"A - G" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)

"A - G" Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)Zapytaj o ten produkt

0 PLN

- 7 dni.
   Tygodnik ilustrowany.
   Wyd.: Jan Krzeczkowski;
   Redaktor Naczelny: dr Teodor Piekarski.
   Warszawa, R.1:1940 (11 V) - R.5:1944. Format: 37,5 cm.
(MZ)

R.1;1940 nr 3, 9, 11, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34
R.2:1941 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
                   17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
                 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
R.3:1942 nr 2, 6,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
                   22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,
                   36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
                   47, 48, 49, 50, 51, 52                              
R.4:1943 nr  23, 24, 26, 27, 28, 30,
                   31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                  43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52             

               nr 17 (24 IV - Katyń)                           cena: 55,00

R.1944 nr 1, 4, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29   Ceny od 33,00 do 55,00

Oprawione:
1940 nr 1-34 rocznik oprawiony (br. nr 3)  cena: 322,00
1941 nr 1-52 rocznik oprawiony             cena 579,60
1942 nr 1 - 52, rocznik opr.
    (nr 52 br. dkł., ciasno wszyte trudno odczytać
    środek, kilka nr z większymi podklejeniami na
  marginesach, drobne ubytki i zbrązowienia) cena: 599,00

-  Dziennik Radomski.
   Radom, R.1:1940 - R.5:1944. (MZ)

R.1:1940 nr 163 (o zakazie wstępu dla Żydów
na plac Adolfa Hitlera w Warszawie)       cena: 44,00
R.2:1941 nr 226 (koniec bitwy o Kijów)    cena: 55,00
R.3:1942 nr 18 (mord pod Radomskiem)      cena: 44,00
         nr 67 (Leningrad)                cena: 55,00   
         nr 264 (mowa Hitlera)            cena: 55,00
R.4:1943 nr 55 (ubytki tekstu)            cena: 33,00
         nr 81 (słaby stan)               cena: 33,00
         nr 82 (słaby stan)               cena: 33,00
         nr 87 (spotkanie Hitlera z Mussolinim)  cena: 44,00
         nr 98 (Katyń, PCK)                      cena: 55,00
         nr 123 (lista katyńska polskich oficerów) cena: 55,00
         nr 157 (zgon gen. Sikorskiego słaby stan)  cena: 55,00
         nr 159 (śmierć Sikorskiego,
                zbrodnie NKWD w Winnicy)            cena: 55,00
         nr 175 (Lista Katyńska)                         cena: 55,00
         nr 181 (Lista Katyńska)                          cena: 55,00
         nr 199 (Lotta)                                       cena: 44,00
         nr 216 (Uwolnienie Mussoliniego)           cena: 44,00
         nr 219 (na środku rozerwanie)                 cena: 33,00
         nr 222 (mowa Mussoliniego)                     cena: 44,00
         nr 264 (apel Hitlera do Europejczyków)     cena: 44,00
R.5:1944 nr 2 (orędzie Hitlera)                         cena: 44,00
         nr 8 (słaby stan)                                    cena: 33,00
         nr 40 (naciski aliantów na rząd emigr.)          cena: 55,00
         nr 41 (protest emigracyjnych dziennikarzy)    cena: 55,00
         nr 84 (mordy w Galicji)                              cena: 44,00
         nr 147 (karykatura antysemicka)                cena: 55,00
         nr 168 (opór w Normandii)                          cena: 44,00
         nr 171 (nieudany zamach na Fuhrera)        cena: 44,00
         nr 242 (bojownicy narodowi)                         cena: 55,00
         nr 243 (posiedzenie rządu GG na Wawelu)   cena: 55,00

- Dziennik Radomski. Kurier Kielecki.
    Pisma połączone w 1944 (XI/XII?).   (MZ)

   R.5:1944 nr 288 (7 XII), 298 (19 XII)         po 44,00                                                               

- Gazeta Lwowska
   Dziennik dla dystryktu galicyjskiego
   Lwów, R.1:1941 - R.4:1944.     (MZ)

R.1:1941 nr 61, 64(zmniejszenie Getta w Wa-wie),
            65, 66, 67, 69, 70, 96, 103, 119        po 33,00

R.2:1942 nr 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20,
            21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41,
            44, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 61, 68, 69,
            72, 74, 75, 7778, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90,
            95, 97, 98(A.Hitler przemówienie,c.44,-), 99, 100,
            101, 102, 108, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 122,
            123, 124, 125, 127, 128, 133, 134, 135, 136,  
            137(c.11,-),140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
            150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
            159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
            168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
            177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
            186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
            195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
            204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213,
            214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223,
            224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233,
            234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
            243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
            252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261,
            262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271,
            272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
            281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
            290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
            299, 300, 301                                  po 33,00

R.3:1943 nr 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
            17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 30,
            31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
            43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
            56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67,
            68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
            81, 82, 84, 85, 86, 87, 88(def.c.22,-), 107,
            114, 122, 137, 138, 150, 159, 161, 170, 179,
            180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188,
            189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
            198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
            208, 209, 211, 212, 213, 214, 215,
            216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
            225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
            234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242,
            243, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 252,
            253, 254, 255, 256, 257, 258, 261,
            262, 263, 265, 266, 267, 268, 270,
            271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
            280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288,
            289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
            298, 299, 300, 301, 303, 304, 305 (30 XII)
                                                            po 33,00

Numery poświęcone zbrodni katyńskiej, listy katyńskie:

           nr 101 (wydarty otwór, ubytek tekstu)   cena:55,00

           nr 104, 105, 106, 108, 110, 111,
               115, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 125,
               126, 128, 129, 131, 132, 134,
               135, 136, 140, 141, 142, 144, 145,
               146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156,
               157, 158, 162, 163, 164, 165, 166,
               167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
               177, 178
                                                ceny od 44,00 do 66,00

R.4:1944 nr 105, 126                       po 33,00

- Goniec Krakowski.
   Dziennik.
   Kraków 27 X 1939- 1945. (MZ)

R.1:1939 nr  26                       po 44,00

R.2: 1940 nr 78(ubytki tekstu),
                     148, 258, 270, 275,
                     280, 288, 290, 292, 293,
                     294, 296, 298       Ceny od 11,00 do 33,00

 (niektóre nr posiadają rozdarcia na złożeniach)

   nr 157 (uroczysty wjazd Adolfa Hitlera do Berlina)

                                                                   Cena: 33,00

R.3: 1941 nr  197                                       Cena: 22,00
   nr 182 Galicja przyłączona do terytorium G.G.;
          utworzenie "Dystryktu Galicja"          Cena: 33,00

R.IV:1942 nr 16, 17, 21, 24, 28, 38, 46, 55, 97, 122,
             127, 133, 139, 143, 149, 170, 171, 175,
             176, 179, 187, 203, 206, 207, 208, 210,
             211, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222,
             223, 224, 228, 230, 233, 235, 236, 237,
             240, 241, 242, 243, 244, 252, 259, 260,
             262, 263, 265, 267, 269, 273, 276, 277,
             278, 280, 281, 282, 286, 289, 294, 295,
             296, 300, 302, 303                  po 11,00

numery z przedarciami na złożeniach

nr: 13, 14, 15, 33, 45, 140, 190, 212. 215, 221, 222,
     266, 268, 270, 274, 279, 284, 286, 293, 297, 299
                                                                        po 11,00


R.V: 1943 nr 58, 68, 166, 211, 216, 217, 243, 254,
                    259, 271                                       po 11,00

 

Aktualizacja 16.11.2022

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.