Geografia,geologia,turystyka

Geografia,geologia,turystykaZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego.

  Nakład i własność Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Druk W.L.Anczyca i Spółki.
  Kraków, T.1:1876 - R.37:1919/20. (MZ)


T.28:1907 (podklejony grzbiet)                            cena: 220,00
T.29:1908 (podklejony grzbiet)                            cena: 220,00
T.30:1909(br.tylnej okł.,grzbiet podklejony)           cena: 166,00
T.31:1910/okładka naddarta/                               cena: 220,00
T.32:1911(podklejony grzbiet)                              cena: 220,00
T.34:1914                                                          cena: 199,00

- Prace Instytutu Geograficznego Uniwersytetu
  Jagiellońskiego redagowane przez Jerzego Smoleńskiego.

  (równolegle tyt.franc.)
 
Zeszyt 22 -
Wiktor Ormicki: Skup zawodowy i handel obnośny
w woj.wileńskim, nowogródzkim, poleskim i wołyńskim
(Studium geograficzno-gospodarcze).

Z zasiłku Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, Wilno 1938.
Broszura, 44 s., format: 24 cm.
Zawiera streszczenie w języku angielskim.          cena: 55,00

Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej Tom III
Antoni Jakubski przy współpracy Dr. Marji Dyrdowskiej
asystentki zakładu anatomii porówn. i histologii uniw. poznańskiego
Bibliografia Fauny Polskiej do roku 1880 Tom I
Kraków 1927     MZ
                                                                       Cena: 88,00

Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej Tom IV
Antoni Jakubski przy współpracy Dr. Marji Dyrdowskiej
asystentki zakładu anatomii porówn. i histologii uniw. poznańskiego
Bibliografia Fauny Polskiej do roku 1880 Tom II
Kraków 1928      MZ
                                                                           Cena: 88,00
- Przegląd Geograficzny. Revue Polonaise de Geographie.
  Organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Nakł. Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Warszawa, R.1:1918/19 -

T.3:1922
T.4:1923                                                            

T.V:1925

T.VI :1926 /Mapa Spiszu Czakiego, pierwsze opisanie s.126-129

                                                                            po 44,00

T.VII:1927 z.3-4                                                 Cena:22,00
T.8:1928 z.3-4                                                   Cena 22,00
T.9:1929 - Edward Stenz: Z badań nad promieniowaniem

słonecznem na oceanach. (Z biblioteki Edwarda Stenza)
                                                                      cena: 11,00
T.10:1930 z.1-2, 3-4                                          cena:22,00
T.12:1932                                                         cena:33,00
T.13:1933 z.1                                                    cena:11,00
          z.2-4                                                      cena:22,00
T.14:1934/35 z.1-2                                            cena:22,00
          z.1-2 (Edward Stenz:Pomiary magnetyczne w
Górach Świętokrzyskich)                                   cena:11,00
          z.3-4                                                      cena:22,00
T.16:1936                                                         cena:33,00
T.17:1937                                                          cena:33,00

T.19:1945/46
T.20:1946                    
T.21:1947 z.1-2, 3-4                                             po 11,00
T.22:1948/49                                                    cena:22,00
T.27:1955 z.1                                                   cena:11,00

- Przegląd Geologiczny
  Państwowy Instytut Geologiczny.
  Polska. Ministerstwo Środowiska.
  Wydawnictwa Geologiczne.
  Miesięcznik; 1953, nr 1 (kwiecień)-.
  Format 30 cm

Od 1972 dodatek do tytułu: organ państwowej służby geologicznej.
Jednostką realizującą zadania państwowej służby geologicznej jest Państwowy Instytut Geologiczny.
Od 1957 wprowadzona numeracja tomów/roczników: R. 5.
Od 1997 podtytuł: pismo informacyjne państwowej służby geologicznej.
Od vol. 56, nr 8, [cz.] 2 (2008) brak podtytułu.
W 1955 w formie luźnej wkładki dodatek: Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii nr 30 z dn. 30 kwietnia 1955.
W 1957 dodatek: Prawo Geologiczne: załącznik do nr 3 Przeglądu Geologicznego.
W 1994 nr 12 specjalny: Prawo geologiczne i górnicze.
Dostęp także online.
Od 1993 / Państwowy Instytut Geologiczny.
Od 2001 nr 7 również / Ministerstwo Środowiska.
Od 2011 / Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska.
(F)

R.XXI.1973 nr 12 (248)
R.XXII:1974 nr 1, 2/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11            po 11,00

- Przegląd Krajoznawczy.
  Czasopismo ilustrowane.
  Miesięcznik
  poświęcone sprawom turystyki i rozbudowy kraju.  
  [wychodziło Warszawa, R.1:1932 - R.5:1936]  
  Redaktor: Marjan Markowski.
  Wydawca i redaktor odp.: Maksymiljan J.Blumental.
  Druk A.Białobrzeskiego, Warszawa.
  Format 30,5 x 23,1 cm.    (mz-t)

R.2:1933 nr 5-6               Cena: 120,00

- Przegląd Turystyczny.
  Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Redaktor: Bohdan Jaxa-Małachowski.
  Kraków, R.1:1925 - R.4:1928 ; 1932 - R.3:1934; 
  format: 25,3 cm.
  W 1932 r. wznowione po przerwie. (MZ)

R. 3:1934 nr 1(8), 3, 4                                      po 25,00

- Przegląd Zdrojowo – Kąpielowy
  Organ Polskiego Towarzystwa Balneologicznego dla popierania rozwoju
  polskich uzdrowisk, Kraków.
  Redaktor Odp.: Dr Witold Skórczewski. Druk.: Drukarnia "Prawdy" w Krakowie.
  Miesięcznik, format: 31 x 23 cm.   (T-P)

R.14:1925 nr 6                    Cena: 55,00

- Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego w  
  Krakowie.

