Emigracja

EmigracjaZapytaj o ten produkt

0 PLN

-  Biuletyn Informacyjny Koła Żołnierzy
    Dowództwa I Korpusu i Oddziałów Pozadywizyjnych.

    /powielacz/.
    Edynburg, R.1:1949 - R.13:1961.(MZ-t.B)

R.XIII:1961 nr 1/37/                                          Cena:22,00

-  Biuletyn Informacyjny Koło AK [Armii Krajowej].
    Londyn,R.1:1946 - R.3:1948; format: 47,8 cm.
    Miesięcznik
(MZ-t.B)

R.3:1948 nr 3 (16) kwiecień,maj                       Cena:44,00

- Biuletyn Krajowy.
  Wydaje: Wydział Wykonawczy Polskiej
  Rady Politycznej.
  Londyn, UK, R.1950-1953; powielacz, 33 cm.
(F)

Dostępne numery:

R.1951/1952 [nr 1] br.numeracji (przegląd wydarzeń
                      z grudnia 1950 i stycznia 1951)
                     nr 2 (w marcu 1951 ) ,3,4,5,6,7,8,9,10,
                        11,12(w styczniu 1952)

R.1952/1953 nr 3(w kwietniu 1952) ,6,7,8,9,11,
                         12(w styczniu 1953)                  po 25,00

-  Biuletyn Polski w Okowach. Bulletin of Subjugated Poland.
Pismo Związku Polaków na Środkowym Wschodzie.
Jerusalem [Jezrozolima], R.1:1945 - R.2:1946. Na prawach rękopisu. Format: 35 cm. W 1945 nieregularne, w 1946 dwutygodnik. 4 - 6 stron.
(MZ)

R.1:1945 nr 7 (28 VIII), 11 (25 X), 12 (8 XI), 13 (22 XI),
                    14 (23 XII, rozdarcie)                          po 66,00

R.2:1946 nr 20 (16-31 III), 21 (29 III) - rozdarcia,   po 55,00

- Biuletyn Wolnej Polski/Bulletin of free Poland.
Pismo Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie.
Tel-Aviv, R.1:1944 - R.4:1947; format 49,5 x 34 cm. (MZ)

R.3:1946 nr 21, 23, 25, 28, 33, 34, 36, 40, 41, 49 (6 XII)
R.4:1947 nr 17 (16 V)
Stan dostateczny, naddarcia                             po 33,00

-  Bóg i Ojczyzna.
   Organ Koła Katolików-Polaków w Buenos Aires
   i Misji Katolickiej w Rep.Argentyńskiej.
   Wyd.:Circulo de Catolicos-Polacos en Buenos Aires.
   Director:Padre Luciano Łuszczki.
   Buenos Aires, 1946 - ; (MZ-t-B)

R.27:1966 nr 298 /XII/                                      cena:11,00

-   Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza.
    Londyn, R.1:1944 - ; 47 cm.
    Powstało z połączenia czas.: Dziennik Polski oraz Dziennik Żołnierza
    Tyt.poprz.:Dziennik Polski. Londyn ; Dziennik Żołnierza. Glasgow. 1940.
Wyd.sobotnie: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza Tydzień Polski.
Numeracja roczna w nawiasach. (MZ)

