Lublin

LublinZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Express Lubelski.

   Lublin, 1923 - R.8:1930.
   4 s., 55 cm. (MZ-t.Lublin)

R.3:1925 nr z dn.1 XI (Lwów-pożegnanie trumny
ze zwłokami nieznanego żołnierza przed przewiezieniem
do Warszawy oraz program uroczystości w Lublinie.
                                                                   Cena:55,00

- Express Lubelski i Wołyński.
  Lublin, R.9:1931-R.17:1939;55 cm.
  Tytuł poprzedni:Express Lubelski.

R.1934 nr z dn.15 stycznia
(numeracja zalepiona adresem pocztowym)      Cena:55,00

- Gazeta Lubelska.
   Niezależne pismo demokratyczne.
   Lublin, R.1:1944 - 1947. (MZ)

R.1945 nr 10 (21 II ), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
                  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40,
                  41, 43, 44, 45, 51, 53, 56, 58, 67, 81, 86, 87, 88,
                  91, 102, 107, 153                                         po 16, 60

- Gazeta Ludowa.
   Tygodnik Illustrowany.
   Wydawca i Redaktor odp.Władysław Korwin Drożeński.
   Lublin, R.1:1915 - R.7:1921; 29,2 cm.
(MZ-t.Lublin)

R.1:1915 nr 1 (31 X), 2 (rozdarcie 2 cm u dołu)      
R.2:1916 nr 8                                                          po 55,00


- Głos Lubelski.
   Pismo codzienne.
   Lublin, R.1:1913 - R.2:1914 ; R.1:1914 - R.26:1939.
   Zawieszone w okresie 15.IV.-9.X.1914 r. Wznowione
   10.X.1914 r. z nową numeracją.
   Od 1915 r. powrót do dawnej numeracji roczników
   (MZ-t.Lublin)

R.5:1918 nr 119

R.9:1922 nr 21,127(s.5/6 okienko),138,157(s.7/8 okienko)   po 44,00  i 55,00           
 
R.13:1926 nr 123 (6 V), 126 (9 V), 129 (12 V)
                 nr 132 (15 V), 133 (16 V)                  po 55,00

- Ilustracja Głosu Lubelskiego.
   Lublin, R.1:1924 - R.3:1926.
   Dodatek do "Głosu Lubelskiego".

R.2:1925 nr 44 (1 XI) pośw. dziejom poczty              Cena:25,00

- Kurjer.
  Redaktor i Wydawca dr Stanisław Korczak
  Lublin, R.1:1906 - R.8:1913; 42 cm. (MZ-t.Lublin)

R.4:1909 nr 32 (Inteligencja żydowska a rabinat)
         nr 41 (Ewolucje polityczne. Z rozmowy  prof. Studnickim - o rozkładzie stronnictwa narodowego)
         nr 49 (Konrad Zaleski: Wielka jest siła tradycji. Notatka folklorystyczna)                                      
po 55,00

- Nowa Ziemia Lubelska.
  Wychodzące co dzień niezależne pismo demokratyczne.
  Za Spółdzielnię Wydawniczą "Placówka Lubelska"-
  Redaktor i wydawca Leopold Janczur.
  R.1:1923 - R.3(21):1925; 46 cm.
  Pismo ukazywało się od 21.11.1923 r. do 05.1925 r.
  po zawieszeniu czas.: Ziemia Lubelska. (MZ-t.Lublin)

R.2 (20):1924 nr 293 (26 X) pośw.Henrykowi Sienkiewiczowi
           (okł.oryg.linoryt W.Boguskiego, w środku dwa linoryty
            K.Wiszniewskiego)                                 Cena:55,00

- Nurty.
  Organ Studentów K.U.L.
  Miesięcznik.
  Redaktor odp.: Bolesław Sałyga
  Redaktor nacz.: Jan Wiśliński
  Lublin, R.1:1932 - R.4:1935
  (MZ-t-Lublin)
 
R.1:1932 nr 1                                              cena 55,00

- Orzeł Biały.
  Tygodnik, wychodzi na każdą niedzielę.
  Redaktor i Wydawca:Ks.A.Kwiatkowski.
  Lublin: Bychawa (adm., Drukarnia pod "Orłem Białym"),
  R.1:1925-R.2:1926; 28,3 cm.
Rzadkie!

