Czasopisma kobiece

Czasopisma kobieceZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Filipinka.
  Dwutygodnik.
  Warszawa, R.1957- V 2006.
(F-kobiece)  

R.1968 nr 7, 9, 15

R.1969 nr 12

R.1970 nr 10, 11

R.1971 nr 14, 20                                po 11,00
R.1976 nr 5, 6, 8, 9, 11,12,14,16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
R,1977 nr 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
R.1978 nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                 20, 21, 22, 23, 24  
                                                                         po5,50

- Gospodyni.
  Tygodnik dla Kół Gospodyń Wiejskich,
  dla kobiet wsi.
  Wyd.:Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,
  Warszawa, (MZ-t-kobiece)

R.1988 nr 38

R.1989 nr 35                                                       po 3,30

- Kobieta.
  Tygodnik.
  Red.nacz.:Janina Broniewska.
  Kierownictwo graficzne:Tadeusz Gronowski.
  Wyd.:Zarząd Główny Ligi Kobiet.
  Warszawa, R.1947-R.3:1949.
  Tytuł popprzedni: Kobieta dzisiejsza.
  Dodatek:Moje dziecko, Warszawa,1949.

(MZ-t-kobiece)

R3: 1948 nr 15, 35

R.3:1949 nr 17     (z wykrojami)                       po 22,00

- Kobieta i Życie.
  Wyd.:Instytut Prasy "Czytelnik".
  Warszawa, 1953 - 2002;
  Tytuł wznowiony w 2008 przez Wydawnictwo Bauer.
  Tytuł poprzedni: Moda i Życie, Moda i Życie Praktyczne.

(MZ)

R.1957 nr 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36

R.1958 nr 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34,

               35, 36                                                 

R.1965 nr 27, 28, 36, 39, 49, 50

R.1966 nr  3, 4, 6, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24,

                26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

                39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

R.1967 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,

                21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

                40, 43, 46, 47, 48, 49

R.1968 nr 25, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

R.1969 nr 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 25, 28, 30, 32,

              33, 34, 35, 38, 39, 41                      po 11,00   
R.1970 nr 19, 22, 23, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 42, 46, 47,

             49, 50, 51/52
R.1971 nr 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13,15, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31,
32,

            33, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52                      
R.1972 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,

            19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40,

            42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53             

R.1973 nr 6, 7, 8
R.1977 nr 2, 28, 40, 44, 47, 49
R.1978 nr 4, 10, 17, 18, 27, 32, 41, 52/53
                                     po 5,50

- Kobieta Wiejska.
  Związek Samopomocy Chłopskiej - Liga Kobiet.
  Wychodzi raz w miesiącu.
  Warszawa, 1947 - 1949. Format: 29,2 cm.
(MZ-t-kobiece)

R.1948 nr 5                                              Cena: 11,00

- Moda i Życie.
  Wydawca: Spóldz.Wyd.-Ośw. "Czytelnik".
  Warszawa, 1949 - 1952; 35 cm.
(MZ)

R.1950 nr 8, 28, 31
R.1951 nr 32                                                 po 22,00

- Moda i Życie Praktyczne.
  Redaktorka:Jadwiga Baranowska;
  Kier.art.:H.Tałłan-Tałandziewicz i K.Witkowski;
  Wydawca:Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik";
  Warszawa, R.1:1946 - R.4:1949; 35 cm.
(MZ)

R.2:1947 nr 20, 25, 26, 39, 43, 46, 47, 48
R.3:1948 nr 49, 2/50, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17                   

                                                                 po 22,00
- Przyjaciółka
 Wydawca: "Czytelnik"
 Warszawa R.1:1948 -
 (MZ)
R.1948 nr  5, 7, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 30  

R.1949 nr 12, 17, 18                                 
R.1950 nr 11                                        
R.1951 nr 6, 23, 31
R.1959 nr 10, 20                                     
R.1960 nr 3, 32
R.1962 nr 9, 39
R.1963 nr 35
R.1969 nr 16, 18, 38, 42, 44

R.1986 nr 41, 44, 51

R.1987 nr 7, 8, 10, 15, 17, 38, 40, 43, 46
R.1988 nr 11,37, 46, 47
R.1989 nr 23
R.1991 nr 13, 33                           Ceny od 5,50 do 22,00

- Roboty i Robótki.
  Miesięczny dodatek tygodnika "Gospodyni.
  Warszawa, 34,5 cm.

