Fotografia

FotografiaZapytaj o ten produkt

0 PLN

- 6 x 9 fotografia.
   
Dwumiesięcznik.
    Wyd.:Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
    Redaktor prowadzący:Krzysztof Barański.
    Warszawa, R.1991- (F)

R.1991 nr 3 (V/VI)
R.1992 nr 1 (I/III)                                                            po 11,00

- Agfa Photoblatter.
   Herausgegeben von der I.G.Farbernidustrie Aktiengesellschaft.
   Agfa, Berlin, R.1:1924 - ; format:23,5 cm. (F)

R.8:1931/32 nr 1(lipiec 1931) - 12 (czerwiec 1932)
rocznik oprawiony, zielone płótno                               Cena: 330,00

R.9:1932/33 nr 1 (lipiec) - 6 (grudzień)
półrocze 1-wsze oprawione, zielone płótno                  Cena:166,00

R.10:1933/34 nr 7 /lipiec 1932/                                    Cena: 22,00

- Amateur Photographer.
    Wyd.International Business Press Associates
    UK, Sitton,Surrey, (F)

R.1969 vol.139 nr 6 (13 VIII)
R.1977 vol.155 nr 2 ( 12 I )
R.1977 vol.156 nr 12 ( 21 IX),  21 (23 XI )
R.1978 vol.157 nr 12 ( 22 III)
R.1979 vol.159 nr 26 ( 27 VI)                                          po 11,00

- Camera.
   Illustrierte Monatsschrift fur die Gesamte Photographie.
   Druck und Verlag:Buchdruckerei C.J.Bucher AG,
   Luzern und Zurich (Schweiz); Miesięcznik.
(F)

R.14:1936 nr 7 (Januar)                                               Cena: 33,00
 
R.38:1959 nr 12 (edycja anglojęzyczna)
R.47:1968 nr 1 (edycja francuskojęzyczna)                        po 22,00

-  Ero - Foto.
   Czasopismo ilustrowane poświęcone fotografii.
   Wydawnictwo Wytwórni Fotochemicznej "Ero" w Poznaniu.
   Redaktor: Dr.Janusz Tomaszewski. 
   Poznań, R.1935 - 1938; 24,3 cm.
(F)

R.938 nr 6                                                                   Cena: 44,00

- Foto.
    Magazyn fotograficzny.
    Redaktor naczelny: Zygmunt Szargut.
    Wydawca: Wydawnictwo "Arkady". Warszawa.
    Miesięcznik. (F)

    R.1: 1975 nr  1, 2, 4, 6, 9, 11
    R.2: 1976 nr 1, 2, 4, 5, 6,  8, 9, 11, 12
    R.3: 1977 nr 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12
    R.4: 1978 nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    R.5: 1979 nr 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

R.6: 1980 nr 1, 2 (na okł.omyłkowo R.1979), 3, 4, 5, 6, 7, 8,     9/10
    R.7: 1981 nr 1, 2, 3,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12
    R.8: 1982 nr 1(marzec), 2, 3, 5, 6, 7, 10
    R.9: 1983 nr 1, 2, 3, 6
    R.10: 1984 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12
    R.11: 1985 nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12
R.12:1986 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11/12   

R.12: 1987 nr 1/2, 3/4, 5/6,  7/8, 9/10, 11/12
                                                                            po 3,30

- Foto Prisma.
    Vereinigt mit der Zeitschrift Gebrauchsfotografie.
    Karl Knapp Verlag, Dusseldorf. Miesięcznik. (F)

