Dzienniki polskie 1800-1939 A-J

Dzienniki polskie 1800-1939 A-JZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Chwila.
  Nakładem i czcionkami Drukarni "Czasu"
  W.Kirchmayera.
  Kraków, R.1863 - 1864; 56 cm. Dziennik.
  Ukazywał się w okresie zawieszenia dziennika "Czas".
(MZ)

R.1864 nr 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                  42, 43, 46, 47                                    po 33,00

- Czas.
   Wychodzi dwa razy dziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.
    W Drukarni "Czasu". Rządca Drukarni Antoni Rother.
    Dziennik. Kraków 1848-1939.
    Od 1863 r. nr 286 wydawnictwo zawieszono na 3 miesiące:
    16.12.1863-31.03.1864 (Od 18 XII 1863-31 III 1864 wychodził
    pt. Chwila). Posiada mutacje. W latach 1938-1939 ukazywał
   się w trzech wyd.: wyd. poranne (Czas - 7 rano), południowe,
   wieczorne (Czas - 7 wieczór). (MZ)


R.1862 nr 155, 157, 158, 161, 162, 167, 170, 171, 173, 175,177, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 188, 191, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

                                 Pojedyncze egzemplarze po 12,00

R.1877 nr 7, 14, 117                                           po 12,00

R.1927 nr 81, 83, 90, 91, 95, 98, 138, 149, 150, 151, 152,
         153, 154, 156, 160, 162, 163, 167, 168, 170,
        174, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233,
       235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 254  po 11,00

 -  Depesza.
    Niezależna gazeta poniedziałkowa.
    Wychodzi w poniedziałki rano.
    Od 1936 r. nr 43 podtyt.:Niezależny organ społeczno-gospodarczy.
    Wydawca i redaktor odpowiedzialny:Marjan Majdecki.
    Warszawa,  R.1:1933 - R.7:1939. (MZ)

R.2:1934 nr 15
R.4:1936 nr 33
R.6:1938 nr 106
R.7:1939 nr 37                                                        po 11,00

R.7:1939 nr 68 (17 VIII)                                         cena: 22,00
-  Dobry Wieczór!
   Ilustrowane pismo codzienne.
   Red.odp.Jerzy Paweł Horzelski.
   Wyd. i druk."Prasa Polska"S.A.
   Warszawa, R.1:1929 - R.4:1932.
   Od 1932 r. nr 226 połączenie z pismem: Kurier Czerwony
  /Tytuł następny: Dobry Wieczór! Kurier Czerwony/. (MZ)

R.2:1930 nr 32, 33, 50, 60                                      po 22,00

 -  Dobry Wieczór! Kurier Czerwony.
    Ilustrowane pismo codzienne.
    Warszawa, R.11(4):1932 - R.18(10):1939.
    Pismo powstało z połączenia w 1932 r. gazet:
    Dobry Wieczór i Kurier Czerwony. (MZ)

R.1934 dodatki ilustrowane do nr 249, 359   po 22,00
R.1935 nr 133, 134, 135, 136, 154 (śmierć J.Piłsudskiego)
                                                                            po 33,00
            nr 155 (z dod.)                                      cena:55,00
dodatki ilustrowane do nr 256, 277                      po 11,00
R. 1936 nr 357                                                    cena:22,00
dodatki ilustrowane do nr 47 (Olimpiada Zimowa GAPA-fotomontaż)
                                                                            cena:55,00
dod.ilustr.nr 5                                                       cena:22,00
R.1937 nr 295                                                     cena: 25,00
R.1938 nr 312                                                      cena:22,00
R.1939 nr 27, 73, 74, 75, 117, 120, 206, 216, 236  po 33,00

- Dziennik Polski dawniej Kurier Polski.
  Redaktor i wydawca: Bohdan Straszewicz.
  Warszawa, 1913 - R.3:1915; 44,5 cm.
(MZ-t)