R.1:1944 nr  63                                                  po 22,00
               nr 183, 193
(okres Powstania Warszawskiego)                       po 44,00
R.2:1945 nr 104 (3 V), 182, 209                          po 22,00
R.3(7):1946 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
                        27, 80, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 152,
                        153, 154, 155, 157, 159, 163, 185, 200, 216,
                        276, 278, 284, 300
R.8:1947 nr 3, 4, 7, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 31,
                     32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 48, 54, 58, 62, 63, 65,
                     68, 71, 72, 73, 75, 77, 81, 83, 86, 87, 88, 91,
                     93, 99, 109, 119, 125, 150, 153, 156, 182, 198,
                    207, 209, 214, 231, 232, 240, 241, 250, 252, 256,
                    257, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 294,
                    296                                               po 11,00
R.9:1948 nr 66 (przetarcia)                                cena:5,50
R.15:1954 nr 24, 50, 53, 63, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90,
                    91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 105, 106, 109,
                   110,111, 113, 115, 122, 124, 125, 126, 127, 128,
                   129, 132,133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141,
                   142, 143, 144, 166, 167, 169, 173
R.19:1958 nr 293
R.20:1959 nr 301
R.25:1964 nr 147, 150
R.26:1965 nr  24, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 43, 44,
                        48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 83, 126, 135,
                        148, 149, 150, 153, 155, 156, 158, 206,
                        207, 214, 215, 219, 220, 228, 230, 231,
                        245, 249, 251, 252, 254, 260, 261, 263,
                        264, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274,
                        276, 278, 280, 281, 284, 290, 291, 292,
                        293, 294, 296, 302, 304, 307, 308, 309
R.27:1966 nr 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 27, 29, 30, 35,
                       36, 38, 40, 41, 42, 48, 50, 52, 53, 54, 56,
                       62, 63, 65, 66, 68, 81, 82, 83, 94, 95, 100,
                       101, 124, 125, 129, 143
R.28:1967 nr 1 (6), 7, 8, 9, 11, 2 (12), 14, 15, 16, 17,
                        3 (18), 19, 20, 21, 23, 4 (24), 254
R.30:1969 nr 20, 27, 32
                                                                      po 5,50

- Jutro Polski.
Poland of Toomorrow - The Polish Weekly. Tygodnik polityczno-literacki.
Organ Polskiego Stronnictwa Ludowego na Emigracji. P.S.L [podtytuł od 1968 nr 1]. Wyd.: Committee of „Jutro Polski”, druk.: Richard Medley Ltd. Londyn.
Londyn, 1942 - 1943, R.1, 1944 - ; 44,5 cm. (MZ)

Interesujące pismo o tematyce politycznej, wydawane przez Stronnictwo Ludowe, które starało się normalizować stosunki z ZSRR. Z rzadka publikowane bywały poezje (m.in. Miłosza, Młodożeńca), odezwy/listy otwarte (np. Antoniego Słonimskiego).

Dwa roczniki współoprawne plus 4 numery z R.1946:
R.1:1944/R.2:1945/R.3:1946:
R.1:1944 Nr 1-2 (24 i 31 grudnia), R.2:1945, nr 1(3)-51-52(53-54), R.3.1946 nr 4(58)-7(61).
Stan dobry: oprawa biblioteczna podniszczona, liczne wytarcia, w środku czysto, tylko drobne
zabrudzenia i plamki, nr 2(4) mocno pożółkły, pismo drukowane na cienkim papierze, liczne
zagniecenia przy grzbiecie, nieliczne zaplamienia, zabrudzenia. Brak nr 1- 3 z 1946 r.
Cena:660,00

Luźne numery:

R.2:1945 nr 7 (9), 18, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38
po 25,00
nr 40, 41 (uszkodzone)                 po 22,00
R.3:1946 nr 2, 4, 10, 28              
R.4:1947 nr 11                                  po 22,00

R.23:1966 nr 12
R.28:1971 nr 5    
R.31:1974 nr 9
R.32:1975 nr 2                             po 11,00

- Kronika.
  Pismo dla wszystkich.
  Londyn, R.5:1966 - ; 44 cm.
(MZ)

R.2:1963 nr 11
R.4:1965 nr 41
R.5:1966 nr 37, 49, 50
R.6:1967 nr 10, 12/13, 14-15, 35, 41, 48
R.7:1968 nr 46
R.8:1969 nr 1/2, 44                                         po 5,50
-  Kultura.
   Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań.
   Wyd.Instytut Literacki.
   Rzym, Paryż (od 1947 nr 3), R.1:1947-
; (F)

