"H - Z" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)

"H - Z" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)Zapytaj o ten produkt

0 PLN

- Ilustrowany Kurier Polski.
Kraków R.1:1939/40 (nr 1 13 X)- R.5:1944(31 XII).
Wydawca i redaktor naczelny: Włodzimierz Szczypczyk.
Format: 33,5 cm.(nr1), 32 cm., od 1941 - 40 cm.
(MZ)

R.1:1940 nr 3, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23  
                                                      po 33,00
R.2:1941 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
            17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
            29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
            41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50

R.3:1942 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                     42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52
R.4:1943 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
                      19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52
R.5:1944 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35,

                      43, 44, 49, 50                          po 22,00

Oprawiony rocznik 1942  nr 1-52                  cena 805,00

Oprawiony rocznik 1943 (37 dobrych nr)     cena 550,00

- Kurier Częstochowski.
   Częstochowa, R.1(34):1939 - R.7:1945.
(MZ)

Luźne numery:
R.2:1940 nr 10,22,31,132(br s.5/6),,257
R.3:1941 nr 231(zły stan,zmniejszenie getta w W-wie),
            265,293                               
R.4:1942 nr 130,269
R.5:1943 nr 3(zły stan),44,56(ubytek prawych narożników),
            71,158(śmierć Sikorskiego),
            210 br s.3/4,216                 
R.6:1944 nr 108,115,117,118,130,239(wymarsz A.K. z Warszawy),247,
            249,256(podklejone złożenie),259  Ceny od 55 do 99

 Roczniki:
R.6:1944 nr 1 ( 1-2 I ) - 307 (29 XII) rocznik w 4 zszywkach,
        oprawiony w szary papier pakowy.    cena: 3660,00

  - Kurier Kielecki.
   Kielce, Radom (od 1943 nr 228),
   R.1:1940 - R.5:1944.
(MZ-t- Kielce)
R.4:1943 nr 272, 274                        po  55,00

R.5:1944 nr 27                           Cena 55,00

               nr 121 def. tylko s.1-2  Cena: 22,00

-  Kurjer Radomski.
      Wydawnictwo informacyjne.
      Wychodzi 3 razy w tygodniu.
      Radom, R.1:1939 - R.2:1940.

(MZ-t-Radom)
R.2:1940 nr  21                             Cena 33,00

- Nowy Głos Lubelski.
   Lublin, R.1:1940-R.5:1944. (MZ)

R.2:1941 nr 61, 125, 146, 154, 160, 163, 165, 170, 268,

                   274, 275, 281, 282, 287

R.3:1942 nr 14, 17, 18, 27, 111, 121, 122, 146, 174, 175,

                   176, 212, 227, 240, 246, 250, 255, 270, 286

R.4:1943 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

                  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34,
                  35, 38, 39, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71,

                  72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 99, 120,

                 148, 159, 169, 192, 196, 203, 204, 205, 208, 209,

                 210, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224,

                 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 240,

                 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,

                 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,

                 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274,

                 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,

                285, 286, 287,  288, 289, 291, 292, 293, 294, 295,

                298, 299, 300, 301, 302, 303

R.5:1944 nr  38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55,
                    56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
                    68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
                    82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,

                    94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
                   106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
                   117, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
                   125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,

                  135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

                  144, 145, 150, 151,153, 154, 156, 157, 158, 162,

                  163, 173  /23-24 lipca/                   po 16,60

        nr 118, 134,146, 147, 148, 149              po 22,00

        nr 152                                                   cena 33,00                     

- Nowy Kurier Warszawski.

Dziennik, Warszawa 11 IX 1939- 1945.
(MZ, met.reg.)