R.3:1915 nr 312 (13 XII)                                       cena:44,00

- Dziennik Polski.
  Pismo bezpartyjne ludności polskiej w Czechach.
  Wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałku.
  Wydawca i redaktor naczelny: Jarosław Waleczko.
  Redaktor odpowiedzialny:Józef Kaleta.
  Czeski Cieszyn, R.1:1934 - R.6:1939; 47,5 cm.
(MZ)

R.3:1936 nr 64, 65, 66, 72, 202, 203
R.4:1937 nr 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, 218,
                    219, 220, 221, 222, 223, 233, 234, 236,
                    237, 238, 240, 241, 242, 244, 246, 247,
                    248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 258,
                    259, 260, 262, 263, 264, 269, 270, 271,
                    272, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282,
                    283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292,
                    293, 296, 297 
                                                               po 33,00
R.5:1938 nr 114, 116, 119, 127, 128, 129, 130, 131,
                    148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
                    156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164,
                    165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                    173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
                    181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                    189, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 200,
                    202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
                    210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 234,
                    236, 238, 239, 245                po 44,00 

-   Dziennik Poranny 10 gr.
    Warszawa, R.1:1935 - R.3:1937.
    Redaktor odpowiedzialny:Zdzisław Andrzejowski,
    Wydawca: Spółdzielnia "Oświata"/własność ZNP/od 1937 nr 89.
    Od 1936 r. ukazuje się wydanie wieczorne pt.: Gazeta Wieczorna.
    Pismo zawieszone w listopadzie 1937 r. (MZ)

R.2:1936 nr 131

R.3:1937 nr 64, 145, 146, 150, 151, 257, 258, 260, 261, 283, 285,
                     286, 287, 288, 290, 292
/większość egz.przetarta w miejscu złożenia/        po 11,00

- Dziennik Powszechny.
  Redaktor naczelny: Jan Czarnocki.
  Wydawca: "Wydawnictwo Pracownicze" sp.z o.o.
  Warszawa, R.1:1938 - R.2:1939; 55,5 cm.
(MZ)

R.2:1939 nr 195 (16 VII), 208, 218, 230 (19 VIII)       po 44,00

-  Dziennik Wspólny.
   Komunikat łączny polskich pism codziennych warszawskich.
   (Ukazywał się w czasie strajku drukarzy zamiast pism: Gazeta Poranna,
   Głos, Godzina Polski, Goniec Warszawski, Kurier Polski, Kurier Warszawski,
   Nowa Gazeta, Polak-Katolik, Przegląd Poranny i Wieczorny).
   Warszawa, R.1918; 39 cm, nr 13 - 43 cm.
   (wyszło 18 numerów)
(MZ)

R.1918 nr 2 (29 V), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

                 17, 18 (14 VI)                                   po 44,00

- Dzień Dobry!
  Dziennik polityczny, społeczny i literacki.
  Wychodzi codzień z rana.
  Redaktor i wydawca:Józef Łoziński.
  Warszawa, R.1:1906; 56 cm.
  Ukazywał się pozawieczeniu "Kuriera Porannego".
  Tytuł poprzedni:Nasze Życie.
  Tytuł następny: Z Dnia na Dzień.
(MZ-t.D)

R.1:1906 nr 1 (24 II)                                     cena:55,00

- Dzień dobry!10 gr.
  Dziennik ilustrowany.
  W 1934 potytuł:Gazeta codzienna.
  Red.odp.Mieczysław Orłowski.
  Wyd. i druk."Prasa Polska" S.A.
  Warszawa, R.1:1931 - R.9:1939; 37,5 cm.
(MZ)

R.1:1931 nr 286, 318, 337, 353
R.2:1932 nr 12, 21, 33, 119, 216, 257, 349, 350
R.4:1934 nr 356/gwiazdkowy/                                  
R.5:1935 nr 132, 133, 134, 135 (śmierć J.Piłsudskiego)                               
R.8:1938 nr 355/gwiazdkowy/, 358                        po 22,00

- Epoka.
  Warszawa, R.1:1926 - R.4:1929; 45,5 cm.
(MZ)