  Wyd.:Biuro Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Gabinecie
  Geologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Kraków, T.1:1921/22 - T.3:1925/26; format: 23 cm.
  (MZ)

T.1:1921/22                                                       cena: 66,00

- Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  Nakład Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
  Warszawa, R.1:1907 - R.7:1913; 18 cm, 20 cm.
(MZ)

R.3:1909
R.6:1912                                                           po 110,00

R.7:1913 (ubytki okładki)                                   cena 88,00

- Szkolne schroniska wycieczkowe.
  Informator.

  Wyd.: Ministerstwo Wyznań Religijnych
  i Oświecenia Publicznego.
  Warszawa, R.11:1937 - R.13:1939; 17 cm.
  Tytuł poprzedni: Informator Wycieczkowy
  dla Szkół i Młodzieży Szkolnej.
(F)

R.11:1937                                                         cena:66,00

- Śląsk
Miesięcznik ilustrowany
Redaktor naczelny: Stefan Kuczyński.
Wydawca: Śląski Zespół Wydawniczy.
Redakcja i Administracja: Jelenia Góra,
Skład Główny w Księgarni  "Czytelnik" Wrocław.
Druk.: Zakłady Graficzne Wojskowego Instytutu Nauk.-Wydawn.
Oddział w Jeleniej Górze.
24 s., format: 29,5 cm.
W treści m.in.: Polski poemat o Sudetach i Dolnym Śląsku
z poł. XIX w. - Jana Reychmana, Śląski bohater Bernard Pretwicz
- Władysława Pociechy, O właściwe nazwy geograficzne
– Alfonsa Szyperskiego.
Stan: Okładka luzem, zabrudzenia, naderwania okładki
z małymi ubytkami papieru na marginesach.   (T-Ś)

R.1:1946 nr 10                Cena: 35,00

- Taternik.
  Organ Sekcji Turystycznej Polskiego
  Towarzystwa Tatrzańskiego.
  Organ oficjalny ekcji Turystycznej A.Z.S.w Krakowie.
  Wychodzi sześć razy w roku.
  Lwów, Kraków (od 1919),Zakopane (od 1922), Kraków (od 1928),
  Warszawa (od 1936/37), Zakopane (od 1947). (F) (MZ)

R.7: 1913 nr 1 (V) - 6 (XII) rocznik oprawiony     cena: 990,00

Luźne numery:

R.2:1908 nr 4
R.5:1911 nr 4/br.okł./                                      cena 133,00

R.7:1913 nr 1/br.okł./                                      cena:133,00
                 nr 2, 3, 4, 6                                      po 166,00
R.8:1914 nr 1, 2
R.1915-1921                                                      po 166,00

R.1915-1921 (po dezynfejcji gazem)                 cena:110,00

R.9:1922 nr 1/2, 3/4
R.10:1923-24                              
R.11:1925 nr 1/2                                               po 166,00

R.12:1928 nr 1, 2, 3
R.13:1929 nr 1, 2, 3
R.15:1931 nr 1, 3, 4, 5/6
R.16:1932 nr 1
R.18:1934 nr 3, 4
R.20:1935 nr 1
R.20:1936 nr 2, 6                                             po 133,00

R.31:1949 nr 1/2                                                po 44,00

R.32:1956 nr 1/2, 3/4
R.33:1957 nr 2, 3, 4                                         po 22,00

R.37:1961 nr 1(br.okł.)
R.38:1962 nr 1, 2/4
R.39:1963 nr 1/2
R.40:1964 nr 1/2
R.42:1966 nr 1/2, 3/4
R.43:1967 nr 1, 2, 3, 4
R.44:1968 nr 1, 3, 4
R.45:1969 nr 1, 2, 3, 4                                         po 11,00

R.46:1970 nr 1, 2, 3, 4
R.47:1971 nr 1, 2, 3, 4
R.48:1972 nr 1, 2, 3, 4
R.49:1973 nr 1, 3, 4
R.50:1974 nr 1, 2, 3, 4
R.51:1975 nr 1, 4
R.52:1976 nr 1, 2, 3, 4
R.53:1977 nr 1, 2, 3
R.54:1978 nr 1, 2, 3, 4
R.55:1979 nr 1, 2, 3, 4
R.56:1980 nr  2, 3, 4
R.57:1981 nr 1, 2
R.59:1983 nr 1, 2
R.60:1984 nr 1, 2
R.61:1985 nr 1, 2
R.62:1986 nr 1, 2
R.63:1987 nr 1, 2
R.64:1988 nr 1, 2
R.65:1991 nr 1
R.67:1993 nr 1
R.68:1994 nr 1, 2
R.69:1995 nr 1
R.70:1996 nr 2, 3
R.71:1997 nr 2, 3
R.72:1998 nr 1, 2, 4
R.75:2001 nr 1, 2, 3, 4
R.77:2003 nr 1/2
R.78:2004 nr 2                                                po 5,50 

