Czasopisma literackie

Czasopisma literackieZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Edgar R.Burrougs - Przygody Tarzana
   Człowieka Leśnego- powieść egzotyczna.
   Przełożył z angielskiego Władysław Kierst.
   Wydawnictwo Powieści Najciekawszych.
   Wydawnictwo i druk:Zakł.Graf."Ostoja",
   (wł.J.Kotkowska), Łódź, 1938.
   /powieści w odcinkach/
(MZ)

Cz.I:"Dziecię Dżungli"- z.1, 31, 32
Cz.V:"W mocy obłędu"- z.33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54
Cz.VIII:"Tarzan wśród Pigmejów"-z.55                            po 22,00

  - Co tydzień powieść.
    Każdy numer stanowi zamkniętą całość
    powieściową.
    Łódź, 1933/34 - 1939.
(MZ)

Wszystkie numery poza nr 33 i 34 mają na tylnej okładce historyjkę obrazkową pt. "Wesołe Przygody Felusia"

Nr 26 /Nieznajoma z pustego domu/
Nr 27 /Banda pięć i pół/
Nr 33 /Zemsta z za grobu/
Nr 42 /Manuela/
Nr 43 /Zbrodnia za kulisami/                               po 25,00
Nr 51 /W pogoni za szczęściem/ - brak okładki   Cena 11,00
Nr 71 /Brzydka kobieta podoba się/- stan dobry  Cena 55,00

- Kultura.
  Tygodnik poświęcony twórczości i krytyce
  pod redakcją Kazimierza Wierzyńskiego.
  Warszawa, R.1:1931-R.2:1932; 55 cm.
(MZ)

R.1:1931 nr 1 (podklejone bibułą przetarcia)      Cena:33,00
               nr 2, 3                                                   po 55,00

R.2:1932 nr 1,3,6,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22  po 55,00

  - Kwiaty Polskie.
   Wydawca Redaktor odpowiedzialny K.Mazurkiewicz,
   Kierownik literacki W.Jakowicki.
   Sprzedaż pojedynczych numerów na wszystkich dworcach
   D.Ż.Warsz.Wiedeńskiej, na Dworcu Terespolskim na Pradze.
   Warszawa,R.1:1906 - R.2:1907.
(MZ-t. K)

R.1:1906 nr 2                                                    Cena:25,00

- Marchołt.
  Kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury.
  Redaktor: Stafan Kołaczkowski.
  Wydawnictwo Instytutu Literackiego.
  Warszawa, R.1:1934/35 - R.5:1938/39; 21,5 cm.
(w 1938 dwumiesięcznik)
(F)

R.1:1934/35 nr 1 (X)
R.2:1935/36 nr 1 (5-X)
R.3:1936/37 nr  2, 3                                                  po 33,00

R.3:1936 nr 1(9) październik oprawa sztywna             Cena: 55,00

R.5:1938/39 nr 1 (IX-X), 2 (XI-XII)                                 po 22,00     

 
  - Moje Powieści.
    Ilustrowany tygodnik dla wszystkich.
    Redaktor naczelny i wydawca:Aleksander Ksycki.
    Red.odpow.:Marja Zemmlerówna.
    Zakłady Wydawnicze Alfred Ksycki w Żninie.
    Żnin, R.1:1933 - R.7:1939.
(MZ)

R.2:1934 nr 42, 43, 45, 47
R.3:1935 nr 49 

R.4:1936 nr 50

R.5:1937 nr 5, 6, 7, 47, 48, 49, 50

R.6:1938 nr 18

R.7:1939 nr 24, 26, 27, 39                 po 44,00

  - Nowy Przegląd Literatury i Sztuki.
   Wychodzi co miesiąc.
   Nakład Instytutu Wydawniczego "Biblioteka Polska"
   Spółka Akcyjna w Warszawie.
   Redakcja:Wacław Berent, Władysław Kościelski,
   Leopold Staff, Stefan Żeromski.
   Warszawa,R.1:1920 - R.2:1921; format: 24, 23 cm.
(F)
R.1:1920 T.I nr  3
R.1:1920 T.II nr 4, 6/XII/                                          po 22,00

  - Ognisko Rodzinne.
    Tygodnik literacki, ilustrowany.
    Redaktor i wydawca: Ludwik Fischer.
    Łódź, R.1:1899 - R. 2:1900; format: 35,7 cm.
(MZ-t)

R.2:1900 nr 10 (26 II (10 III))
na s.152/153 piękna dwustronicowa fotoksylografia
przedstawiająca ogródek piwny w Monachium   Cena:55,00


