Fotografia

FotografiaZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Agfa Photoblatter.
   Herausgegeben von der I.G.Farbernidustrie Aktiengesellschaft.
   Agfa, Berlin, R.1:1924 - ; format:23,5 cm. (F)

R.8:1931/32 nr 1(lipiec 1931) - 12 (czerwiec 1932)
rocznik oprawiony, zielone płótno                    Cena: 330,00
R.9:1932/33 nr 1 (lipiec) - 6 (grudzień)
półrocze 1-wsze oprawione, zielone płótno        Cena:166,00
R.10:1933 nr 7 /lipiec 1933/                              Cena: 22,00

R.10:1933 nr 1-12 (styczeń-grudzień),

rocznik opor. bez okładek, zielone płótno       Cena: 330,00

R.1936 nr 8, 11
R.1940 nr 12                                                po 22,00

- Amateur Photographer.
    Wyd.International Business Press Associates
    UK, Sitton,Surrey,   (F)

R.1969 vol.139 nr 1(9 VII)    cena: 16,60

R.1969 vol.139 nr 6 (13 VIII)

R.1970 vol.141 nr 7,8,10
R.1977 vol.155 nr 2 ( 12 I )
R.1977 vol.156 nr 12 ( 21 IX),
R.1978 vol.157 nr 12 ( 22 III)
R.1979 vol.159 nr 26 ( 27 VI)                              po 11,00

R.1981 suplement Cine Camera free pull-out Guide (18 IV)  cena: 5,50

- Camera.
   Illustrierte Monatsschrift fur die Gesamte Photographie.
   Druck und Verlag:Buchdruckerei C.J.Bucher AG,
   Luzern und Zurich (Schweiz); Miesięcznik.
(F)
R.14:1936 nr 7 (Januar)                                Cena: 33,00
R.38:1959 nr 12 (edycja anglojęzyczna)        Cena: 22,00

- Foto.
    Magazyn fotograficzny.
    Redaktor naczelny: Zygmunt Szargut.
    Wydawca: Wydawnictwo "Arkady". Warszawa.
    Miesięcznik. (F)

    R.1: 1975 nr  1, 2, 4, 6, 9, 11
    R.2: 1976 nr 1, 2, 4, 5, 6,  8, 9, 11, 12
    R.3: 1977 nr 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12
    R.4: 1978 nr 1, 2, 6, 7,  9, 10, 11, 12
    R.5: 1979 nr 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12

    R.6: 1980 nr 1, 2 (na okł.omyłkowo R.1979), 3, 4, 5, 6, 8,

                     9/10, 11/12
    R.7: 1981 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
    R.8: 1982 nr 1(marzec), 2, 3, 6, 7, 10
    R.9: 1983 nr 1, 2, 3, 6
    R.10: 1984 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
    R.11: 1985 nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12
    R.12:1986 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11/12   

    R.13: 1987 nr 1/2, 3/4, 5/6,  7/8, 9/10, 11/12
                                                                      po 3,30

   R. 19: 1993 nr 2, 4/5                    po 2,20

- Foto Prisma.
    Vereinigt mit der Zeitschrift Gebrauchsfotografie.
    Karl Knapp Verlag, Dusseldorf. Miesięcznik. (F)

R.1964 nr 5                        Cena: 11,00                                                                             

- Fotograf Polski.
   Miesięcznik ilustrowany.Organ Polskiego Towarzystwa
   Fotograficznego, Związku Polskich Tow. Fotograficznych,
   Lwowskiego Tow. Fotograficznego, Tow. Miłośników Fotografji
   w Poznaniu, Tow. Miłośników Fotografji w Krzemieńcu,
   Klubu Miłośników Fotografji w Łodzi, Klubu Fotograficznego
   przy Pol. Y. M. C. A. W Łodzi, Cechów Fotografów    Zawodowych,
   Stowarzyszenia Fotografów Wielkopolskich, Towarzystwa
   Miłośników Fotografji w Toruniu. Warszawa.
  / w 1933 do podtytułu dodano: Tarnowskiego Tow. Miłośników
   Fotografji, Tow Miłośników Fotografji w Grudziądzu. W stopce:
    Redakcja : Dr. Tadeusz Cyprian, Wydawca: Polskie Towarzystwo
  Fotograficzne Warszawa, Redaktor odpowiedzialny: St. Floryan,
  Warszawa/,/w 1935 podtytuł: Miesięcznik ilustrowany sztuki i
  wiedzy fotograficznej i kinematograficznej. Organ Związku
  Polskich Zrzeszeń Fotograficznych i Polskiego Towarzystwa
  Fotograficznego. W stopce: Redaktor nacz.:Inż. Henryk Szylit,
  Wydawca Tow. Wyd. „Polska Prasa Fotograficzna”/ (F)

R.10:1925 nr  6                                                   Cena: 33,00
                  spis treści rocznika                             Cena:11,00

R.1926 nr 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12                           po 33,00
R.1927 nr 11 (br.ilustracji)                                      Cena:25,00

R.1928 nr 3, 4, 7, 10,
R.1931 nr 9, 11, 12 
R.1932 nr 3                                                               
R.1934 nr 2, 3, 5
R.1939 nr  2                                                          po 33,00

- Fotografia.
    Redaguje Komitet ZPAF.
    Wydawca: Wydawnictwo "Sztuka" P.P.
    Wydawca: Wydawnictwo "Arkady". Warszawa.
    Miesięcznik, od 1975 kwartalnik/zmiana numeracji ciągłej/. (F)

Luźne numery:

    R.1: 1953 nr  6(XII)
    R.2: 1954 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
    R.3: 1955 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
    R.4: 1956 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12
    R.5: 1957 nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    R.6: 1958 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
    R.7: 1959 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12             po 11,00

