Czasopisma literackie

Czasopisma literackieZapytaj o ten produkt

0 PLN

-Fantastyka
Miesięcznik literatury SF
Wydawnictwo: Czas, RSW "Prasa-Książka-Ruch.
Redaktor Naczelny: Hollanek Adam
Warszawa, 1982, 1-1990, 6=93 czerwiec, 31 cm. (F)

R.1983 nr 10(13), 11/12
R.1984 nr 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R.1985 nr 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12
R.1986 nr 1, 2, 4, 7, 8, 9
R.1988 nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10
R.1989 nr 5, 6, 11
R.1990 nr 1
                         Ceny od 6,60 do 25

-Literatura
 Miesięcznik, od 1982
 Tygodnik, 1972-1981
  Redaktor naczelny: Jerzy Putrament
  Warszawa : [Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa"], 1972-[2000]
(MZ)

R.1971 nr 7
R.1972 nr 3                                po 22,00
R.1983 nr 7
R.1984 nr 7, 10
R.1985 nr 8, 9, 12
R.1986 nr 1, 4, 5, 11/12
R.1987 nr 9, 10                          po 11,00
R.1988 numer specjalny            Cena:22,00
R.1989 numer specjalny            Cena:22,00
       nr 1, 4
R.1990 nr 8
R.1991 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/9, 10          
                                                  po 11,00

-Literatura na Świecie
Miesięcznik
Od nr 10 (1972) red. nacz. Wacław Sadkowski ; od 1994 Piotr Sommer.
Warszawa : Wydawnictwo Współczesne RSW "Prasa", 1971-.
Format : w 1973 17 cm; od 1974 16 cm; od 1994 21 cm  (F)

R. 1971 nr  7, 8
R. 1972 nr  3  
R. 1973 nr 3, 4, 6, 11
R. 1974 nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
R. 1975 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R. 1976 nr 2, 5, 7, 12
R. 1977 nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
R. 1978 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 12
R. 1979 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
R. 1980 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
R. 1981 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
R. 1982 nr 2, 3/4, 5/6, 7, 9, 10, 11,12
R. 1983 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
R. 1984 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12
R. 1985 nr  2, 3, 4, 6, 5, 8/9, 11, 12
R. 1986 nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11/12
R. 1987 nr 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 12
R. 1988 nr 2, 3, 4, 7, 8/9, 10, 11
R. 1989 nr 1, 2, 4, 5/6, 7, 8/9, 10, 11/12
R. 1990 nr 5/6, 8, 11
R. 1991 nr 1, 3, 4, 5, 7

             nr 4                      
R. 1992 nr 1                              
R. 1994 nr 1/2, 6, 7/8, 11, 12
R. 1995 nr 3, 4, 5/6, 10
R. 1996 nr 3, 7, 11/12
R. 1997 nr 1/2, 3, 7, 8/9, 10/11,12
R. 1998 nr 3, 4/5, 9
R. 1999 nr 1/2, 5/6, 9, 12
R. 2000 nr 3, 4/5, 7/8, 9, 10/11
R. 2001 nr 4, 5/6, 10/11
R. 2002 nr 4/5/6, 7/8/9
R. 2003 nr 5/6, 7/8, 9/10
R. 2004 nr 5/6,11/12
R. 2005 nr 3/4, 5/6
R. 2006 nr 9/10, 11/12
R. 2007 nr 7/8
R. 2008 nr 3/4
R. 2010 nr 3/4
R. 2011 nr 9/10, 11/12
R. 2012 nr 1/2, 3/4, 5/6
R. 2013 nr 5/6, 11/12                         Ceny od 11,00 do 25,00

 wyd. specjalne:

- Dura sex sed sex /wydanie drugie 1989/  Cena 22,00

- Talmud  cena: 22,00

- Lewy Tor.
  Warszawski miesięcznik społeczno-literacki.
  Red.:Konstanty Bobowski.
  Warszawa,R.1935-R.6:1948;21 cm, 27 cm.
(F)

Luźne numery:

R.3:1945 nr 1                                   cena:33,00
R.4:1946 nr 1/2                                cena: 33,00

                     3/4, 5/6 (papier kruchy)    po 22,00
R.5:1947 nr 1/podklejona okł.             cena 22,00

             nr 2/3, 5                           
R.6:1948 nr 1/2                                      po 25,00

Współoprawne:
R.5:1947 nr 4(IX) - 7(XII)
R.6:1948 nr 1/2(I-II) - 11(XI) opr.pł.czerwone  
(Na wyklejce autografy autorów)            cena:330,00

- Oficyna Poetów.
  