R.2:1927 nr 68, 159, 257, 307                               po 22,00
R.3:1928 nr 223 (Zjazd Legionistów w Wilnie)      cena:33,00

 Express Poranny.
 Warszawa, R.1:1922 - R.18:1939; format: 55 cm. (MZ)

R.7:1928 nr 251, 344
R.13:1934 nr 333
R.14:1935 nr 134,135(17 V), wyd Radom-Kielce z 17 maja,
            136, 137, 138 (2 wersje),139,144, 147, 149
R.15:1936 nr 198    
R.16:1937 nr 175                            po 22,00
R.17:1938 nr 3, 273                         po 44,00
          nr 291                            po 33,00
R.18:1939 nr 9, 27, 31, 52(ubytek tekstu na złożeniu s.1/2),
    60, 69, 85, 86, 90, 131, 138, 148, 153, 157, 182,
   198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  210, 211,
   212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224,
   225, 226, 227, 228, 231, 235, 237        po 44,00  
          nr 239                          cena 55,00

-  Gazeta Poranna 2 grosze.
   Warszawa,R.1:1912 - R.13[!]:1925. (MZ)

R.3:1914 nr 684, 686, 691, 692, 703, 731, 733,
                     734, 736, 737, 738, 758
R.4:1915 nr 819, 1010, 1033, 1036
R.5:1916 nr 68, 123, 154, 206, 221, 319, 322
R.6:1917 nr 194, 254, 283, 284, 285, 286, 292, 294,
            308, 314, 316, 320, 333, 334, 335, 336,
            343, 345
R.7:1918 nr 198                       
R.8:1919 nr 18, 22,109, 268                               po 44,00

R.8[!]:1920 nr 175 (12 VII)
R.9:1921 nr 34 (4 II)                                            po 55,00

R.1923 nr 37, 66, 80                                           po 33,00
R.1924 nr 295 (pośw.H.Sienkiewiczowi)                     po 33,00

- Gazeta Warszawska.
   Warszawa, 1794 - R.145:1925. (MZ)

R.92:1854 nr 130     

R.1856 nr   111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123,
                 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 139, 140,
                 141, 142, 143, 145,152, 153, 161,
                 162, 163, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 184,
                 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195,
                 197, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 212, 213,
                 214, 215, 218, 221, 222, 223, 225, 226, 228,
                 229, 232, 238, 248, 249, 251, 252, 255,
                 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
                 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
                 282, 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
                 296, 297, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
                 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320,
                 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 
                 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343   

                                                                          po 55,00        

R.1861 nr 133, 134, 139
R.1862 nr 157                                                        po 55,00

R.1892 nr 41, 58, 76
R.1897 nr 231
R.1899 nr 46, 66, 82                                               po 55,00
           nr 237 (s.1/2 mały ubytek tekstu)             cena: 55,00

R.1900 nr 219, 236, 253
R.1901 nr 48, 65, 82                                               po 55,00

R.1923 nr 46, 49, 50, 51, 72, 73, 82, 83, 86, 89, 91,
          101, 103, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133,
          134, 136, 142, 144, 145, 146, 147, 148,
          149, 173, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 197,
          198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207,
          208, 209, 210, 214, 215, 244, 245, 246, 247,
          248, 251, 255, 268, 270, 271, 272, 273, 274,
          275, 276, 278, 279, 283, 292, 296                 po 55,00

R.1924 numer jubileuszowy,1774-1924
    z dn.31 XII-na 150-lecie pisma   (MZ-reg.met.)  cena:220,00

R.1925 nr 95, 107, 114, 128, 135, 149, 155, 162, 189,
          203, 210, 223, 231, 237, 251, 258                                      
R.1932 nr 109, 110B, 111B,
          112B, 113B,114B, 116B (2 nakład po konfiskacie),
          117, 118B, 121B, 124B(2 nakład po konfiskacie),
          125, 126B, 127B, 128B, 131B, 138B, 180B, 181B,
         