R.8: 1960 nr 6, 10
R.9: 1961 nr 4, 5, 9
R.10: 1962 nr 2, 11, 12
R.11: 1963 nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12
R.13: 1965 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11
R.14: 1966 nr 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12
R.15: 1967 nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.16: 1968 nr 2, 5, 7, 8, 9, 12
R.17: 1969 nr 7, 8, 10, 11, 12
R.19: 1971 nr 2, 3, 5, 6, 9, 10
R.20: 1972 nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11
R.21: 1973 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10
R.22. 1974 nr 3, 7/8, 9,11

R.24: 1976 nr 1,2
R.25: 1977 nr 2    

R: 1982 nr 2                                             po 5,50  

- Fotografie
  Leipzig
  Format: 30 cm

R.1960 nr 2                                         Cena 22,00

-  Die Fotografie.
    Monatsschrift fur das Gesamtgebiet der Fotografie.
    Redaktion: K.Richard Schimmrich, Leipzig.
    Verlag: Wilhelm Knapp, Halle/Saale. Miesięcznik. (F)

R.1951 nr 5, 6
R.1952 nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
R.1953 nr 6                                                      po 11,00

-  Der Fotorat.
    Verlag Wilhelm Knapp, Halle (S.) (F)
     R.1944 nr 24 / Wolf H. Döring- Rund um dein heim-
                     1.-10.tausend/ (str. 45/46 - brak 1/2 str.)  po 22,00

-  Die Galerie.
   Monatsblatter der Internationalen Kunstphotographie.
   Wien, Austria, R.1:1933 - ; miesięcznik; format: 30 cm.
(F)
R.3:1935 nr 5, 7
R.4:1936 nr 1, 2
R.5:1937 nr 3, 4, 7, 12                                     po 25,00

-   Das Kleinbild.
     Zeitschrift fur kleinbild-fotografie und farben-fotografie
      vergrosserung und projection.
     Verlag: Photograph,Verlagsgesellschaft Knapp & Co.
     Halle,
     Dwumiesięcznik, 28 cm. (F)

R.1938 nr 4 (VIII)                          Cena:33,00

-  Miesięcznik Fotograficzny.
   Pismo ilustrowane, poświęcone sztuce fotograficznej
   i gałęziom pokrewnym pod redakcją Józefa Świtkowskiego
   nauczyciela Uniwersytetu we Lwowie.
   Wydawcy: Barwik & Borzemski,
   Lwów, R.3:1910, R.6:1925 - R.12:1931; format: 26,5 cm.
(F)
R.12:1931 nr 133 (I) - 144 (XII)  rocznik oprawiony
Opr.płótno, 192 s., 60 nlb.z reklamami aparatów i materiałów
fotograficznych, 26,5 cm.
Ślady zawilgocenia, egz.po dezynfekcji.        Cena:550,00

                                                                
  - Nowości Fotograficzne.
     Wychodzą 2 razy rocznie,-1 kwietnia i 1 października-
      pod redakcją Dr. T. Orłowskiego. Wydawca:„Alfa”, Fabryka
      płyt i papierów fotograficznych w Bydgoszczy.Bydgoszcz. (F)

R.II: 1930 nr 2
R.III: 1931 nr 1 /5/, 2
R.IV: 1932 nr 1, 2
R.V: 1933 nr 1, 2
R.VI: 1934 nr 1, 2
R.VII: 1935 nr 1, 2
R.VIII: 1936 nr 1, 2
R.IX: 1937 nr 1, 2
R.X: 1938 nr 1, 2  
R.11:1939 nr 1                                                po 33,00

-  Perutz-Mitteilungen.
     Herausgegeben von Otto Perutz, Munchen. (F)

R.1931 nr 1 - 4 rocznik opr.                              Cena:132,00
R.1932 nr 1 - 4 rocznik opr.                              Cena:132,00
R.1933 nr 1 - 4 rocznik opr.                              Cena:132,00

-  Photography.
      Editor: Ian James.
      Photography magazine. Editorial, Publishing and Advertising
     Departaments in Chancery Lane. London.
     Editor: Ian James. Miesięcznik. (F)

R.1957 nr 2/6/
R.1970 vol.5 nr 7, 8
R.1972 vol.7 nr 9, 10

R.1974 vol.9 nr 2
R.1979 january
 (special supplement:Six ways to successful picture sales) 

R.1980 vol.15 nr 11                                                 po 11,00 

-  Der Satrap.
      Blättre für Freunde der Lichtbildkunst.
      Verlag: Voigtländer & Sohn Aktiengesellschaft,
      Braunschweig. (F)

Luźne numery:

R.9:1933 nr 1, 2, 3, 4, 5
R.10:1934 nr 3, 5, 6, 7, 8                                     po 22,00

Oprawione roczniki:

R.7:1931 nr 1 - 12 rocznik,opr. wyd.                  Cena:330,00

R.8:1932 nr 1 - 12 rocznik opr. wyd.                  Cena: 264,00

-  Wiadomości Fotograficzne.
   Pismo poświęcone wszelkim dziedzinom fotografji
   amatorskiej.  Wydawca i Redaktor: Kazimierz Greger.
   Poznań. Miesięcznik. (F)

R.5: 1935 nr 1- 12 rocznik oprawiony                Cena: 396,00

Luźne numery:

R.6:1936 nr  8, 12                                          po 33,00
                 nr 1, 2 (brak okładek)                     po 22,00
R.8: 1938 nr 6, 7, 8, 9
R.9: 1939 nr 9 (przybrudzony)                  Cena: 22,00

 

Aktualizacja 04.11.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.