Kwartalnik.
  Copyright, Poets' and Painters' Press,
  London, 1966-1980; format: 31,5 cm.
(F)

R.10:1975 nr 2(37) numer japoński         Cena:88,00
- Pamiętnik Literacki.
  Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
  wydawane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.
  Lwów, Warszawa(od 1946 r.), R.1902 -
(F)
R.36:1946 z.1-2
R.41:1950 z.3-4

R.43.1952 z 1-2
R.44:1953 z.1
R.45:1954 z.1, 2, 3
R.48:1957 z.4

R.49: 1958 z. 4
R.51:1960 z.4
R.60:1969 z.2
R.69:1978 z.1, 2  

R,78:1987 z. 2, 4

R.80:1989 z. 3                                               po 22,00

- Pamiętnik Literacki.
  Wydawca:Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
  Londyn, R.1976-
(F)

T.1  1976
T.2  1978
T.3  1980
T.5  1982
T.9  1985
T.10 1986
T.11 1987
T.12 1988
T.13 1988
T.14 1989
T.15 1990
T.17 1992
T.22 1997
T.23 1998                    ceny od 11,00 do 25,00

- Poezja.
  Miesięcznik.
  Red.nacz.:Jan Zygmunt Jakubowski.
  Warszawa:Warszawskie Wydaw.Prasowe
  RSW "Prasa",1965-1990, 1998;24 cm.    (F)

Numeracja R.1, nr 1 (grudz.1965)-R.25, nr 7/9=293/295 (lip./wrzes.1990);
          nr 1 (grudz.1998).
Uwagi   Od nr 8 (1972) Bohdan Drozdowski, red. nacz.
      Od nr 4 (1986) red. Krzysztof Gąsiorowski, [et al.].
      Od R.22 (1987) Marek Wawrzkiewicz, red. nacz.
      Od nr 1 (1998) red. nacz.: Aleksander Nawrocki.


R.4:1968 nr 4, 8            po 22,00
R.1972 nr 9, 10             po 22,00
       nr 12                   Cena:25,00
R.1973 nr 1                Cena 11,00
R.11:1976 nr 2             Cena 22,00
          nr 3, 6                    po 11,00
R.14:1979 nr  2, 3, 4, 5, 7 8, 9, 10  po 11,00
          nr 11/12         Cena 22,00
R.15:1980 nr 1, 2, 7         po 15,00
          nr 3, 4, 5, 6, 8/9, 10, 11     po 11,00
R.16:1981 nr 2, 4, 8, 9      po 15,00
R.17:1982 nr 1, 5/6, 7, 8, 9, 10,        po 15,00
          nr 2, 3/4, 11/12             Cena:22,00
R.18:1983 nr 3, 7, 9, 10,              po 11,00
          nr 1, 4/5, 6                 po 15,00
          nr 2, 8, 11/12               po 22,00
R.19:1984 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8,
          nr 9 /Poeci Polski Walczącej/, 10
          nr 11/12 /150 lata Pana Tadeusza/
                                   po 22,00
R.20:1985 nr 2, 12                 po 22,00
          nr 3, 4, 5/6, 7/8, 9, 11   po 11,00
          nr 10 /Whitman,Pound,Eliot,Ginsberg,
       Olson,Rexroth,Duncan,Bly i inni  Cena 25,00
R.21:1986 nr 1/2, 3, 4, 6         po 11,00
          nr 10/11, 12                   po 15,00
R.22:1987 nr 2, 4/5                 po 11,00
R.23:1988 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
R.24:1989 nr 4
R.25:1990 nr 1-3                        po 11,00

- Poezja Dzisiaj.
  Red.nacz:Aleksander Nawrocki.
  Warszawa:Wydawnictwo Książkowe IBiS,
  R.1:1998 - ; 20 cm.

R.2008 nr 64/65,68/69,70/71
R.2009 nr 74,75/76          po 5,50    

Biblioteka Poezji Dzisiaj nr 4 (75/76/2009)
Miłosz Kamil Manasterski- Notebook Norwida  Cena:5,50

- Tekstualia.
  Palimpsesty literackie artystyczne naukowe.
  Red.nacz:Żaneta Nalewajk
  Wyd.:Dom Kultury Śródmieście,
  Warszawa,R.1:2005 ;21 cm.
  Kwartalnik (F)

R.2007 nr 4 (11)           Cena:11,00

- Trybuna Literacka.
  Warszawa, R.1:1957 - R.3:1959; 59 cm.
(MZ)

R.2:1958 nr 39, 40, 41, 47
R.3:1959 nr 10, 17                                     po 5,50

- Twórczość.
  Miesięcznik literacko-krytyczny.
  Wydawca:Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik";
  Red.nacz.:Kazimierz Wyka.
  Warszawa, Łódź, Kraków, R.1:1945 - ; 24 cm.
(F)

