Czasopisma studenckie i młodzieżowe 1918-39

Czasopisma studenckie i młodzieżowe 1918-39Zapytaj o ten produkt

0 PLN

 - Alma Mater Thoruniensis
   Miesięcznik wydawany staraniem i nakładem "Bratniej Pomocy"
   Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Wydawca: Bratnia Pomoc Studentów UMK
   Toruń, R.1:1946 - R.2:1946/47   (T-A)

R.1:1946 nr 5/6(czerwiec/lipiec) stan zagniecenia    Cena: 55,00

- Baczność.
  Dwutygodnik młodzieży.
  Kierownik literacki:Stanisław Gieysztor;
  Redaktor i wydawca:Edward Nowicki.
  Warszawa, R.1907; 23 cm. Tytuł poprzedni: Znicz.
(MZ)

R.1907 nr 1/2 (15 III) - 6/7 (VI) całka wydawnicza
oprawa biblioteczna, tylna okł.uszkodzona    cena:133,00

-  Brzask.
   Pismo młodzieży polskiej.Miesięcznik.
   (Od 1913 r. podtyt.: miesięcznik młodzieży
   polskiej;
   od 1919 r. podtyt.: pismo Młodzieży Narodowej;
   od 1921 r.podtyt.: miesięcznik młodzieży akademickiej
   Wychodzi 15-go każdego miesiąca.
   Poznań (Warszawa;Kraków;Wilno;Poznań;Lwów;Lublin
  (od 1921 r.)) ,
   Drukiem i nakładem Braci Winiewiczów w Poznaniu;
   od 1921 r.wyd.:Organizacja Młodzieży Narodowej.
   R.1:1911 - R.4:1914, R.5:1919 - R.8:1922; format:22 cm.   
(F)

Luźne numery:

R.2:1912 nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.3:1913 nr 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12
R.4:1914 nr 3, 6, 7                               po 25,00

- Brzask.
   Organ Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej
   Szkół Wyższych Rzeczpospolitej Polskiej.
   Kwartalnik.
   Wydawca: Za Zw.Pol.Mł.Dem Jan Grzywaczewski;
   Redaktor:Tomasz Piskorski.
   Kraków;Lublin;Gdańsk;Kraków;Lublin (od 1930 r.),
   Red. i adm.: Warszawa, R.1:1928/[29] - R.4:1931; format:24 cm.
   (F)
R.3:1930 nr 1 (II)                                      Cena:25,00

- Demokrata.
  Organ narodowo-społecznego ruchu młodych.
  Wydawca: Zarząd Główny Związku Młodzieży
  Pracującej "Jedność".
  Redaktor:Zygmunt Felczak,Grudziądz.
  Toruń, R.1:1934 - R.4:1937; 30,5 cm.
(MZ-t.Toruń)

R.I: 1934 nr 1/okazowy-1 XII/
R.II:1935 nr 4                                              po 22,00

- Junak.
  Wydawca: Komenda Główna Junackich Hufców Pracy.
  Redaktor: Juliusz M.Zagórski.
  Warszawa,R.4:1937-R.6:1939; 28 cm.
  Tytuł poprzedni: Służba Pracy.
(MZ)

W sprzedaży numery:

R.4:1937 nr 6, 7,  10, 11,  14,  16, 18, 19, 20,
   21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34        po 44,00

R.4.:1937 nr 9, 12, 15, 22                            po 55,00

-  Kierownik Stowarzyszeń Młodzieży.
    Wyd.:Zjednoczenie Młodzieży Polskiej w Poznaniu.
    Odpowiedzialny redaktor:Ks.Leopold Biłko.
    Poznań, R. 1:1922 - R. 13:1934; format: 24,3 cm. (F)

R.9:1930 nr 2
R.10:1931 nr 12                                                 po 5,50

- Młody Polityk i Ekonomista.
  Miesięcznik akademicki.
  Wydawca i redaktor z ramienia Tow."Bratnia Pomoc"
  Stud.S.N.P.[Studentów Szkoły Nauk Politycznych]
  w Warszawie: Jan Doliński.
  Warszawa, R.1:1934 - R.5:1938; 50 cm.
(MZ-t.M)

