"H - Z" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)

\"H - Z\" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)Zapytaj o ten produkt

0 PLN

- Ilustrowany Kurier Polski.
Kraków R.1:1939/40 (nr 1 13 X)- R.5:1944(31 XII).
Wydawca i redaktor naczelny: Włodzimierz Szczypczyk.
Format: 33,5 cm.(nr1), 32 cm., od 1941 - 40 cm.
(MZ)

R.1:1940 nr 1,2,3,4,7,8,9,10,16,17,18,19,20,
                   21,22,23,24,25,26                    po 33,00


R.2:1941 nr 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 41, 49, 50
R.3:1942 nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                     42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
R.4:1943 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.5:1944 nr 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
                     22, 23, 24, 26, 27, 28, 29                 po 22,00

- Kurier Częstochowski.
   Częstochowa, R.1(34):1939 - R.7:1945.
(MZ-t.gadzinówki)

Luźne numery:
R.3(36): 1941 nr 146, 265  
R.4: 1942 nr 14, 21, 22, 27, 130, 269

R.5:1943 nr 44, 71
R.6:1944 nr 108                         po 33,00
  nr 198 (21 VIII)                      cena:55,00 

 Roczniki:
R.6:1944 nr 1 ( 1-2 I ) - 307 (29 XII) rocznik w 4 zszywkach,
        oprawiony w szary papier pakowy.    cena: 3684,00

  - Kurier Kielecki.
   Kielce, Radom (od 1943 nr 228),
   R.1:1940 - R.5:1944.
(MZ-t)
   R. I: 1940 nr 48, 97                   po  33,00

-  Kurjer Radomski.
      Wydawnictwo informacyjne.
      Wychodzi 3 razy w tygodniu.
      Radom, R.1:1939 - R.2:1940.

(MZ-t-Radom)
R.2:1940 nr 19 (14 II), 22               po 33,00

- .Nowy Głos Lubelski.
   Lublin, R.1:1940-R.5:1944. (MZ)

R.2:1941 nr 61, 154, 163, 165, 170, 282

R.3:1942 nr 14, 212, 250

R.4:1943 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

                  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
                  35, 38, 39, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71,

                  72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 99, 120,

                 148, 159, 169, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212,

                 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,

                 228, 240, 247, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 259,

                 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270,

                 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,

                282, 283, 284, 285, 286, 287,  288, 289, 291, 292,

                293, 294, 295, 298, 299, 301, 302, 303

R.5:1944 nr 11, 19, 20, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39,
                    40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55,
                    56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
                    68, 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81,
                    82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
                    96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
                   106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
                   117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
                   125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

                  135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

                  144, 145, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 162,

                  163, 173                                        po 16,60

         nr 146, 147, 148, 149                             po 22,00

        nr 152                                                   cena 33,00                     

- Nowy Kurier Warszawski.
   Dziennik, Warszawa 11 IX 1939- 1945.
(MZ)

R.1:1939 nr 3, 4                                        po 55,00
             nr 37 (ubytek tekstu)                  cena:33,00

R.2:1940 nr  102, 104, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135,
                   136, 137, 139, 140, 141, 154, 155, 156, 158,
                   160, 168, 169, 208, 258, 300
                                                                       po 11,00

-wydania nadzwyczajne:
R. 1940 nr 111 /13 V/-Wojna w Holandii i Belgii
                                                                  cena:55,00
-dodatki nadzwyczajne:
R. 1940 nr z dn.:
10 V-Armia niemiecka wkroczyłą do Holandii i Belgii.
28 V-Kapitulacja Belgii.
11 VI-Włochy przystąpiły do wojny.
14 VI-Paryż się poddał!
17 VI-Francja składa broń.
23 VI-Zawieszenie broni między Francją a Niemcami.
25 VI-Wojna z Francją skończona!
18 VIII-Totalna blokada Anglii.
27 IX-Niemcy, Włochy i Japonia zawarły pakt wojskowy.