198B, 246B, 248B, 254B                   Ceny od 44,00-99,00

- Głos Codzienny.
  Demokratyczne pismo informacyjne.
  Wychodzi codziennie z rana.
  Wydawca: Związkowa Spółka Wydawnicza.
  Redaktor: Fr.Kwieciński.
  Warszawa, R.1:1926 - R.2:1927; 46,5 cm.
(MZ-t)

R.1:1926 nr 142 (wyd.B), 263 (wyd.B)                   po 33,00

-  Godzina Polski.
   Dziennik polityczny, społeczny i literacki.
   Łódź, Warszawa, R.1:1915/16 - R.3:1918; 51,5 cm.
   Od 1916, nr 216 ukazuje się dwa razy dziennie;
   wyd. popołudniowe oznaczone tym samym numerem
   oraz literą A wychodzi w Warszawie.
   Od 1917, nr 178 oprócz wyd. głównego wychodzą w
    Warszawie dwa wydania: A i B.
(MZ-t.G)

R.1:1916 nr 123, 314                                             po 33,00

R.2:1917 nr 1, 225                                                po 55,00  
R.3:1918 nr 45-A                                               cena:44,00

- Ilustrowany Dziennik Ludowy.
  Wydawca:Zespół Czasopism S-ka z o.o.
  Redaktor odpowiedzialny: Szczepan Bzinkowski.
  Warszawa, R.2:1938 - R.3:1939;54,5 cm.
  Tyt.poprz.:Dziennik Ludowy;Warszawa,1937. 
(MZ)

R.2:1938 nr  270, 274, 285  (przetarcia)                po 22,00

-   Ilustrowany Kurier Codzienny.
      Założyciel i Wydawca; Marjan Dąbrowski.
      Popularna gazeta codzienna wydawana w Krakowie w latach
      1910-39  pod redakcją M. Dąbrowskiego; z lokalnego pisma
     "IKC"stał się dziennikiem o szerokim zasięgu, rozprowadzanym
      w całym kraju, miał kilka oddziałów krajowych, kilkunastu
      korespondentów zagranicznych; charakterystyczna dla "IKC"
      była duża liczba dodatków do każdego numeru; nakład dochodził
      do 160 tys. egz. dziennie; zespół redakcyjny stanowili wybitni
      dziennikarze i pisarze, m.in. S. Stwora, J. Brzeski, M. Dąbrowski,
      J. Kurek, W. Zechenter, F. Hoesick, F. Zweig, L. Rubel, Z. Nowakowski,
      K. Pruszyński.
      Kraków,R.1:1910 -R.30: 1939. (MZ)

 DODATKI

Kurier Literacko-Naukowy.
 Bezpłatny dodatek do IKC.
 Wychodzi co niedzielę pod redakcją prof.Mieczysława Dąbrowskiego.
 Kraków, R.1:1924 - R.16:1939.
(MZ)
Luźne numery:

R.1925 nr 48, 115, 122
R.1926 nr 2, 3, 11, 32,46                                po 11,00
R.1927 nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
                  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
                  41, 42, 43, 44, 45, 46                      po 16,60
R.1928 nr 54
R.1929 nr 1, 5, 6, 10, 17, 34, 40, 45, 47
R.1930 nr 12, 22, 23, 29, 45, 47
R.1931 nr 10, 19, 20, 23, 24, 26, 32, 33,
                  35, 40, 41, 46, 49, 50
R.1934 nr 22
R.1935 nr 3, 20, 28, 31, 35, 40, 51, 52, 53
R.1936 nr 6, 9, 10
R.1938 nr 12, 20, 23, 30, 32, 33, 34, 48      po 11,00

- Ilustrowany Kurier Codzienny.
  Bezpłatny Dodatek Tygodniowy.

  Kraków,R.I:1925-R.XV:1939. (MZ)

 luźne numery z lat: 1925, 1927, 1928, 1929, 1930,

 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939                                    

                                                            po 5,50 i po 11,00

Aktualizacja 2021

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.