R.4:1937 nr 3-4
R.5:1938 nr 3-4, 5 (podklejone bibułką przetarcia)  po 11,00

- Nasz Świat.
  Tygodnik ilustrowany dla młodziezy.
  Redaktorka i Wydawczyni:Maria Poraska (Alita).
  Warszawa,R.1:1910/11 - R.1915; 30 cm.
(MZ-t.N)

R.4:1914 nr 40 (14 X) plamy na s.1              Cena:22,00

-  Odrodzenie.
    Dwutygodnik akademicki.
    Wydawca: Tow[arzystwo]Wiedzy Chrześcijańskiej.
    Za Komitet Redakcyjny odpowiada: Jan Turowski.
    Lublin, R.1:1935 - R:5: 1938/39. (MZ-t.O)

R.5:1939 nr 8 (1 III)                                           Cena:55,00

- Orlę.
  Organ Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Pracującej.
  Wyd.:Zarząd Główny Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Pracującej „Orlę”.
  Red.nacz.: Stanisław Skwara.
  Warszawa, R.1:1925 - R.14:1938; format: 47,2 cm.
  (MZ-t.O)

R.13:1937 nr 8
(stan słaby,egz.poprzecierany w miejscach składania
i ponaddzierany na marginesach)                       Cena:5,50

-   Orlęta.
    Ilustrowany miesięcznik polskiej młodzieży szkolnej.
    Wydawca:prof.dr.L.Bochenek;
    Redaktor odp.:Jan Latzke. Miesięcznik, dwutygodnik.
    Poznań, R.1:1928/29 - R.11:1938/39. (MZ)

R.9:1936/37 nr 6, 7, 8
R.10:1937/38 nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
R.11:1938/39 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/9,11/12,
                             15/16, 17/18, 19/20            po 33,00

-  Państwo Pracy.
  
Organ Legjonu Młodych.
   Tygodnik.
   Warszawa, R.1:1932 - R.7:1938.
   /Od 5 V 1935 zmiana numeracji rocznej i miesięcznej/

/LEGION MŁODYCH , właśc. Akademicki Związek Pracy dla Państwa- organizacja młodzieżowa utworzona 1929 z inicjatywy J. Jędrzejewicza i innych działaczy sanacyjnej "grupy pułkowników"(m.in. W. Bociańskiego, L. Stachurskiego); zmierzał do wykorzystania radykalizujących się nastrojów młodzieży na rzecz obozu rządowego.Faszyzujący program (zw. "rewolucjonizmem
urzędowo zarejestrowanym") obejmował ograniczenie swobód demokratycznych w walce z Kościołem, kapitalizmem i Kominternem; radykalizacja części L.M.doprowadziła 1936 do rozłamu - lewicujący L.M. - Frakcja (czołowi działacze:
Z. Zapasiewicz, K. Namysłowski) w 1937 wszedł w skład PPS; w tym samym roku pozostali działacze L.M. zgłosili akces do OZN, a po wystąpieniu zeń utworzyli w 1938 - z prawicą Związku Pol.Młodzieży Demokratycznej - Legion Młodzieży Polskiej; organa prasowe L.M.:"Legion Młodych", "Państwo Pracy", "Nowy Ustrój" i in.  (MZ)
/Patrz:http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=82425/

R.2:1933 nr 10

R.3:1934 nr 16, 17, 18/19, 23, 29, 30, 31, 35, 36, 39,                

       40, 41, 42, 45, 47, 49, 51-52                       po 22,00

R.4:1935 nr 8, 10, 12, 13 (7 IV)
R.1/5/:1935 nr 2/12 V/, 4, 5
R.1-2/5-6/:1936 nr 12, 13, 15
R.3/6/:1937 nr 10, 11, 17, 18                              po 22,00

-   Przegląd Służby Pracy.
     Czasopismo wydawane przez Komendę Główną
     Junackich Hufców Pracy.
     Redaktor:mjr.Franciszek Znamirowski.
     Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939.Format: 19,5 cm.  (F)

R.1:1937 nr 10
R.2:1938 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12
R.3:1939 nr 2                                                  po 25,00

-  Sternik.
    Dwutygodnik dla młodych.
    Red.:W.Prażmowska i Z.Zieleniewski.
    Wyd.Z.Zieleniewski.
    Warszawa, R.1:1929 - R.3:1931.(MZ-t)

R.1:1929 nr 2
R.3:1931 nr 10, 11, 12                                        po 44,00 

Aktualizowano 28.05.2021

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.