                                                                         po 55,00

R.3:1941 nr  2, 5, 6, 14, 19, 20, 26, 36, 38, 47, 56, 64, 66,
                   70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84,
                   85, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,102,
                  103, 104, 106, 107, 108,109, 111, 112,114,115,
                  116, 117, 118, 119, 120,121,122, 124, 125,126,
                  127, 128,129, 130, 131, 132, 134, 135,136,137,
                  138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149,
                  150, 151, 152,153, 157, 159, 160, 161, 162, 163,
                  164, 165, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 180,
                  182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190,191, 192,
                  193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 204,205,
                  206, 208, 209, 210, 211, 213, 213, 214, 215, 216,
                  217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 229, 231,
                  232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
                  245, 246, 247, 249, 251, 253, 256, 257, 258, 259,
                  260, 261,262,  263, 264, 265, 266, 267, 268, 271,
                  273, 275, 276, 277, 280,281, 282,  283, 285, 286,
                  287, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 297, 298,299,
                  300, 301, 302, 304, 305, 306

pojedyncze numery po 11,00

            nr 294 (Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA)
                                                                         cena:33,00

Dodatki nadzwyczajne:

R. 1941 nr z dn.:
9 IV-Odcięcie Jugosławii od Grecji spodziewane lada chwila.
                                                                          cena:55,00
29 VI-zajęcie Grodna, Brześcia, Wilna Kowna i Dźwińska.
                                                                          cena:66,00
13.VII-Niemcy u bram Kijowa.                             cena:55,00

R.4:1942 nr 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 33, 34,
      35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53,
            54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 74, 76,
            77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
          91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105,
         106, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
         118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130,
         131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,139, 140, 142,
         143, 144,145, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
         158,159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
         169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
         180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,187, 188, 189, 190,
         191, 192, 193, 194, 195, 196,197, 198, 199, 200, 201,
         202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,210, 211, 212,
         214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,224,
        225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
        236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
        247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
        258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
        269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
         280, 281, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291,
        292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302,
        303, 304, 305, 306 (29 XII)

Dodatek nadzwyczajny:
R. 1942 nr z dn. 11 XI-Niemieckie siły zbrojne wmaszerowały
                           do Francji nieokupowanej.       cena:55,00

R.5: 1943 nr 2, 8, 11, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
     29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
           46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
           60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74,
             75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 103, 105,
          110, 149, 152,158, 161,166, 167, 174, 178, 182,185,
          187, 188, 190, 191,193, 194, 195, 196, 197,198,199,
          200, 201,202, 203, 204,205, 206, 207, 208, 209,210,
         216, 217, 219, 220, 221,222, 223,224, 225, 226, 228,
        229, 230, 231, 232,238, 239, 241, 242, 244, 245, 246,
         247, 248, 249, 250,251, 253,254, 256, 257, 259, 260,
          263, 264, 265, 266, 267,268,270, 271,273, 279, 280,
         285, 286, 287, 288, 290, 291, 293,295, 296,300, 301,
         302, 304, 306                                                  po 11,00

Numery zawierające opisy odkrycia grobów w Katyniu
i listy katyńskie:

nr 105, 108, 109, 132, 139, 146, 160, 165, 168, 169, 171

                                                                            po 22,00

nr 125, 135, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 151, 154, 155,
156, 157, 162,168, 170, 172, 173, 175 176, 180, 181, 183

(numery katyńskie przetarte w miejscach złożenia) po 11,00
R.6:1944 numery z okresu Powstania Warszawskiego
                4 s.,48 cm.:
            nr 181 (5 VIII), 193 (19 (VIII), 204 (1 IX), 207 (5 IX),
                                                                           po 55,00

Wydania specjalne, 31,5 cm.:

 nr 105 (b.d., 1 s.)-Kto ponosi winę?Na marginesie nędzy
                               uchodźców z Warszawy.

 nr 107 (b.d.,2 s.)- Dotyczy roli Rosji w upadku Powstania.

                                                                       po 166,00

R.1944 nr 250 (25 X)                                cena:55,00
             nr 285 (naddarcia)                       cena:22,00

R.1945 nr 5 (6 I ), 7 (9 I -poplamione czerwonym tuszem)

                                                                         po 55,00

 

Aktualizacja 20.03.2017

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.