Bibliotekoznawstwo

BibliotekoznawstwoZapytaj o ten produkt

0 PLN

- Archeion.
 
 Czasopismo poświęcone sprawom archiwalnym
  założone przez Stanisława Ptaszyckiego
  w roku 1926.

 
 Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych,
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
  Warszawa, Łódź, T.1:1927 - T.16:1938/39,  T.17:1948 - ; 
  format: 24 cm.
(F)
T.87:1990                                                          cena: 25,00

-Biblioteka Samokształcenia

Dwutygodnik

R.1:1902 - R.3:1904

Warszawa St. Kucharski

(F)

R.2:1903 nr 21                                                cena: 16,60

 

- Bibliotekarz

Czasopismo poświęcone sprawom bibliotek publicznych

Wydawane  przez Związek Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy

Warszawa R.1:1934/35 - R.17:1950

(F)

R.13:1946 nr 3

R.14:1947 nr 3/4                                              po 11,00


- Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej.
  
Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  Kraków, R.9:1957 - ; format: 24 cm.
(F)

R.18:1968 nr 2                                                    cena: 22,00


- Biuletyn Wydawniczy Księgarni Św.Wojciecha.

  Wydawca: Drukarnia i Księgarnia św.Wojciecha w Poznaniu.
  Redaktor odpowiedzialny: Szczepan Jeleński.
  Poznań, 1926 - 1938; format: 23 cm. (MZ-t. B)

R.1933 nr 4-5 (IV-V)
R.1936 nr 4 (X-XI-XII)                                               po 22,00

- Co Czytać?
  Miesięcznik poświęcony propagandzie książki.
  Od 1934: Miesięcznik poświęcony przeglądowi
  nowości wydawniczych.
  Wyd.: Gebethner i Wolff.
  Red.odp.:E.Machalski.
  Warszawa, R.1=13:1926 - R.1937; 26cm, 27,5 cm.
  Tytuł poprzedni: Przegląd Bibljograficzny.
(MZ-t.C)
R.5[!]:1934 nr 1 (I)
R.1935 nr IV-V                                                       po 22,00

- Nowe Książki

Przegląd nowości wydawniczych

Warszawa : PTWK R.1:1949 -
(F)
 
R.5:1953 nr 6(70), 7, 8 (cena 8,80), 12              po 5,50
 
- Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Kórnik R.1:1959-
(F)
R.1959  Z. 7                                  cena 25,00
 
-Przegląd Biblioteczny
Wydawnictwo Zwiążku Bibliotekarzy Polskich
Redaktor: Edward Kuntze
Kraków R.1:1927 - R.18:1950
(F)
R.12:1938 Z. 2                                cena: 22,00
 

- Przegląd Literacki.
Miesięcznik informacyjny.Wydawnictwo Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego.
Warszawa, R.1:1930 - R.3:1932.n4, 6 s., format: 53 x 37 cm.
(zawiera katalog wydawnictw z ostatniego miesiąca).
(MZ)

Dostępne:

R.1: 1930 nr 1 - 11/12 rocznik   nieoprawiony       Cena: 166,00
R.2: 1931 nr 1 - 11/12 rocznik   nieoprawiony       Cena: 166,00
                                                                                                    
Lużne numery:

R.1:1930 nr 1, 2, 3, 5/6, 7/8, 9, 10, 11/12
R.2:1931 nr 2, 3, 4, 6/8, 9/10, 11/12
R.3:1932 nr 1, 2                                                        po 22,00

 
- Przewodnik Literacki i Naukowy
Biuletyn dwumiesięczny
Wydawca: Poradnia Biblioteczna Warszawskiego
Koła Związku Bibliotekarzy Polskich
Warszawa R.1:1938 - R.6:1949
Nie ukazywało się w latach 1940-45
(F)
R.1:1938 nr 2, 5
R.2:1939 nr 1, 2, 3, 4                     po 11,00
 


- Wiadomości Bibliofilskie.
  Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo 
  Bibliofilów Polskich.
  Warszawa, R.1:1932 - R.3:1934; format: 24 cm. (MZ-t)

R.1:1932 nr 1 (styczeń)
numer zawiera Katalog siódmej licytacji bibliofilskiej
w Salonie C.Garlickiego w Warszawie)
Dodatkowo:aukcyjny druk zamówienia.                cena:33,00

Aktualizowano 12.03.2020

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.