Luźne numery:

R.2:1940 nr  22, 125, 126, 136, 182, 194, 239, 252, 254
             273, 274, 287, 289, 291, 300, 301  
większość numerów poprzecierana i w słabym stanie  ceny od 5,50 do 11,00
nr 253 /sob-nd/ Śmigły-Rydz aresztowany       cena 44,00

-wydania nadzwyczajne:(T. gadzinówki)
R. 1940 nr 111 /13 V/- Wojna w Holandii i Belgii
                                                  cena:55,00
-dodatki nadzwyczajne:
R. 1940 nr z dn.:
10.V-Armia niemiecka wkroczyła do Holandii i Belgii.
28.V-Kapitulacja Belgii.
11.VI-Włochy przystąpiły do wojny.
14.VI-Paryż się poddał!
23.VI-Zawieszenie broni między Francją a Niemcami     po 55,00

R.3:1941 nr  3, 6, 21, 26, 36, 38, 70(P), 72(P), 72, 79, 84, 85(P), 85,
            86, 92, 93, 97(P), 97(*), 98(P),100, 106, 107, 108(P), 108,
            110(P), 111, 112(P), 114, 115, 116, 117, 118(*), 119(P),
            119(*), 119, 120(P), 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 133,
            134, 135, 136, 138, 139, 141(P), 142(P), 145(P), 145, 146(P),
            147, 148(P), 149, 150, 151, 153(P), 153, 159(*), 159(P), 160,
            161(*), 161, 162(*), 162, 163(P), 163, 164(*), 164, 165(*),
            165(P), 165, 166, 168(P), 169(*), 169, 170, 171(P), 172,
            175(P), 176(P), 176, 177(*), 178(*), 178, 179(P), 179, 180(*),
            182(P), 182(*), 184, 186(P), 187, 188, 189, 190(P), 190, 192,
            197, 199(P), 205(P), 211, 212, 213, 214(P), 221(P), 240(P),
            241(*), 242(*), 243(*), 243, 244, 246(P), 246, 247(P),253(P),
            259(*), 259, 260(P), 260(*), 261(P), 261(*), 261, 262(P), 262,
            263(P), 263(*), 263, 264(P), 264(*), 264, 266, 267,268, 269,
            270, 271, 274(P), 275(*), 276(P), 176, 278(P), 279, 280, 281(*),
            281(P), 281, 282, 283, 285(P), 285, 286, 287, 288(P), 288,
            289, 290, 291(P), 292, 293, 294(P), 294, 295, 296, 297(*),297(P),
            297, 299, 300, 301(P), 301, 302(P), 302, 304, 305(P), 306
                                                                    po 11,00
Dodatki nadzwyczajne:

R.1941 nr z dn.:

9.V - Odcięcie Jugosławii od Grecji                          Cena: 66,00                                                                           
29.VI- zajęcie Grodna, Brześcia, Wilna Kowna i Dźwińska.     Cena:99,00
13.VII - Niemcy u bram Kijowa.                               Cena:55,00

