     po 25,00

- Krytyka i Życie.
  Bezpłatny dodatek do "Dziennika Polskiego".
  Lwów, R.1:1935-R.5:1939;47,5 cm.
(MZ)

R.2:1936 nr 49 (podklejone rozdarcia, ubytki marginesów)  Cena:11,00
R.3:1937 nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,
                   17,18,19,20,22,24,26,27,37,40,41   po 25,00

- Kultura Lwowa.
  Miesięcznik poświęcony życiu, kulturze i sztuce.
  Redaktor naczelny:dr Kazimierz Lewandowski.
  Kierownik artystyczny:prof. Antoni Markowski.
  Lwów, R.1 (1932) - R.3 (1934);24,3 cm.
(MZ-t.Lwów)

Dostępne numery:

R.2:1933 nr 7, 10                                    po 88,00

- Kurier Literacko-Naukowy.
  Bezpłatny dodatek do „Kurjera Lwowskiego".
  Lwów, R.2 (1929) - R.4 (1935); 45 cm.
(MZ)

R.4:1935 nr 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                     19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
                     33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                     44, 45, 46                                            po 25,00

- Kurier Lwowski.
   Redaktor naczelny:Bolesław Wysłouch.
   Lwów, R.1:1883 - R.44:1926; 41 cm.
(MZ)

R.32:1914 nr 309 (17 IX-wyd.porannne)   Cena:33,00
R.33:1915 nr 79
                  /przetarcie pośrodku-niewielki
                   ubytek tekstu/                           Cena:22,00
                 nr 276 (wyd.wieczorne)              Cena:33,00
R.35:1917 nr 472 (9 X), 478, 501, 513,
                   515, 517, 521, 525, 527, 559,
                   584, 585, 594, 599 (22 XII)          po 33,00
                  nr 501 wyd wiecz, 502 wyd por     po 55,00
R.36:1918 nr 324 wyd wiecz., 331 wyd por.,375 wyd por. 

                                                                       po 55,00

- Kurier Lwowski.
  Wychodzi codziennie rano.
  Redaktor naczelny: Jan Matyjasiak.
  Lwów, R.3:1930 - R.8:1935; 47 cm.
  Tytuł poprzedni:Lwowski Kurier Poranny.
(MZ-t)

R.7:1934 nr 201 A                                               Cena:44,00

- Lwowski Ilustrowany Express Wieczorny.
  Redaktor naczelny: Janusz Laskownicki.
  Wydawca: S.A.Prasa Nowa:
  Lwów, R.2 (1931) - R.10 (1939); 51,3 cm, 8 s.
  Tytuł poprzedni: Ilustrowany Express Wieczorny.
  Równolegle ukazuje się: Ilustrowany Express
  Poranny, który w 1936 r. zmienia tyt. na:
  Lwowski Ilustrowany Express Poranny.
(MZ-t.)

R.10:1939 nr 2799 (18 VI)           Cena:55,00

- Nasz Kraj.
  Tygodnik ilustrowany.
  Wydawca:Z.Hałaciński i Sp.
  Z drukarni "Wieku Nowego"we Lwowie.
  Lwów,R.1:1906 - R.6:1911;37 cm.
(MZ)

Dostępne egzemlarze wyjęte z oprawionego rocznika:

R.1:1906 nr 14 (z okł.)                       Cena:44,00
R.2:1907 nr 1 (br.tylnej okł)                Cena:44,00
         nr 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
           19, 20, 21 numery bez okładek    po 33,00
R.3:1908 nr 1, 5 (br.tylnych okł)              po 36,00

R.3:1908 nr 21(21 XI-br.s.7/8)                 Cena:25,00
              nr 22 (s.23/24 przedarcie)        Cena:55,00  
              nr 26 (24 XII-br.s.17/18,Boks!)  Cena:55,00
R.4:1909 nr 27(2 I,Sala redutowa Lwów)  Cena:55,00
         nr 28(br.s.7/8,s.23/4 przedarta)      Cena:25,00
         nr 32(br.s.9/10,Sporty zimowe)      Cena:33,00
         nr 33(br.s.7/8,s.9/10 przedarcie)     Cena:25,00
         nr 37(br.s.7/8)                               Cena:25,00
         nr 38 (kawiarnia "Sztuka" Lwów     Cena:88,00
         nr 47(br.s.7/8,pośw.sztandaru Sokoła) Cena:55,00
         nr 78(br.s.17-24)                           Cena:25,00
 
W każdym numerze 1-stronicowy dział:
Z dziedziny "Królowej Mody" i nuty.

- Nowiny.
  Lwów, 1854 - 1856; 28 cm.
(MZ)

R.1854 nr 57-59, 66-98, 100-106 (nr 106 urwany
fragment ostatniej s. z tekstem)
oprawa zniszczona, br.przedniej okładki.
43 dobre numery                                       Cena:483,00

R.1854 nr 107 - 155 opr.półskórek, zniszczona
              br. nr 133
nr 107 s.941/2 rozdarta z ubytkiem
nr 111 s.973/4 z ubytkiem
nr 125 s.1089/90 rozdarta
nr 146 br.s.1265-1268
nr 147 s.1277/8 mały ubytek
nr 155 s.1355/6 ubytek, br.s.1359/60
42 dobre numery                                        Cena:483,00

R.1855 nr 96-143
br.nr 120
nr 108 s.243/4 wszyta po s.245/6
nr 137 s.475-78 luźne, uszkodzone marginesy
nr 146 s.551/2 br.1/2 s.
nr 147 dziura przez kilak kart, ślady zawilgocenia

nr 114, 142, 143 z dodatkami
43 dobre numery, brak oprawy                   Cena:483,00