 - Okolica Poetów.
   Miesięcznik.
   Redaktor i wydawca:Stanisław Czernik.
   Ostrzeszów Wielkopolski, R.1:1935 - R.5:1939,format: 24,5 cm.
   Od nr 10(?) z 1936 r.pojawia się znak wydawniczy "Okolicy",
   autorstwa A. M. Świnarskiego, tytuł w linorycie - Jana Wronieckiego,
   oraz okładkowe linoryty różnych autorów. (MZ)

Dostępne numery:

R.1935 nr 2
R.2:1936 nr 3(12), 5, 6, 7, 8                     po 44,00
R.3:1937 nr 7 (okł. Antoni Serbeński)          Cena: 55,00

- Pamiętnik Literacki.
  Czasopismo kwartalne poświęcone
  historii i krytyce literatury polskiej
  wydawane przez Towarzystwo Literackie
  im. Adama Mickiewicza.
 Lwów, Warszawa(od 1946 r.), R.1902 - ; 24 cm.
(MZ)

R.2:1902 z.1                                                
R.6:1907 z.2, 3     
R.7:1908 z.3
R.11:1912 z.2
R.13:1914 z.2                                                           po 66,00

R.33:1936 z.2, 3                                                        po 55,00
R.35:1938 z.1-4 rocznik                                       Cena: 166,00
  
  - Pion.
    Tygodnik literacko-społeczny.
    Redaktor:Tadeusz Święcicki.
    Wydawca:za Tow.Kultury i Oświaty Julian Zielski.
    Warszawa, R.1:1933 - R.7:1939.
(MZ)
Luźne numery:

R.1:1933 nr 3
R.2:1934 nr 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                     43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52      po 33,00

                     nr 40, 42                                    Cena: 55,00

R.3:1935 nr 10, 17, 19, 22, 28, 31, 38                    

R.4:1936 nr 22, 24, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41     po 22,00

              nr 20                                                   Cena 33,00

R.5:1937 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19,
                     20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51/52       po 22,00

(egz.od nr 10 ze śladami zalania i zagrzybienia po
dezynfekcji gazem)

R.6:1938 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
                     31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/52       po 33,00
   
Oprawione:

R.1937 nr 1-51/52
           40 dobrych numerów:nr 1-7, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20-25, 27, 29-39, 42-50
           /w reszcie numerów brak pojedynczych stron,
            oderwany grzbiet oprawy/
                                                                            Cena: 440,00

-  Prace Komisyi do Badań nad Historyą Literatury i Oświaty. T. 1
Skład Główny w Księgarni E.Wenego i S-ki, Warszawa, 1914.
Oprawa półpłótno, stan bardzo dobry. (F)                    Cena:166,00

- Prosto z Mostu
  tygodnik literacko-artystyczny / [red. i wyd. Stanisław Piasecki].
  R.1, nr 1 (6 stycznia 1935)-R. 5, nr 37=258 (10 września 1939).
  (MZ)
dostępne numery:

R.2:1936 nr 10

R.3:1937 nr 1,3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17,18 19, 20
            25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 39,
            41, 43, 44, 45, 52, 55, 56
R.4:1938 nr 47, 51
R.5:1939 nr 9, 10, 12, 13, 21, 30, 32
                                   ceny od 44,00 do 88,00                          

  - Przegląd Warszawski.
    Miesięcznik, poświęcony literaturze, sztuce i nauce
    Wychodzi co miesiąc pod redakcją Wacława Borowego.
    Warszawa, R.1:1921 - R.5:1925.
(F)
Luźne numery:
R.1:1921 nr 1, 3  
R.2:1922 nr  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15
R.3:1923 nr 17, 19, 24, 26
R.4:1924 nr 30, 31, 33, 36, 37, 39
R.5:1925 nr 42, 44, 47, 48                                     po 22,00
                 nr 50 brak 1/2 str. 101/102               Cena: 11,00

Oprawione kwartałami:

R.4:1924 T.1 - nr 28-30                                     Cena: 66,00
R.5:1925 T.4 - nr 49-51                                     Cena: 66,00

- Ruch Literacki.
  Tygodnik poświęcony Literaturze, Sztukom pięknym,
  Nauce i Rzeczom społecznym.
  Wydawcy: Gubrynowicz i Schmidt.
  Redaktor: Władysław Gubrynowicz.
  Lwów, R.1:1874 - R.5:1878; 33 cm.
(F)

R.1:1926 nr 2
R.2:1927 nr 6, 8, 9
R.3:1928 nr 7
R.7:1932 nr 3 /br. okł./
R.8:1933 nr 7 /br.okł/                       po 22,00

Oprawione płr. II 1875                      cena 440,00
                                                                    

- Skarbnica Polska.
  Illustr. tygodnik arcydzieł literackich.
  Wydawca: Spółka Wydawnicza "Skarbnica Polska".
  Redaktor odpowiedzialny: Józef Jedlicz.
  Lwów, R.1913/14 - 1915; 33,5 cm.
(MZ-t)