R.4:1942 nr 1, 5, 6(P), 6, 7, 8, 9(P), 9, 11, 12, 15(P), 16(P), 17, 18, 19(P),
            19, 20(P), 20, 21, 22(P), 23(P), 24(P), 26, 28, 30, 31, 33, 35(P),
            36(P), 36, 37(P), 39(P), 39(*), 39, 40(P), 40(*), 40, 41(P), 42(P),
            42, 43(P), 43, 44(P), 44, 45, 46(P), 46(*), 46, 49, 51, 52(P), 52(*),
            52, 53, 54(*), 54, 55(P), 55(*), 56(*), 57(*), 57, 58, 59, 60, 61(P),
            61, 62(P), 63, 64, 65, 66(*), 68, 69, 70, 71, 72(P), 72, 73, 74(*),
            75, 76(P), 76, 77(P), 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
            90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 108,
            109, 110, 111(*), 111, 112, 113, 113(*), 114(*), 114, 115, 115(*),
            116, 116(*), 117, 117(*), 118, 118(*), 119, 120, 121, 121(*), 121(P),
            122, 122(*), 123, 124, 125, 125(P), 126, 127, 128, 128(P), 129, 129(P),
            130, 131, 132, 132(P), 133, 133(*), 133(P), 134, 134(P), 135, 135(*),
            136, 136(*), 137, 137(*), 138, 138(P), 139, 139(*), 140, 140(*), 141,
            142, 143, 144, 144(*), 145, 146, 146(P), 147, 148, 148(*), 149, 151,
            152, 152(*), 155, 156, 156(P), 156(*), 157, 157(*), 157(P), 158(P),
            158(*), 158, 159(*), 159(P), 160(*), 160, 161, 161(*), 162, 162(P),
            162(*), 163, 163(*), 164, 164(*), 165, 165(*), 166, 166(*), 167,
            167(P), 168, 168(P), 168(*), 169, 169(P), 170(*), 170(P), 170, 171,
            172, 172(*), 173, 173(*), 174(*), 174, 175. 175(*), 176, 177, 177(*),
            178, 179(MP), 179(M), 180(M), 180, 181, 181(MP), 182(M), 183(M),
            183(MP), 183, 184(M), 185(M), 186, 186(M), 186(MP), 187(MP),187, 188,
            188(MP), 189(M), 189(MP), 190, 190(MP), 191(MP), 191, 192(M), 193(MP),
            193(M), 194, 195, 195(M), 195(MP), 196(M), 196(MP), 198, 198(M), 199,
            199(M), 200, 201, 203(M), 203(MP), 204, 205, 205(M), 205(MP), 206(MP),
            206(M), 206, 207(MPA), 207(M), 207, 208(MP), 208(M), 208, 209(M), 209,
            209(MP), 210(M), 210(MP), 210, 211(M), 211, 212(MP), 212(M), 213(M),
            214(M), 214, 215(M), 216(M), 216(MP), 216(MPA), 217(M), 217, 218(M),
            218, 219(M), 219, 220(M), 221(M), 223, 223(MP), 224, 224(M), 226(M),
            227(MP), 228(MP), 229(M), 229(MP), 230(M), 232(MP), 233(M), 234, 235(M),
            236(M), 237, 239(M), 241(M), 242(M), 243(M), 244(M), 245(M), 245(MPA),
            247(M), 247(MPA), 248(M), 249(M), 249(MPA), 250(M), 250(MPA), 251(M),
            251(MPA), 252(MPA), 253(MP), 255(MP), 255(MPA), 256(M), 256(MPA),
            256(MP), 257(M), 257(MPA), 259(M), 259(MPA), 260(M), 260(MPA), 261(M),
            261(MPA), 262(M), 262(MP), 262(MPA), 262, 263(M), 264(MP), 265(MPA),
            265(M), 266(M), 267(MPA), 268(MP), 268(MPA), 268(M), 269(M), 269(MPA),
            270(MPA), 271(M), 271(MPA), 272(M), 272(MPA), 273(M), 274(MPA), 275(M),
            275(MPA), 276(MPA), 277(M), 277(MPA), 278(M), 278(MPA), 279(M), 281(M),
            281(MPA), 283(M), 284(M), 285(M), 285(MPA), 286(M), 286(MPA), 287(M),
            287(MPA), 288(M), 289, 289(M), 289(MP), 290, 291(M), 292(M), 293(M),
            294(M), 295(M), 296(M), 296(MPA), 297, 297(M), 298(M), 298(MPA), 299(M),
            299(MPA), 300(MPA), 301(M), 302(M), 303(M), 304, 305(M)
                                                                                                   po 11,00
Dodatek nadzwyczajny:
R. 1942 nr z dn. 11 XI-Niemieckie siły zbrojne wmaszerowały
                                 do Francji nieokupowanej.     cena:55,00