- Turysta w Polsce.
  Bezpłatny miesięcznik dla członków Polskiego Towarzystwa
  Tatrzańskiego, Polskiego Związku Narciarskiego i Polskiego
  Związku Kajakowego.
  Redaktor: Stanisław Faecher.
  Wydają: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Związek
  Narciarski i Polski Związek Kajakowy.
  Kraków, Warszawa, R.1:1935 - R.4:1938; format: 35 cm.
  (F)
R.1:1935 nr  7, 9
R.2:1936 nr  4, 12
R.3:1937 nr  1/2, 3/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12
R.4:1938 nr  1, 3, 4/5, 7          ceny od 22,00 do 55,00         

- Wiadomości Geograficzne. Revue Mensuelle de geographie.
  Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału
  Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Kraków, R.1:1923 - R.17:1939; (F)

R.2:1924 nr 1/2 (I-II), 3/4, 10 (XII)
R.3:1925 nr 1/2, 4/5, 6/7, 10
R.4:1926 nr 1/2, 4, 5/6,
R.5:1927 nr 2
R.6:1928 nr 1, 3, 7
R.7:1929 nr 1, 8
R.8:1930 nr 3
R.9:1931 nr 1/2, 4, 8
R.11:1933 nr 5
R.12:1934 nr 5-9
R.15:1937 nr 1                                                
po 11,00
(w większości numerów brak bibułkowych okładek)

- Wiadomości Muzeum Ziemi.
  Wydawnictwo Muzeum Ziemi.
  Warszawa, T.1:1938 - T.6:1952; format:  24,5 cm.
(F)
T.3:1947
T.5(1):1950                                                   po 55,00


- Wiadomości Służby Geograficznej.
 
   Kwartalnik wydawany przez Wojskowy Instytut Geograficzny
    w Warszawie oraz Sekcję Geograficzną Towarzystwa Wiedzy
    Wojskowej.
    Redaktor:Major Jerzy Lewakowski.
    Od 1948 r. podtyt.: kwartalnik Wojskowego Instytutu
    Geograficznego Sztabu Generalnego. Przerwa wyd. w latach
   1940-1947
    Warszawa, R.1:1927 - 1948. (MZ)

R.1927 z.1, 2, 3, 4
R.1928 z.1-2, 3/4
R.1929 z.1-2, 3-4
R.1930 z. 2, 3
R.1931 z.1, 2, 3, 4
R.1932 z.1, 2, 3, 4                                          po 110,00

R.1934 z. 4 /blok poluzowany/                           po 99,00
R.1936 z.2                                                     po 110,00

- Ziemia.
   Tygodnik krajoznawczy illustrowany.
   Od R.1920 podtyt.: miesięcznik krajoznawczy ilustrowany.
   1910-1919 tygodnik, 1920, 1922-25 miesięcznik.
   Warszawa, R.1:1910 - R.41:1950.
(F)

R.1:1910 nr: 2(z okł.)                                     cena:25,00
                 nr 4, 7, 8, 26, 30, 33, 35, 36, 38,
    39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52         po 22,00

R.2:1911 nr 28, 40 (z okł.)                                 po 25,00
                 nr 41 (br.okł.)                                cena:22,00

R3:1912 nr 1, 2, 3 (z okł.)                                  po 25,00
         bez okł. 2, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 32,
          40, 43, 44, 50                                         po 22,00
R.4:1913 nr 4, 22, 23 (z okł.)                              po 25,00
        bez okł. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20,
                      22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                      48, 50, 51, 52                            po 22,00

R5:1914 nr z okł.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
                                17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
                                29, 30, 31, 32                   po 25,00
         bez okł. 1, 7, 11, 18, 27                            po 22,00

R.7:1922 nr 2 (Śląsk)                                      cena:33,00
                 nr 3, 10 (br.okł.)                                 po 22,00
                 nr 7 (rozdarty)                                cena:11,00

R.17:1932 nr 3, 4/5, 6, 7, 10-12                           po 33,00
R.23:1933 nr 7-9 (poświęcony Toruniowi)          cena 99,00
R.24:1934 nr: 3, 6
R.25:1935 nr: 10
R.26:1936 nr: 6                                                po 33,00                                            

R.33:1946 nr: 1/2                                         cena: 25,00

                nr  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                           po 22,00
R.38:1947 nr: 1/2, 3/4, 6-8, 9/10, 11/12               po 25,00

               nr  5                                            cena: 22,00                                       

R.39:1948 nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10/11, 12
R.40:1949 nr: 1, 2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
RXLI.1950 nr: 5/6, 10/11                                     po 11,00

 


Aktualizacja 27.04.2023

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.