R.1913/14 Seria I. nr 10 (J.Słowacki-Mazepa)
                          nr 12 (W.Syrokomla-Margier)         po 25,00

R.1913/14 Seria IV. nr 40 - 52    opr.                    Cena: 330,00


  - Sygnały.
   Sprawy społeczne, literatura, sztuka.
   Dwutygodnik.
   Wydawca i redaktor:Karol Kuryluk.
   Lwów, [R.1]:1933 - [R.2]:1934, R. 3:1936 - R. 6:1939.
(MZ) (także w dziale "Lwów")

R.3:1936 z 1 XII
R.4:1937 nr 27
R.5:1938 nr 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
                    49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57
R.6:1939 nr 62, 63, 65, 70, 71, 74                po 44,00


- Środy Literackie.
Kwartalnik pod redakcją Tadeusza Łopalewskiego.
Wyd.:Związek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie.
Wilno, R.1:1935 - R.3:1937 (wyszło 7 numerów)
(MZ-t)

R.1:1935 nr 1 (maj)
Broszura, 77 s., format: 24,4 x 16.7 cm.
Okładka kruszy się na marginesach, grzbiet podklejony, w środku stan dobry.
Cena: 66,00

- Twórczość Młodej Polski.
   Kwartalnik illustrowany poświęcony sztuce, w szczególności
   zaś beletrystyce, poezji i muzyce
   Od 1924: Miesięcznik ilustrowany.
   Redaktorzy: K.Gajewski i Z.Bruhl.
   Wydawca: St.Bechciński.
   Warszawa, R.1:1923 - R.2:1924; 27,5 cm.
(MZ)

R.2:1924 nr 6 (Dod.Koła art.lit.Uniw.Jagiell.w Kakowie R.2 nr 4
(numer konstrukcyjny, m.in.Jan Brzękowski)
oraz Torpeda. Dodatek Sekcji Twórczości własnej K.P.Uniw.Warsz.
R.1 nr 2) podniszczona okł.                                     Cena: 66,00

R.2:1924 nr 7 (75 rocznica śmierci F.Chopina)         Cena:33,00

 - Tydzień Literacki Polski Zbrojnej.
   Nauka, literatura, sztuka.
   [Dodatek do dziennika "Polska Zbrojna"];
   Warszawa, R.2:1938 - R.3:1939, format: 54,3 cm.(MZ)

R.2:1938 nr 43, 45                                                   po 33,00

 - Tygodnik literacko-naukowy.
    Dodatek do "Polski Zbrojnej".
    Pod redakcją kpt.Mieczysława B.Lepeckiego.
    Warszawa, R.1:1933 - R.3:1935, format:55 cm.(MZ)

R.3:1935 nr 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17               po 22,00 

 - Wiadomości Literackie
    Wydawcy : Antoni Borman i Mieczysław Grydzewski
    Redaktor Naczelny: Mieczysław Grydzewski
    Warszawa,R.1:1924 - R.16:1939.

Luźne numery:
R.5:1928 nr  48
R.6:1929 nr 24, 39, 40

R.7:1930 nr 22, 25, 30, 32, 33, 44

R.8:1931 nr 5, 8, 9, 13, 17, 20, 23, 25, 26, 27,
                     29, 30, 31, 32, 34, 35, 47, 48, 53

R.9:1932 nr 6, 33, 39, 42, 54

R.10:1933 nr 35, 38, 51, 53, 56
R.11:1934 nr 18, 49, 51

R.12:1935 nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 35, 36, 37, 38,
                      39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49

R.13:1936 nr  4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20,
                     22, 24, 25, 27, 30, 33, 34,
                     38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 52

R.14:1937 nr 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 48            

nr 46 (pśw.kulturze Japonii)                              cena: 166,00

nr 52/53 (gwiazdkowy,popodklejany)              

R.15:1938 nr  21, 22, 25                                   
R.16:1939 nr 22, 27 (25 VI-Praga "Pod Protektoratem"),
                                                                  ceny od 11,00 do 55,00

- Zwierciadło.
     Literacki Magazyn Ilustrowany.
     /poprz.w którem każdy snadnie się przejrzeć może/.
    Redaktor i wydawca:Helena Janina Ossowska.
    Warszawa, R.1:1937 - R.3:1939.


R.1:1937 nr 2                                                     Cena: 44,00    
              nr 8(podniszczony)                               Cena: 22,00
R.2:1938 nr 3, 6, 7/8, 10     
R.3:1939 nr 1/2                                                   Cena: 44,00

 

aktualizacja 27.04.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.