R.5: 1943 nr 1, 3(MP), 10(MPA), 21(MP), 23(MP), 24(MP), 26(MP),
             28(MPA), 30(MPA), 33(M), 34(MP), 35(MP), 39, 39(MP)
             40, 41(MPA), 42, 43, 43(MP), 44, 44(M), 44(MPA), 45,
             45(MPA), 46, 46(MPA), 47, 47(MP), 48, 48(MP), 49,
             49(MP), 50(M), 50(MPA), 51(MPA), 52, 52(MPA), 53,
             54(M), 54(MP), 54(MPA), 55(MP), 55(MPA), 56, 56(M),
             56(MPA), 57, 57(MPA), 58, 58(MPA), 59(MP), 59(MPA),
             60, 60(MP), 60(MPA), 61, 61(M), 61(MPA), 62, 62(MPA),
             63, 63(MPA), 64, 65, 65(MPA), 66(MPA), 67, 67(MPA),
             68(MPA), 69, 70, 70(MPA), 71, 72(M), 73, 73(MPA),
             74(MPA), 75(MPA), 76(MPA), 77(MPA), 78(MPA), 79(MPA),
             80, 80(MPA), 81(MPA), 83(MPA), 84(MPA), 85, 85(M),
             86(MPA), 87, 87(MPA), 90, 99(MPA), 104(MPA), 115(MPA),
             127(MPA), 128(MPA), 130(MPA), 131(MPA), 133(MPA), 134(MPA),
             135(MPA), 137(MPA), 139, 140(MPA), 141(MPA), 142(MPA),
             143(MPA), 144(MPA), 145(MPA), 146(MPA), 147(MPA), 148(MPA),
             151(MPA), 152(MPA), 156(MPA), 157(MPA), 158(MPA), 1599MPA),
             161(MPA), 162(M), 163(MPA), 164(M), 165, 166(MP), 167(MPA),
             168(MPA), 169(MPA), 170(M), 171(MPA), 172(MPA), 173(MPA),
             174(MPA), 175(MPA), 176, 176(M), 177(MPA), 178(MPA), 179(MPA),
             180(MPA), 181(MPA), 182(M), 184(MPA), 185(MPA),
             186(MPA), 187(MPA), 188(MPA), 189(MPA), 190(MPA), 191(MPA),
             192(MPA), 193(MPA), 194(MPA), 195(MPA), 196(MPA), 197(MPA),
             198(MPA), 199(MPA), 200(MPA), 201(MPA), 202(MPA), 203(MPA),
             204(MPA), 205, 208, 209(MPA), 211, 212(MPA), 213, 214(MPA),
             215(MPA), 216(MPA), 217(M), 218(MP), 219(MP), 220(MPA),
             221(MP), 222(M), 223(MPA), 224(MPA), 225(MPA), 226(MP),
             227(MPA), 228(MPA), 229(MPA), 230(MPA), 231(MPA), 232,
             233(MPA), 234(MPA), 235(MPA), 236(MPA), 237(MPA), 238(MPA),
             239(M), 240(M), 240(MPA), 241(MPA), 242(MPA), 243(MPA),
             244, 245(MP), 246(MPA), 247, 248, 249(MPA), 250, 251(MPA),
             252(M), 256(MPA), 257(MPA), 259(MPA), 260(MPA), 264(MPA),
             265(MPA), 266(M), 267, 268(MPA), 270(MPA), 271(MPA), 276,
             278(MPA), 279(MPA), 280(MPA), 281, 282(MPA), 283(MPA),
             284(MPA), 285(MPA), 287(M), 288(MPA), 291(MPA), 292(MPA),
             293(MPA), 294(MPA), 295(M), 296(MPA), 297(MPA), 298(MPA),
             299(MPA), 300(MPA), 301(MP), 302(MPA), 303(MPA), 304(MPA),
             305(MPA), 306(MP), 307(MPA)
                                                                               po 11,00

Numery zawierające opisy odkrycia grobów w Katyniu
i listy katyńskie:

nr 101(MPA), 108, 109(MPA), 112(MPA), 112, 113(MPA), 116(MPA), 117(MPA),
   118(M), 120(MPA), 121(MPA), 122(MPA), 123(MPA), 126(MPA), 129(MPA),
   138(MPA), 144, 146(M), 149(MPA), 150(M), 151(M), 154(MP), 155(MP),
   165(MPA), 165(MP), 168(M), 169(MP), 169(MPA)
                                                                                           po 55,00

nr 125(MP), 135(MPA), 140(MP), 142, 142(MP), 144(MP), 145(MP), 146(MP),
   149(MP), 149(MPA), 156(MP), 157(MP), 160(MP), 162(MP), 163(MPA),
   170(MPA), 171(MP), 172(MP), 173(MP), 175(MP), 176(MP), 180(MP),
   181(MP), 183(MP)
  (numery katyńskie przetarte w miejscach złożenia)              po 44,00