- Pobudka.
  [Organ Wojska Polskiego we Lwowie]
   Odpowiedzialny redaktor: Jan Szarota.
  Lwów, 1918/19 - R.2:1919, 1928, 1938; format: 41 cm.
(MZ-t.Lwów)

R.1:1918 nr 25 (30 XI)                                       Cena:55,00

- Przyjaciel Domowy.
  Pismo zbiorowe dla gospodarzy.
  Dod. do czas.: Przegląd.
  Lwów, R.1:1851 - R.18:1868;
(MZ)

R.1855 nr 1-17, 30-51 zszywka bez okładek

br.nr 10, 18, 19-28
nr 7 br.s.61/62
nr 29 br.s.243-246
nr 31 s.265/266 wycięte okienko
nr 50 s.321/322 mały ubytek
nr 52 s.339/340, 341/342 ubytki, br.następnych s.

35 dobrych numerów                              Cena: 740,60

R.1857 nr 2 - 51 rozpruta zszywka

nr 2 (oderwany dolny narożnik z tekstem)
nr 8 s.tyt.zabrudzona
nr 24 pomylona numeracja
nr 32 br.s. 271/272
nr 47 s.391/392 wycięte okienko
nr 46-51 ślady zagrzybienia, ubytki

45 dobrych numerów                             Cena: 966,00

R.1860 nr 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21
                  22, 24             zszywka bez okładek

nr 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 23, 25 zdefektowane

12 dobrych numerów                              Cena: 257,60

R.1861 nr 3-24 zszywka bez okładek

nr 5 s.77/78 okienko
nr 9 s.41/42 okienko
nr 10 pomylona numeracja
nr 12 s.189/190 okienko
nr 14 s.221/22 okienko
nr 24 br.ostatniej s.

17 dobrych numerów                              Cena: 386,40

R.1866  nr 19-23, 25, 26, 29, 31-33, 35-46
              wyprute ze zszywki.

nr 13-18, 24, 27, 28, 30 zdefektowane.
ślady zagrzybienia

23 dobre numery                                      Cena: 577,40

- Rozmaitości.
  Redakcyia F.Krattera.Drukiem J.Pillera.
  Dodatek do Gazety Lwowskiej.
  Lwów, R.1:1817 - 1848, 1854 - 1859. (MZ-t lwów)

R.1838 nr 3, 4 (przedarcia, ślady zalania)

R.1839 nr 48                               po 33,00

- Słowo Polskie.
   Wychodzi dwa razy dziennie.
   Lwów, R.1:1895/96 - R.39:1934; 47 cm.
(MZ)

R.19:1914 nr 524,582, 583                              po 22,00

R.20:1915 nr 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131,
                   133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
                    142, 143, 144, 145, 146, 147,154, 155,
                    158, 159, 160, 161, 162, 163, 170, 172 173,
                    176, 177, 178, 179,182, 183, 184, 185,
                    186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194,
                    195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204,
                    205, 206, 207, 210, 212,
                   wydanie popołudniowe                  po 55,00  

Słowo Polskie.    
   Tygodniowy Dodatek Ilustrowany.    
   Lwów, R.1:1925 - R.7:1931, format:37 cm.
(MZ)

R.5:1929 nr 44,45,46,47,49, 50,51,52                 po 22,00    
              nr 39,42 (podklejone bibułką rozdarcia)  po 11,00    
              nr 41 (ubytek tekstu)                                     5,50  
R.6:1930 nr 7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,
                     21,23,26,27,30,31,32,51                  po 22,00  

(część numerów ma podklejone bibułką rozdarcia)

- Sygnały.
   Sprawy społeczne, literatura, sztuka.
   Dwutygodnik.
   Wydawca i redaktor:Karol Kuryluk.
   Lwów, [R.1]:1933 - [R.2]:1934, R. 3:1936 - R. 6:1939.
(MZ)

R.3:1936 z 1 XII / pierwodruk? "Powolna rzeka"  Czesława Miłosza 

cena:110,00
R.5:1938 nr 41,42, 44, 47                              po 44,00

- Trybuna Polska.
  Pismo polityczno-społeczne.
  Redaktor odp.:Józef G.Piotrowski.
  Lwów, R.1:1919 - R.2:1920; 31,5 cm.
(MZ-t)

R.1:1919 nr 14 (21 IV), 15                                 po 44,00

- Wiek Nowy.
   Popularny dziennik ilustrowany.
   Wychodzi we Lwowie popołudniu z wyjątkiem
   niedziel i świąt.
  Lwów, R.1:1901 - R.39:1939. 34 cm lata 10-te,
  42,5 cm.lata 30-te.
(MZ-t)

R.35:1935 nr 10.133, 10.137
R.36:1936 nr 10.588                                        po 44,00

R.37:1937 nr z dn.14 II (s.1-4 ubytki tekstu) Cena:22,00

R.38:1938 nr 11.160                                       po 44,00

- Ziemia i Naród.
   Głos Ziemi Czerwieńskiej.
   Komitet redakcyjny:Prof.Franciszek Bujak, Prof.Dr Stanisław Grabski,
   Prof.Dr Eugeniusz Romer.
   Wydawca i redaktor naczelny:Prof.Dr Stanisław Grabski.
   Lwów, R.1:1938/39. Format: 35 cm.
(MZ)

R.1:1939 nr 4, 6, 8, 9, 10, 11                  po 66,00


 Aktualizowano 01.06.2022

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.