R.1964 nr 5                             Cena: 11,00                                                                             

- Fotograf Polski.
   Miesięcznik ilustrowany.Organ Polskiego Towarzystwa
   Fotograficznego, Związku Polskich Tow. Fotograficznych,
   Lwowskiego Tow. Fotograficznego, Tow. Miłośników Fotografji
   w Poznaniu, Tow. Miłośników Fotografji w Krzemieńcu,
   Klubu Miłośników Fotografji w Łodzi, Klubu Fotograficznego
   przy Pol. Y. M. C. A. W Łodzi, Cechów Fotografów    Zawodowych,
   Stowarzyszenia Fotografów Wielkopolskich, Towarzystwa
   Miłośników Fotografji w Toruniu. Warszawa.
  / w 1933 do podtytułu dodano: Tarnowskiego Tow. Miłośników
   Fotografji, Tow Miłośników Fotografji w Grudziądzu. W stopce:
    Redakcja : Dr. Tadeusz Cyprian, Wydawca: Polskie Towarzystwo
  Fotograficzne Warszawa, Redaktor odpowiedzialny: St. Floryan,
  Warszawa/,/w 1935 podtytuł: Miesięcznik ilustrowany sztuki i
  wiedzy fotograficznej i kinematograficznej. Organ Związku
  Polskich Zrzeszeń Fotograficznych i Polskiego Towarzystwa
  Fotograficznego. W stopce: Redaktor nacz.:Inż. Henryk Szylit,
  Wydawca Tow. Wyd. „Polska Prasa Fotograficzna”/ (F)

R.10:1925 nr 3, 5, 6                                                         po 33,00
                  spis treści rocznika                                      Cena:11,00

R.1926 nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12                                po 33,00
R.1927 nr 11 (br.ilustracji)                                            Cena:25,00

R.1928 nr 3, 4, 7, 10, 11
R.1931 nr 9, 10, 11, 12 
R.1932 nr 3                                                               
R.1934 nr 2, 3, 5
R.1939 nr 1, 2                                                                po 33,00

- Fotografia.
    Redaguje Komitet ZPAF.
    Wydawca: Wydawnictwo "Sztuka" P.P.
    Wydawca: Wydawnictwo "Arkady". Warszawa.
    Miesięcznik, od 1975 kwartalnik/zmiana numeracji ciągłej/. (F)

Luźne numery:

    R.1: 1953 nr 5/XI/, 6
    R.2: 1954 nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
    R.3: 1955 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
    R.4: 1956 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
    R.5: 1957 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    R.6: 1958 nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
    R.7: 1959 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12                  po 11,00

R.8: 1960 nr 6, 10
R.9: 1961 nr 4, 5, 9
R.10: 1962 nr 2, 11, 12
R.11: 1963 nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12
R.13: 1965 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11
R.14: 1966 nr 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12
R.15: 1967 nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.16: 1968 nr 2, 5, 7, 8, 9, 12
R.17:1969 nr 7, 8, 10, 11, 12
R.1971 nr 2, 3, 5, 6, 9, 10
R.1972 nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
R.1973 nr 1, 3, 5, 7, 10
R.1974 nr 3

R.1976 nr 1,2
R.1977 nr 2                                                         po 5,50                                                                   

-  Die Fotografie.
    Monatsschrift fur das Gesamtgebiet der Fotografie.
    Redaktion: K.Richard Schimmrich, Leipzig.
    Verlag: Wilhelm Knapp, Halle/Saale. Miesięcznik. (F)

R.1951 nr 5, 6
R.1952 nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
R.1953 nr 6                                                             po 11,00

-  Der Fotorat.
    Verlag Wilhelm Knapp, Halle (S.) (F)

    
     R.1944 nr 24 / Wolf H. Döring- Rund um dein heim-
                     1.-10.tausend/   
                                                                             
  po 22,00

-  Die Galerie.
   Monatsblatter der Internationalen Kunstphotographie.
   Wien, Austria, R.1:1933 - ; miesięcznik; format: 30 cm.
(F)

R.3:1935 nr 5, 7
R.4:1936 nr 1, 2
R.5:1937 nr 3, 4, 7, 12                                             po 25,00

 

-   Das Kleinbild.
      Zeitschrift fur kleinbild-fotografie und farben-fotografie
      vergrosserung und projection.
     Verlag: Photograph,Verlagsgesellschaft Knapp & Co.
     Halle,
     Dwumiesięcznik, 28 cm. (F)

