Kraków

KrakówZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Czas Krakowski.
  Wydawca:Arka Press S.A.
  Redagują: Mieczysław Gil, Jan Polkowski,
  Jan Rokita, Maciej Szumowski,
  Ryszard Terlecki.
  Kraków, R.1:1990 - R.1997; 42 cm.
  Dziennik, od 1996 tygodnik.
(MZ-t.Kraków)

R.1:1990 nr 91 wyd.A (7 VIII)                                cena:5,50

- Czasopismo Krakowskiego
  Towarzystwa Technicznego.

  Redaktor:inż.Leonard Zgliński.
  Kraków, R.1:1917 - R.5:1921; 30,5 cm.
  Miesięcznik.
(MZ-t.Kraków)

R.5:1921 nr 1-2 (styczeń-luty), 3-7 (marzec-lipiec)  po 33,00

- Czasopismo Właścicieli Realności.
  Organ Towarzystwa Katolickich Właścicieli
  Realności m. Krakowa i Gmin Przyłączonych.
  Red.odp.:Franciszek Mussil.
  Kraków, R.9:1917 - R.27:1939; 22 cm. Rzadkie!
  Tytuł poprzedni: Krakowianin.
(MZ-t.Kraków)

R.14:1926 nr 84 (II), 85, 86, 87, 88/89/90, 91, 92, 93 (XI)
R.16:1928 nr 1/2 (I-II), 3/4, 5, 6 ( XII)
R.17:1929 nr 2 (VI), 3 (XII)                                     po 22,00

- Załącznik do "Czasopisma Właścicieli Realności":
  Dział informacyjny:druki, opłaty stemplowe,wkładka roczna itp.
  prawy margines uszkodzony-ubytek tekstu
                                                                        cena: 5,50

- Dziennik Krakowski.
  Kraków, R.1:1945; 47 cm.
(MZ-t.Kraków)

R.1:1945 nr 1 (25 I )                                        cena:22,00

- Gazeta Krakowska.
  Odpowiedzialny wydawca i redaktor:
  Zygmunt Rosner.
  Kraków, R.1:1914 - R.2:1915; 46 cm. Dziennik.
  Rzadkie!
(MZ-t.Kraków)

R.1:1914 nr 97 (1 XI)                                        cena:55,00

- Głos Narodu.
   Dziennik polityczny, założony w roku 1893 przez Józefa Rogasza.
   Redaktor kierujący: Kazimierz Ehrenberg.
   Kraków, R.1:1893 - R.46:1939; 46 cm, 60 cm. 51 cm.
(MZ)

R.8:1910 nr 54 (Po konfiskacie nakład drugi.
                           Wyd.wiecz,dla prowincji)  

R.23:1915 nr 148 (wyd.wiecz.)                 
                  nr 252, 553 (wyd.por.,przetarcia)    
            
R.26[!]:1916 wyd.poranne nr 351, 455, 456, 490, 514, 516,
                                                  518, 546                                 
                      wyd.wiecz.nr 550                          po 33,00

                     wyd.por.nr 582, 592                       po 44,00

R.25:1917 nr 16 wyd por.                                 cena 33,00

R.26:1918 nr 211 (wyd.por.), 213 (wyd.wiecz.)       po 44,00
R.30:1922 nr 171 (przetarcia)                           cena:11,00

R.30:1923 nr 233 (wyd.nadzw.-List otwarty K.H.Roztworowskiego
do Józefa Piłsudskiego po zamieszkach 6 listopada)
                                                                      cena:55,00
R.32:1925 nr 12 (przetarcia)

R.34:1927 nr 126, 191 (przetarcia)                         po 11,00
                  nr 287, 292, 301,                                po 22,00

R.37:1930 nr 319                                             cena: 22,00

R.38:1931 nr 293
R.41:1934 nr 115
R.42:1935 nr 127                                                 po 22,00

- Głos Publiczny.
  Pismo narodowo-rad. niezależne.
  Założyciel:Franciszek Łoboda.
  Wydawca:Franciszek Łoboda.
  Odpowiedzialny redaktor:Stanisław Kliś.
  Kraków, R.1:1925 - R.11:1935; 43,5 cm.Rzadkie!
(MZ-t.Kraków)

R.10:1934 nr 1 (15 IV)                                      cena:66,00

- Krakus.
  Pismo poświęcone sprawom politycznym
  i społecznym oraz nauce, rozrywce umysłowej
  i szerzeniu wiadomości pożytecznych.
  Odpowiedzialny redaktor i wydawca:
  Wawrzyniec Oprzędek.
  Kraków, R.1:1891 - R.5:1895; 30 cm.
  Tygodnik.
(MZ-t.Kraków)

R.5:1895 nr 5, 11, 15, 38, 41, 46                         po 22,00

- Nasza Praca.
  Tygodnik Partji Pracy województwa krakowskiego.
  Wyd.:Zarząd Wojewódzki Partji Pracy w Krakowie.
  Redaktor odp.: Aleksander Kamiński.
  Kraków, R.1:1927 - R.2:1928; 31 cm.
(MZ-t.Kraków)

R.2:1928 nr 6 (12 II )                                       cena:33,00

- Prawda.
  Pismo ludowe poświęcone sprawom religijnym,
  narodowym, politycznym, gospodarczym i rozrywce.
  Wychodzi co sobotę.
  Kraków, R.1:1895/96 - R.26:1921; 32 cm.
(MZ)

R.10:1905 nr 50
R.23:1918 nr 30
R.25:1920 nr 12, 23, 24, 44                               po 11,00

Aktualizowano 17.09.2019

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.