Czasopisma literackie

Czasopisma literackieZapytaj o ten produkt

0 PLN

-Literatura

 Miesięcznik, od 1982
 Tygodnik, 1972-1981
  Redaktor naczelny: Jerzy Putrament
  Warszawa : [Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa"], 1972-[2000]
(MZ)
 

R.1973 nr 40
R.1975 nr 37
R.1980 nr 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45,
                46,47, 48, 50, 51/52
R.1981 nr 5, 7, 9

-Literatura na Świecie

Miesięcznik
Od nr 10 (1972) red. nacz. Wacław Sadkowski ; od 1994 Piotr Sommer.
Warszawa : Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa", 1971-.
Format : w 1973 17 cm; od 1974 16 cm; od 1994 21 cm    

R. 1971 nr 1, 3, 4, 5, 7
R. 1972 nr 1, 3, 5, 6      
                                           po 22,00

R. 1973 nr 3, 4, 6, 11
R. 1974 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R. 1975 nr 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 11
R. 1976 nr 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R. 1977 nr 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
R. 1978 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R. 1979 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
                                          po 11,00

R. 1980 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
R. 1981 nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
R. 1982 nr 2, 3/4, 5/6, 7, 9, 10, 11
R. 1983 nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
R. 1984 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
R. 1985 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7,11
R. 1986 nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11/12
R. 1987 nr 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 12
R. 1988 nr 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12
R. 1989 nr 1, 2, 5/6, 7, 8/9, 10

R.1990 nr 8, 11
R.1991 nr 1, 3, 5, 7

R.1992 nr 1
                                        po 5,50

R. 1994 nr 1/2, 6, 7/8, 11, 12
R. 1995 nr 3, 4, 5/6, 10
R. 1996 nr 3, 5/6, 7, 11/12
R. 1997 nr 1/2, 3, 7, 8/9, 10/11
R. 1998 nr 3, 4/5, 9, 10
R. 1999 nr 1/2, 5/6, 7/8, 9, 12
R. 2000 nr 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10/11
R. 2001 nr 4, 5/6, 10/11

R. 2002 nr 4/5/6, 7/8/9

R. 2003 nr 5/6, 7/8, 9/10

R. 2004 nr 5/6, 9/10
R. 2005 nr 3/4, 5/6

R. 2006 nr 9/10, 11/12

R.2007 nr 3/4
R.2008 nr 3/4
R.2009 nr 7/8
R. 2010 nr 3/4

R.2011 nr 3/4, 11/12
R.2012 nr 1/2, 5/6, 9/10

R.2013 nr 11/12                               po 11,00

wyd. specjalne:

- Dura sex sed sex /wydanie drugie 1989/  Cena 22,00

- /HRABAL /   cena:  22,00

- Talmud  cena: 22,00

- Lewy Tor.
  Warszawski miesięcznik społeczno-literacki.
  Red.:Konstanty Bobowski.
  Warszawa,R.1935-R.6:1948;21 cm, 27 cm.
(F)

Luźne numery:

R.3:1945 nr 1                                   cena:33,00
R.4:1946 nr 1/2                                cena: 33,00

                     3/4, 5/6 (papier kruchy)    po 22,00
R.5:1947 nr 2/3, 5                           
R.6:1948 nr 1/2                                      po 25,00

Współoprawne:
R.5:1947 nr 4(IX) - 7(XII)
R.6:1948 nr 1/2(I-II) - 11(XI) opr.pł.czerwone  
(Na wyklejce autografy autorów)            cena:330,00

- Oficyna Poetów.
  
Kwartalnik.
  Copyright, Poets' and Painters' Press,
  London, 1966-1980; format: 31,5 cm.
(F)

R.1:1966 nr 1(V), 3
R.4:1969 nr 1, 2                                              po 44,00


- Pamiętnik Literacki.
  Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
  wydawane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
  Lwów, Warszawa(od 1946 r.), R.1902 -
(F)

R.36:1946 z.1-2
R.41:1950 z.3-4
R.43:1953 z.1
R.45:1954 z.1, 2, 3
R.48:1957 z.4
R.51:1960 z.4
R.60:1969 z.2
R.69:1978 z.2                                                       po 22,00

- Pamiętnik Literacki.
  Wydawca:Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
  Londyn, R.1976-
(F)

T.14 1989
T.15 1990

T.17 1992
T.22 1997
T.23 1998                                                                po 11,00

- Trybuna Literacka.
  Warszawa, R.1:1957 - R.3:1959; 59 cm.
(MZ)