R.6:1944 nr 3(MP), 3(MPA), 4(M), 4(MPA), 5(MP), 5(MPA), 6(MP), 6(MPA),
            8(MPA), 9(MP), 9(MPA), 10(MP), 10(MPA), 11(MP), 11(MPA),
            12(MPA), 13(MP), 14(MPA), 15(MPA), 16(MPA), 17(MPA), 18(MPA),
            21(MP), 21(MPA), 22(MPA), 23(MPA), 24(MPA), 25(MPA), 26(MPA),
            27(MPA), 29(MPA), 31(MPA), 32(MPA), 33(MPA), 35(MPA), 37(MPA),
            38(MPA), 39(MPA), 40(MPA), 43(MP), 43(MPA), 44(MPA), 45(MPA),
            46(MPA), 47(MPA), 48(MP), 49(MPA), 50(MP), 50(MPA), 51(MP),
            51(MPA), 52(M), 52(MPA), 53(M), 53(MPA), 54(MP), 54(MPA),
            56(MP), 56(MPA), 57(MP), 57(MPA), 58(MPA), 59, 59(MP), 59(MPA),
            60(MPA), 61(M), 61(MPA), 62(MP), 62(MPA), 63(MP), 63(MPA),
            64(MP), 64(MPA), 65(MP), 65(MPA), 66(M), 66(MP), 66(MPA),
            67(M), 68(MPA), 69(MPA), 70(MP), 70(MPA), 71(MP), 71(MPA),
            72(MP), 72(MPA), 73(MP), 73(MPA), 74(MPA), 75(MP), 75(MPA),
            76(MP), 76(MPA), 77(MP), 77(MPA), 78(MPA), 79(MPA), 81(M),
            81(MP), 81(MPA), 82(MP), 82(MPA), 83(M), 83(MPA), 84(M),
            85, 86(MP), 86(MPA), 87(M), 87(MPA), 88(MP), 88(MPA), 89(MP),
            90(M), 90(MPA), 91(M), 91(MP), 91(MPA), 92((MP), 93((MP),
            93(MPA), 94(MP), 94(MPA), 95(MP), 95(MPA), 96(MP), 96(MPA),
            97(MP), 98(MPA), 99(MP), 99(MPA), 100(M), 100(MPA), 101(MP),
            101(MPA), 102(MP), 102(MPA), 103(M), 103(MPA), 104(MPA), 105(MP),
            106(MPA), 107(MP), 108(M), 108(MPA), 109(MP), 110(MPA), 111(MP),
            111(MPA), 112(M), 112(MPA), 113(M), 114(MPA), 115(MPA), 116(MPA),
            117(MPA), 118(MPA), 119(MP), 119(MPA), 120(MPA), 120(MP), 121(M),
            121(MPA), 122(MP), 123(MP), 123(MPA), 124(MP), 124(MPA), 125(MP),
            125(MPA), 126(MPA), 127(MP), 127(MPA), 128(M), 128(MPA), 129(MPA),
            130(MP), 130(MPA), 131(MP), 131(MPA), 132(M), 132(MPA), 133(M),
            133(MP), 133(MPA), 134(MP), 134(M), 134(MP), 134(MPA), 135(MP),
            135(MPA), 136(M), 136(MP), 136(MPA),137(MP), 137(MPA), 138(MP),
            139(MP), 139(MPA), 140(MP), 141(MP), 142(MP), 143(M), 144(MP),
            144(MPA), 145(MP), 146(MPA), 147(M), 147(MPA), 148(MPA), 148(MP),
            149(MPA), 150(MPA), 151(MP), 151(MPA), 152(M), 152(MPA), 153(MPA),
            154(MP), 155(M), 155(MPA), 156(MP), 156(MPA), 157(MP), 157(MPA),
            158(MP), 159(MP), 159(MPA), 160(MPA), 161(MP), 161(MPA), 162(MP),
            162(MPA), 163(MPA), 164(MP), 164(MPA), 165(MP), 165(M), 165(MPA),
            166(M), 166(MP), 166(MPA), 167(MP), 167(MPA), 168(MPA), 169(M),
            169(MPA), 170(M), 170(MPA), 174(M), 178
                                                                  po 11,00  

           172(MPA) Nieudany zamach na Hitlera       cena 44,00
           172(M)   Nieudany zamach na Hitlera       cena 55,00

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.