R.1952 nr specjalny  cena 66,00
          II krajowy cena 55,00
R.1953 nr 1, 4, 5, 5(krajowy)+ ulotka, 7/8, 9, 10, 12,  po 55,00
R.1954 nr 7/8, 12       po 55,00
R.1955 nr 4, 6          po 44,00
R.1956 nr 5             cena 44,00
R.1957 nr 5             cena 44,00
R.1959 nr 5, 6         
R.1961 nr 4             
          11 bez okładki  cena 22,00
R.1963 nr 12             
R.1964 nr 11             
R.1966 ne 3, 10
R.1967 nr 4, 9
R.1968 nr 12
R.1969 nr 3               
R.1970 nr 3, 4, 6, 9
R.1971 nr 5, 9
R.1972 nr 3, 4, 6, 9, 10, 11
R.1973 nr 1, 12
R.1974 nr 5, 7/8, 10, 12
R.1975 nr 1/2, 4, 6, 9, 12
R.1976 nr 5,12
R.1977 nr 1/2,3,4,6,9,10,11,12
R.1978 nr 1/2,3,4,5,6,7/8,9,10,11
R.1979 nr 3,4,5,6,7/8,10,11,12
R.1980 nr 3,4,5,7/8,9,10,11,12
R.1981 nr 1/2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12
R.1982 nr 3, 4, 5,6, 7/8,9,10, 11, 12
R.1983 nr 1/2,3,4,5, 6, 9, 10, 11, 12
                                               po 33,00
R.1984 nr 6, 11
R.1985 nr 1/2,5,10
R.1986 nr 1/2, 3, 5,11
R.1987 nr 7/8,
R.1988 nr 4, 9, 11, 12
R.1989 nr 1/2,3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11    po 25,00
          wydania krajowe: 7/8, 9, 11   po 5,50
R.1990 nr 1/2,3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 11    po 5,50
R.1991 nr 3, 4, 5, 6, 7/8, 10, 11
R.1992 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe 3, 11 po 5,50
R.1993 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.1994 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 4, 7/8 po 5,50
R.1995 nr 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 10, 11
          wydanie krajowe: nr 11 po 5,50
R.1996 nr 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11
R.1997 nr 1/2, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
          wydanie krajowe: nr 4, 7/8, 9 po 5,50
R.1998 nr 3, 4, 5, 6, 10, 11
          wydanie krajowe: nr 4 cena 5,50
R.1999 nr 4, 9, 10, 11
          wydanie krajowe: nr 5 cena 5,50
R.2000 nr 1/2, 3, 10                         po 11.00

- Kwartalnik Kresowy i Biuletyn Ziem Wschodnich R.P.
  Wyd.Zarząd Główny Związku Ziem Wschodnich.
  Redaktor: Stanisław Nowak.
  Londyn, R.1971 - R.1998; 24 cm, 21 cm.
  Kontynuacja tytułu: Biuletyn Związku Ziem Wschodnich R. P.
 1957-1970.
(MZ)

R.1977 nr 80/81/82/83
R.1978 nr 84/85/86/87
R.1979 nr 88/89/90/91
R.1980 nr 92/93
R.1981 nr 94/95/96/97                                  po 11,00

- Lwów i Kresy.
  Biuletyn - kwartalnik.
  Wyd.:Koło Lwowian.
  Londyn, R.1988 - R.1992 (kwartalnik),
  R.1993 - (półrocznik); 21 cm.
  Kontynuacja czasopisma: Biuletyn,KL.
  Zachowana osobna numeracja Biuletyn/Kwartalnik
(MZ)

R.28:1989 nr B.60/K.7, B.61/K.8                    po 11,00

- Na Obczyźnie.
  Tygodnik.
  Redaktor: Władysław Kocoj.
  Haltern (Obóz Polski), [R.1]:1945 - R.3:1947; 30,5 cm.
(MZ)

