Czasopisma branżowe

Czasopisma branżoweZapytaj o ten produkt

0 PLN

-  Biuletyn Urzędniczy.
   Organ Związku Stowarzyszeń Urzędników
   z Wykształceniem Akademickim.
   Warszawa, R.1:1927 - R.13:1939; format: 30,5 cm.
(MZ-t.B)

R.11[!]:1938 nr 11/12 (XI-XII)                                    Cena:11,00

-  Biuletyn Zjednoczenia Polskich Inżynierów Katolików.
    Wyd.:Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Inżynierów
    Katolików.
    Warszawa, R.1:1938-R.2:1939; format: 22,5.
(MZ-t.B)

R.2:1939 nr 1 (5)                                                          Cena:11,00

 - Buchalter Polski.
   Miesięcznik.
   Organ Polskiego Związku Buchalterów-Rzeczoznawców,
   Buchalterów-Bilansistów i Ich Pomocników w Rzeczypospolitej Polskiej.
   Pod redakcją Antoniego Juljana Szyllera.
   Redaktor i wydawca: Juljan Szyller.
   Warszawa, R.1:1928 - R.12:1939 (MZ-t.B)


R.8:1935 nr 7/8                                                            Cena: 22,00

- Czasopismo Księgowych w Polsce.
  Organ Związku Księgowych w Polsce.
  Miesięcznik poświęcony szerzeniu wiedzy
  zawodowej.
  Redaktor naczelny: Konrad Czerwiński.
  Warszawa, R.13:1921 - R.32:1939; 24 cm.
  Tytuł poprzedni: Kronika Buchaltera.
(MZ)

R.29:1936 nr 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12

R.30:1937 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
R.31:1938 nr  2, 3, 4, 5, 6/7,  9, 10, 11, 12
R.32:1939 nr 1, 2, 3, 4, 7/8                                   po 11,00

- Czasopismo Skarbowe.
  Miesięcznik poświęcony teorii i praktyce
  skarbowości oraz sprawom zawodowym
  urzędników skarbowych.
  Wydawca: Stowarzyszenie Urzędników
  Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Redaktorzy:Włądysław Kozłowski i Jan Rejs.
  Warszawa, R.1:1926 - R.15=1:1947; 24 cm.
(MZ)

R.1:1926 nr 1(br.okł.), 3, 4, 5

R.2:1927 nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

R.3:1928 nr 1/2(br. okł.), 3, 6/7

R.4:1929 nr 1-3(br. przedniej okł.), 4-6, 9/10 

R.5:1930 nr 2                             Cena:11,00                              

-   Echo Społeczne.
    Pismo poświęcone sprawom społecznym i pracowniczym.
    Wydawca:Zarząd Główny Zw.[iązku]Zaw.[odowego] Prac.[owników]
    Ubezp.[ieczeń] Społ.[ecznych] w Polsce.
    Redaktor: Sylwester Grochowski.
    Warszawa, R.1:1933 - R.5:1937; 53,5 cm.
(MZ)

R.2:1934 nr 12 (1 XI) s.1 ubytek tekstu                       Cena:11,00
R.3:1935 nr 7, 8, 9, 10, 11, 12                             
R.4:1936 nr 17                                                       Cena:  22,00

-  Łącznik Pocztowy.
   Miesięcznik.
   Wydawca: "Reklama Pocztowa" sp.z o.o.
   Warszawa; R.1:1932 - R.5:1936, 1948 - 1950; 31,5 cm,  37,5 cm.
(MZ-t.Ł)

Oprawione:

R.5:1936 nr 1-12 rocznik oprawiony                          Cena:330,00

- Piekarz Polski.
  Organ Związku Cechów Piekarskich
  Rzeczypospolitej Polskiej.
  Warszawa, R.1:1928 - R.12:1939; 30,5 cm.
(MZ-t.P)

R.6:1933 nr 39
R.11:1938 nr 1/2                                                   po 25,00

-  Pracownik Samorządowy.
   Dwutygodnik pracowników Samorządu Miejskiego,
   Powiatowego i Wiejskiego.
   Warszawa, R.1(5):1924 - R.16(21):1939; 30,5 cm.
   Tytuł.poprzedni: Zespół,1921.
(MZ-t.P)

R.7(12):1930 nr 5                                                Cena: 11,00

-  Przegląd Pocztowy.
   Wydawca: Stowarzyszenie Teletechników Polskich.
   Redaktor: inż.Henryk Pomirski.
   Warszawa, R.1:1931 - R.9:1939, R.10:1946 - ; 29,7 cm.
(MZ-t.P)

R.8:1938 nr 2                                                      Cena: 11,00

- Życie Urzędnicze.
  Dwutygodnik. Organ Stowarzyszenia Urzędników Państwowych.
  Warszawa, R.1:1924 - R.16:1939; 31,5 cm. (MZ-t.Ż)

R.11:1934 nr 3/4                                                  

R.12:1935 nr 4                                                  po 11,00

Aktualizowano 26.03.2020

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.