R.2:1958 nr 39, 40, 41, 47
R.3:1959 nr 10, 17                                                  po 5,50

- Twórczość.
  Miesięcznik literacko-krytyczny.
  Wydawca:Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik";
  Red.nacz.:Kazimierz Wyka.
  Warszawa, Łódź, Kraków, R.1:1945 - ; 24 cm.
(F)

R.1:1945 nr 2, 4, 5                                                 po 33,00

R.2:1946 nr 10, 11
R.3:1947 nr 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10
R.4:1948 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9,10, 11, 12
R.5:1949 nr 1, 2, 3, 10, 11, 12                                po 22,00

R.6:1950 nr 1, 2, 3, 4/5, 7, 8, 9, 10, 11,12
R.7:1951 nr 1, 2, 5, 9, 10, 12
R.8:1952 nr 2, 6, 9, 10
R.10:1954 nr 12
R.11:1955 nr 11
R.1970 nr 2, 3, 6, 11
R.1971 nr 2
R.1974 nr 6

R.1975 nr 7, 12

R.1976 nr 3, 6, 12

R.1977 nr 3, 4, 7, 9, 11, 12

R.1978 nr 2, 4, 8, 9, 11

R.1979 nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

R.1980 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12

R.1981 nr 3
R.1982 nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
R.1983 nr 1, 3
R.1985 nr 1, 3
R.1986 nr 8
R.1987 nr 6, 8, 11
R.1988 nr 1, 3, 4, 5, 6, 12
R.1989 nr 3, 4
R.1994 nr 7
R.1997 nr 3, 4, 6, 7, 9, 12
R.1998 nr 5
R.2000 nr 1, 4, 8, 11
R.2001 nr 1, 7
R.2002 nr 7/8
R.2004 nr 2/3, 4, 10
R.2005 nr 2/3
R.2006 nr 1, 2, 4, 6
R.2007 nr 1
R.2008 nr 11                               po 11,00

- Zeszyty Literackie.
  Kwartalnik.
  R.1982 -  Paryż
  Od  1990 - Warszawa.
  Format: 21 cm. (F)

R.1986 nr 14
R.1987 nr 17, 18, 19
R.1988 nr 22
R.1990 nr 29, 30, 31
R.1991 nr 36
R.1992 nr 37, 38, 39, 40
R.1993 nr 41, 42, 44
R.1994 nr 45, 46, 47, 48
R.1995 nr 49, 50, 51, 52, dodatek 1-50
R.1996 nr 53, 54, 55, 56
R.1997 nr 57, 58, 59, 60
R.1998 nr 61, 62, 63, 64
R.1999 nr 65, 66, 67, 68
R.2000 nr 70, 71, 72
R.2001 nr 73
R.2002 nr 78, 79, 80
R.2003 nr 83
R.2004 nr 88
R.2005 nr 91
R.2008 nr 101
R.2009 nr 106
R.2013 nr 122                                        po 5,50


- Życie Literackie.
   Dwutygodnik.
   Wyd.:Związek Zawodowy Literatów Polskich,
   Oddział w Poznaniu.
   Redaktor naczelny:Jarosław Iwaszkiewicz.
   Poznań, R.I:1945-R.II:1946.
(F)

R.I:1945 nr 1, 3/4, 5/6, 11/12, 7/8,11/12, 13/14
R.II:1946 nr 1/2, 3/4, 7/8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17  po 5,50

-  Życie Literackie.Tygodnik.
   Red.nacz.:Władysław Machejek.
   Warszawa, R.1951-1991; 47 cm.
(MZ)

R.4:1954 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

                 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

                  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,

                  39, 40, 41                                           po 5,50

  nr 10 - Pierwodruk wiersza Wisławy Szymborskiej

             "Wstępującemu do Partii"                cena 66,00

  nr 19 - Pierwodruki dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej

           "Rozgniewana muza" i "Zakochani"   

          oraz  wiersz "Głos w dyskusji o młodzieży" debiut Andrzeja Bursy.

                                                                               cena 110,00

R.12:1962 nr 31

R.13:1963 nr 45

R.14:1964 nr 35
R.18:1968 nr 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17,
             18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
             28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

R.19:1969 nr 1, 3, 31,
R.21:1971 nr 21, 52

R.29:1979 nr 8

R.31:1981 nr 29, 39

R.33:1983 nr 19                                               po 3,30Aktualizowano 25.07.2018

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.