R.1:1945 nr 2, 3, 4, 5                     po 33,00

R.2:1946 nr 1, 4, 7/8, 11
R.3:1947 nr 2, 3, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.4:1948 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7/8, 9,10, 11
R.5:1949 nr 1, 3, 5, 10, 12               po 22,00

R.6:1950 nr 1, 2, 3, 4/5, 7, 8, 9, 10, 11,12
R.7:1951 nr 1, 2, 5, 9, 10, 12
R.8:1952 nr 2, 6, 9, 10
R.10:1954 nr 12

R.1960 nr 1  podniszczony

R.1965 nr 2               cena 22,00
R.1970 nr  6, 11
R.1974 nr 6
R.1976 nr 3, 12
R.1977 nr 3, 4, 7, 9, 11, 12
R.1978 nr 2, 4, 8, 9, 11
R.1979 nr 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11
R.1980 nr 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12
R.1981 nr  7, 9
R.1982 nr  2, 5, 7, 8
R.1983 nr 1, 3
R.1985 nr 1, 3
R.1986 nr 8
R.1987 nr  8, 11
R.1988 nr 1, 3, 4, 5, 6, 12
R.1989 nr 3, 4
R.1993 nr 1
R.1994 nr 7, 10, 11, 12
R.1997 nr 3, 4, 6, 7, 9, 12
R.1999 nr 4, 6
R.2000 nr 1, 4, 8, 11
R.2001 nr 1, 7
R.2002 nr 7/8, 9
R.2004 nr 2/3, 4, 10
R.2005 nr 2/3
R.2006 nr 1, 2, 4, 6
R.2007 nr 1
R.2008 nr 4, 6, 11              
R.2009 nr 4,10
R.2010 nr 4, 7, 8, 10
R.2011 nr 1, 4, 7,10,12                  po 11,00

Bibliografia za rok 2011               Cena:5,50

R.2012 nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11
R.2013 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12
R.2016 nr 4,5
R.2017 nr 5, 6, 9, 11, 12 
R.2018 nr 1, 2, 3, 4, 5                 po 11,00

- Zeszyty Literackie.
  Kwartalnik.
  R.1982 -  Paryż
  Od  1990 - Warszawa.
  Format: 21 cm. (F)

R.1987 nr 17, 18, 19
R.1988 nr 22
R.1990 nr 30
R.1992 nr 39, 40
R.1994 nr 45, 48
R.1995 nr 50, dodatek 1-50
R.1996 nr 53, 54, 55, 56
R.1997 nr 57, 58, 60
R.1998 nr 61, 62, 63, 64
R.1999 nr 65, 66
R.2000 nr 69, 70, 71, 72
R.2001 nr 73
R.2002 nr 78, 79, 80
R.2003 nr 83, 84
R.2004 nr 85, 88
R.2005 nr 90, 91
R.2006 nr 95
R.2007 nr 100
R.2008 nr 101
R.2009 nr 105, 107
R.2010 nr 109
R.2011 nr 113
R.2012 nr 118
R.2013 nr 122
R.2014 nr 128
R.2015 nr 129, 131
R.2016 nr 133
R.2017 nr 140                        po 5,50

- Życie Literackie.
   Dwutygodnik.
   Wyd.:Związek Zawodowy Literatów Polskich,
   Oddział w Poznaniu.
   Redaktor naczelny:Jarosław Iwaszkiewicz.
   Poznań, R.I:1945-R.II:1946.
(F)
R.I:1945 nr 1, 3/4, 5/6, 7/8,11/12, 13/14
R.II:1946 nr 1/2, 3/4, 7/8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17  po 25,00

-  Życie Literackie.Tygodnik.
   Red.nacz.:Władysław Machejek.
   Warszawa, R.1951-1991; 47 cm.
(MZ)

R.4:1954 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
                 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
                  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
                  39, 40, 41                              po 5,50

  nr 10 - Pierwodruk wiersza Wisławy Szymborskiej
             "Wstępującemu do Partii"                cena 66,00
  nr 19 - Pierwodruki dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej
           "Rozgniewana muza" i "Zakochani"   
 oraz  wiersz "Głos w dyskusji o młodzieży" debiut Andrzeja Bursy.
                                                          cena 110,00

R.6:1956 nr 46, 50

R.7:1957 nr 2

R.9:1959 nr 35
R.12:1962 nr 31
R.13:1963 nr 45
R.14:1964 nr 35

R.17:1967 nr 23
R.18:1968 nr 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17,
             18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
             28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
R.19:1969 nr 1, 3, 31,
R.21:1971 nr 21, 52
R.29:1979 nr 8
R.31:1981 nr 29, 39
R.33:1983 nr 19                                          po 3,30Aktualizowano 02.03.2023

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.