(MZ)

R.1989 nr 5, 8
R.1990 nr 8, 10
R.1991 nr 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12
R.1992 nr 1, 2, 3, 5                                                  po 2,20

Świat Mody
Czasopismo poświęcone modzie dla wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci
Wydawnictwo, "Czytelnik"
Redaktor: Henryk T. Tałandziewicz
Kwartalnik, R.1:1949 - 1991-, format: 34 cm

R.1950 nr 5 jesień
R.1951 nr 9 jesień
R.1953 nr 14 zima, 17 jesień
R.1954 nr 20 lato
R.1955 nr 24 lato, nr 25 jesień
R.1956 nr nr 26 zima, 27 wiosna, nr 28 lato, nr 29 jesień
R.1957 nr 30 zima, nr 31 wiosna, nr 32 lato
R.1958 nr 34 zima, nr 35 wiosna, nr 36 lato, nr 37 jesień
R.1959 nr 38 zima, nr 39 wiosna, nr 40 lato, nr 41 jesień
R.1960 nr 42 zima, nr 43 wiosna, nr 44 lato, nr 45 jesień
R.1961 nr 46 zima, nr 47 wiosna, nr 48 lato, nr 49 jesień
R.1962 nr 50 zima, nr 52 lato
R.1963 nr 54 zima
R.1964 nr 61 jesień
R.1966 nr 66 zima, nr 67 wiosna
R.1967 nr 72 lato
R.1979 nr 119 wiosna
                          Ceny od 22,00 do 44,00

- Twoje Dziecko.
  Miesięcznik poświęcony zdrowiu i wychowaniu dziecka.
  PZWL[Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich], Warszawa;
  35 cm. (MZ)

R.5:1955 nr 6

R.9:1959 nr 2, 11

R.10:1960 nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12

R.11:1961 nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12

R.13:1963 nr 2, 5, 8, 9

R.14:1964 nr 3                  

R.15:1965 nr 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

R.24:1974 nr 4

R.26:1976 nr 1                              po 11,00

R.36:1986 nr 12

R.37:1987 nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

R.38:1988 nr 3, 4, 5                    po 5,50

- Wykroje i Wzory.
  Dodatek miesięczny „Mody i Życia Praktycznego";
  od 1949 "Mody i Życia", od  1953 "Kobiety i Życia"

(MZ)

R.[1947] nr 1
R.[1948] nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
R.[1949] nr 14, 19
R.[1950] nr 33 
R.1952 nr 1, 2, 3, 8, 10, 11   
R.1953 nr 3
R.1954 nr 11, 12
R.1955 nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12
R.1956 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   

R.1957 nr 5, 8, 10                                po 11,00

R.1967 nr 12
R.1968 nr 6
R.1969 nr 4, 7
R.1970 nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12
R.1971 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12
R.1972 nr 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
R.1973 nr 10, 11, 12                                     po 5,50

R.1974 nr 8
R.1975 nr 5, 7, 10, 11, 12
R.1976 nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
R.1977 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
R.1978 nr 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12
R.1979 nr 1, 7, 8, 12            
R.1980 nr 1, 3, 5, 11
R.1981 nr 10
R.1982 nr 2, 3, 5, 6, 9
R.1983 nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
R.1984 nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
R.1985 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
R.1986 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
R.1987 nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
R.1988 nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12
R.1989 nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
R.1990 nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12
R.1991 nr 1, 2, 3, 4                                   po 3,30

Aktualizowano 20.08.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.