R.1938 nr 4(VIII), 6 (XII)
R.1939 nr 1 (II), 2 (IV), 3 (VI)                                     po 33,00

-  Miesięcznik Fotograficzny.
   Pismo ilustrowane, poświęcone sztuce fotograficznej
   i gałęziom pokrewnym pod redakcją Józefa Świtkowskiego
   nauczyciela Uniwersytetu we Lwowie.
   Wydawcy: Barwik & Borzemski,
   Lwów, R.3:1910, R.6:1925 - R.12:1931; format: 26,5 cm.
(F)

R.12:1931 nr 133 (I) - 144 (XII)  rocznik oprawiony

Opr.płótno, 192 s., 60 nlb.z reklamami aparatów i materiałów
fotograficznych, 26,5 cm.
Ślady zawilgocenia, egz.po dezynfekcji.           Cena:499,00

                                                                   
 
- Nowości Fotograficzne.
     Wychodzą 2 razy rocznie,-1 kwietnia i 1 października-
      pod redakcją Dr. T. Orłowskiego. Wydawca:„Alfa”, Fabryka
      płyt i papierów fotograficznych w Bydgoszczy.Bydgoszcz. (F)

R.II: 1930 nr 2
R.III: 1931 nr 1 /5/, 2
R.IV: 1932 nr 1, 2
R.V: 1933 nr 1, 2
R.VI: 1934 nr 1, 2
R.VII: 1935 nr 1, 2
R.VIII: 1936 nr 1, 2
R.IX: 1937 nr 1, 2
R.X: 1938 nr 1, 2  
R.11:1939 nr 1                                                           po 33,00

-  Perutz-Mitteilungen.
     Herausgegeben von Otto Perutz, Munchen. (F)

R.1931 nr 1 - 4 rocznik opr.                                       Cena: 132,00
R.1932 nr 1 - 4 rocznik opr.                                        Cena:132,00
R.1933 nr 1 - 4 rocznik opr.                                        Cena:132,00

-  Photography.
      Editor: Ian James.
      Photography magazine. Editorial, Publishing and Advertising
     Departaments in Chancery Lane. London.
     Editor: Ian James. Miesięcznik. (F)

R.1957 nr 2/6/
R.1970 vol.5 nr 8
R.1972 vol.7 nr 9, 10
R.1979 january
 (special supplement:Six ways to successful picture sales)  po 11,00  
  - Photo- technik.
     Herasgauben von der Zeiss Ikona A.-G.Dresden.
     Schriftleitung: Dr. Konrad Wolter-München. Dresden.
(F)
R.8: 1928 nr 1 /I/                                                Cena: 22,00
R9:1929 nr 1-12 rocznik w teczce wydawniczej    Cena: 266,00
R.14: 1934 nr 6 /XII/                                             Cena: 22,00

-  Der Satrap.
      Blättre für Freunde der Lichtbildkunst.
      Verlag: Voigtländer & Sohn Aktiengesellschaft,
      Braunschweig. (F)

Luźne numery:

R.9: 1933 nr 1, 2, 3, 4, 5
R.10: 1934 nr 3, 5, 6, 7, 8                                           po 22,00

Oprawione roczniki:

R.7:1931 nr 1 - 12 rocznik,opr.wyd.                         Cena:330,00

R.8:1932 nr 1 - 12 rocznik opr. wyd.                       Cena: 264,00

-  Wiadomości Fotograficzne.
   Pismo poświęcone wszelkim dziedzinom fotografji
   amatorskiej.  Wydawca i Redaktor: Kazimierz Greger.
   Poznań. Miesięcznik. (F)

R.5: 1935 nr 1- 12 rocznik oprawiony                   Cena: 396,00

Luźne numery:

R.6:1936 nr 3, 8, 12
                 nr 1, 2 (brak okładek)                       po 22,00
                 nr 4 (br okł. str.79/80                   Cena:16,60
R.8: 1938 nr 6, 7, 8, 9
R.9: 1939 nr 2                                                  po 33,00

                nr 9 (przybrudzony)                     Cena: 22,00

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.