R.1:1925 nr 1-52 rocznik oprawiony
w nr 50 brak s.352/353
oprawa biblioteczna,podniszczona           Cena:966,00

- Rzeczpospolita.
  Pismo poświęcone sprawom polityczno-społecznym.
  Wydawca: Zjednoczenie Narodowe.
  Redaktor: Wacław Gajewski.
  Lublin, R.1:1918/19; 31,5 cm; nieegularne.
(MZ-t.Lublin)

R.1:1918/19 nr 5 (3 I 1919)                                   Cena:44,00

- Straż nad Bugiem.
   Pismo, poświęcone zagadnieniom Ziem Wschodnich.
   Redaktor:Dr.Jan Skibiński;
   Wydawca-za Pol.Tow.Op.nad Kres.:dr.Bolesław Dziemski.
   Lublin, R. 1: 1926 - R. 5: 1930.
   Format: 35 cm.

R.3:1928 nr 3   (okienko)               Cena: 33,00

                nr 4  (pęknięcie na złożeniu)   Cena: 33,00

- Sztandar ludu.
  Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
  Lublin, R.1:1945 - R.49:1990
  Wym: 47 cm, 6 s.
(MZ-t-Lublin)

R.5:1949 nr 10                                                cena 25,00

- W Słońce.
  Miesięcznik poświęcony literaturze,sztuce,
  nauce i życiu. Wydawnictwo młodzieży
  szkolnej Gim.im.H.J.Zamoyskiego w Lublinie.
  Lublin,R.1:1928 - R.11:1939;31,5 cm.

R.1:1928 nr 4-5
Okładka:Czesław Stefański
Ilustracje:Czesław Stefański i Alfred Maksymowicz.

                                                              Cena:166,00
- Ziemia Lubelska.
  Pismo codzienne.
  Lublin, R.1:1906 - R.19:1923, format: 43 cm.
  Pismo zawieszone w okresie 11.1923-05.1925. Ukazywały się wówczas
  jednodniówki: Wiadomość Lubelska (10.11), Na Świecie (11.11), 
  Wszystko Mija (12.11), Wniosek Prosty (13.11), Wiadomość Lublina (14-17.11), 
  Placówka Lubelska (18-20.11). W okresie 21.11.1923-2.05.1925 ukazywała się Nowa Ziemia Lubelska

R.9:1914 nr 74 (15 III)                                     Cena:55,00   

R.11:1916 nr 595 (30 XI- ubytki tekstu)                 Cena:25,00

         nr 611 (wyd.popołd., 9 XII-wojna w Rumunii,
formowanie armii polskiej przez W.Sikorskiego. 2  s.)
Cena:55,00

                 nr 613 (wyd.por.,11 XII, ustalanie listy członków 
       Rady Stanu, wybory do Rady Miejskiej Lublina)  Cena:55,00

R.12:1917 nr 247 (wyd.por.,18 V, o wyodrębnieniu
                       Chełmszczyzny, przeciwko formowaniu
                       armii polskiej w Rosji, strajk akademicki
                       w Warszawie,  przedarcia)               Cena:55,00

R.13:1918 nr 194 (wyd.por.,30 IV,
Losy Korpusu Gen.Dowbór-Muśnickiego,przetarcia)Cena:55,00
                 nr 196 (wyd.por., 1 V)                            Cena:55,00
                 nr 198 (wyd.por, 2 V, manifestacja polska w
                               Petersburgu)                           Cena:55,00

R.14:1919 nr 500 (por.,29 XI)                                    Cena:55,00
R.19:1923 nr 254 (20 IX, marszałek Piłsudski ze
                       względu na trudną sytuację kraju odsyła
                       przesłaną mu zaległą pensję)            Cena:55,00

R.22:1926 nr 125                                                     Cena:55,00

- Życie Spółdzielcze.
  Dwutygodnik poświęcony ruchowi spółdzielczemu
  oraz działalności Spółdzielni.
  Wydawca: Za Lub.Okr.Radę Spółdz.Spoż:
  Stefan Czarniecki.
  Redaktor:Feliks Petruczynik.
  Lublin,1924-1929;24 cm.
(MZ-t.)

R.3:1928 nr 1 (14 IV)     

R.4:1929 nr 16                 po:22,00


 

Aktualizowano 13.02.2024
 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.