R.1:1945 nr 28, 30, 31
R.2:1946 nr 1(32), 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
                                                                  po 55,00

Na Żołnierskim Szlaku.
Dodatek literacki "Gońca Obozowego" pisma żołnierzy
Dywizji Strzelców Pieszych. R.1942 T.1
Szwajcaria, R.1942-1944    (MZ)

R.1942 T.1 Okładka kartonowa, druk, 120 [4] s., 22 cm.
Stan dobry: grzbiet podklejony papierem,
fragment tylnej okładki uzupełniony papierem.
Cena: 120

R.1943 T.2
Stan dobry: grzbiet popękany z ubytkami papieru, okładka poplamiona.
W środku czysty egz.
Cena: 120

- Narodowiec.
  Quotidien democrate pour la defense des interets
  sociaux et culturels de l'immigration polonaise.
  Wydawca i założyciel: Michał Kwiatkowski.
  Lens (Pas-de-Calais), Francja, R.48:1956 - ; 59 cm.
(MZ)

R.53:1961 nr 107, 152
R.56:1964 nr 7, 17, 39, 163
R.73:1982 nr 66    
R.78:1987 nr 78, 79                     po 22,00

- Nasza Rodzina.Notre Famille.
  Miesięcznik katolicki dla polskich rodzin|
  Revue cotholique.
  Chevilly (Loiret), Paryż (od R. 7:1950:
  R.1947-R.1999; 27 cm.
(MZ)

R.12:1956 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.13:1957 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.14:1958 nr 1, 2, 3, 8
R.15:1959 nr 2, 5, 8                                
po 11,00                                                                     

-  Nasze Życie.
    Tygodnik/The polish weekly z codziennym dodatkiem "Wiadomości".
    Redaktor:Tarnowski Cz.
    Polski Ośrodek Wojskowy -Lippstadt, Cappel (Westf.).
    Lippstadt, Niemcy, R.1:1945 - R.2:1946.
    Powielacz, format 30 x 21,3 cm. (MZ-t-N)

R.2:1946 nr 25/26                                      cena:166,00

- Odnowa.
  Paryż, Londyn, Nowy Jork.
  Redaguje zespół redakcyjny Stronnictwa Pracy.
  Londyn, R.8:1959; format: 24,5 cm. (MZ-t-O)

R.8:1959 nr 9 (IX)                                         po 11,00

-Orzeł Biały. Polska walcząca na ziemi włoskiej.
 Podtytuł zmieniony od nr 11 z 1944 r.
 Wydawca: Oddział Prop. i Kult.2.Polskiego Korpusu.

R.6:1946 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12        po 25,00

- Orzeł Biały. Polska walcząca o wolność.
  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym.
  Wydawca: PCA Publications Ltd., Londyn: R.1:1941-
  Kontynuacja pisma: Orzeł Biały. Polska Walcząca na Wschodzie.
  (MZ)

 

R.9:1949 nr 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                     30, 34, 35, 38, 39, 40                      po 11,00
      nr 20 (przetarcie z ubytkiem tekstu na złożeniu)   po 5,50

R.17:1957 nr 41, 42
R.18:1958 nr 46/47
R.25:1965 nr 11
R.26:1966 nr 27, 28          
R.27[?]: 1968 nr 42 (styczeń), 46    
R.43:1983 nr 1375
R.44:1984 nr 1384                  
R.49:1989 nr 1446                     po 11,00
R.44:1984 nr 1383 (fotomontaż - Edward Wojtczak,

       "Fotorama Życia Polskiego") maj 1984    Cena:22,00
R.49:1989 nr 1445 (na okł.Ryszard Kaczorowski)     Cena:22,00

- Polska Pracy/La Pologne du Travail".
  Pismo Socjalistów Polskich we Francji/
  Organe des Socialistes Polonais en France.
  Lyon, R.1944 - R.2:1945; 44 cm. Rzadkie!
(MZ-t.P)
 
R.2:1945 nr 11-12 (27 III-3 IV) Przed pierwszą konferencją ONZ
w San Francisko-Protest Rządu Polskiego nie zaproszonego na konferencję;
Sytuacja w Polsce-doniesienia o wywózkach ludności polskiej na
wschód od linii Curzona itp.                                          Cena:55,00

 - Robotnik Polski.
  The Polish Workman. An American Monthly in the Polish Language.
  Nowy Jork, R.12:1907 - R.71:1967; format: 44,5 cm. (Mz-t-R)

R.66: 1962 nr 6 (przetarcia)                             Cena:5,50
R.70: 1966 nr 7/8                                          Cena:11,00

- Rzeczpospolita Polska | Republic of Poland.
  Pismo poświęcone sprawom politycznym,
  społecznym i kulturalnym.
  Printed by White Eagle Press Ltd.(T.U.),
  Londyn, R.18:1974 - ; 44, 8cm. Miesięcznik.
(MZ-t.R)

R.18:1974 nr 10/11 (242/243-X/XI)
                   nr 12 (244-XII)                             po 22,00

- Sztandar Polski.
  L'Etendard Polonais.
  Organ Niepodległej Myśli Polskiej.
  Zastępuje podziemne wydawnictwa
  P.O.W.N. z okresu 1941-1944:"Sztandar",
  "Walkę", "Komunikat" i "Wyzwolenie".
  Paryż, R.1:1945-R.2:1946; 48 cm.
  Wyd.:Polska Organizacja Walki o Niepodległość.
(MZ-t.S)

R.1:1945 nr 45 (4 XI)
R.2:1946 nr 76 (29 IX)                                 po 33,00

- Tygodnik Polski. La Semaine Polonaise.
   Paryż,41,8 cm.
(MZ)

R.1961 nr 4(172), 32, 37, 39
R.1964 nr 17
R.1969 nr 13
R.1973 nr 48                                           po 25,00

- Tygodnik Polski.
  Pismo wolnych Polaków w Australii i Nowej Zelandii.
  Melbourne, Australia, R.41:1989 - ; 40,5 cm.
(MZ)

R.41:1989 nr 49
R.42:1990 nr 11, 16                                     po 5,50

- Tygodnik Polski. The Polish Weekly.
  [Publ. by Citizens' Council of Poles in Great Britain]
  Londyn, R.1:1946 - R.5:1950; 45,5 cm.
(MZ)

R.1:1946 nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 15, 35
R.4:1949 nr 3, 26                                          po 11,00

-   Wiadomości. Tygodnik.
     Londyn, R.1:1946 - R.38:1981; 57 cm.
     Dodatek: Na Antenie. Mówi Rozgłośnia Polska Radia
     Wolna  Europa. Miesięcznik,
     Londyn,R.1:1963-
(MZ)

R.1953 nr 27, 28,
R.1954 nr 9, 22, 40
R.1955 nr 2
R.1956 nr 9, 18, 19, 40, 52/53

R.1957 nr 2, 7, 14, 16/17, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 40, 41, 51/52
R.1958 nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
R.1959 nr 2, 3, 5, 8, 12, 13/14, 15, 16, 17,
          18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35,

          36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46
R.1960 nr 8, 9, 34, 35/36, 41
R.1962 nr 15, 18                    
R.1963 nr 3, 27             
R.1967 nr 4                                                         po 11,00

- Życie Tygodnia.
  Ludzie, fakty, zagadnienia.
  Wyd.:Zdzisław Bau za "Dom Prasy Polskiej S.A.";
  Redaktor: Ignacy Kleszczyński.
  Rzym, R. 1:1946 nr 1 (3 II )- R. 2:1947 nr 1=42 ( styczeń); 25,5 cm.
(MZ)

R.1:1946 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     32, 33, 36, 37, 38, 39                                                

                                                                     po 25,00


Aktualizowano 15.02.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.