Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki) "G" do "Z"

Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki) \"G\" do \"Z\"

0 PLN

-  Goniec Krakowski.
   Dziennik.
   Kraków 27 X 1939- 1945. Format: 47 cm.
(MZ)

R.1:1939 nr 1 (27 X), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
                      25, 26, 27, 29, 32                         po 44,00
R.2: 1940 nr 78, 148, 260, 270, 275, 279 /1 XII-nr 280-pomyłka
                       w numeracji), 283, 288, 290, 292, 293,
                       294, 296, 298                              
R.3: 1941 nr 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
                       125, 126, 161, 162, 163, 164,
                       165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                       173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
                       181, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                       189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
                       198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
                        207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
                        215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
                        223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                        231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 241,
                        242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
                        250, 251, 252, 254, 255, 259, 260,
                        262, 263, 264, 265, 266, 274, 277,  279,
                        280, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289,
                        290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
                        299, 300, 301, 304, 305                  po 11,00

        nr 182 / utworzenie "Dystryktu Galicja"         cena 33,00

-wydanie nadzwyczajne:
R. 1941 nr z dn. 22 VI (następstwa zdrady Moskwy.Front przeciw
                                       bolszewizmowi) (przedarcia)  cena 33,00    

R.IV:1942 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33,
                     34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 51,
                     52, 53, 54, 55, 61(oderwany narożnik,mały
                     ubytek tekstu), 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74,
                     75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
                     92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103,
                     106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
                     116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126,
                     127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138,
                     139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
                     150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159,
                     160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170,
                     171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181,
                     182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191,
                     192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
                     201, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 211, 212,
                     213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
                     222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                     231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
                     240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249,
                     250, 252, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263,
                     265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
                     274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
                     283, 284, 285, 286, 289, 293, 294, 295, 296,
                     297, 299, 300, 302, 303, 304

   R.V: 1943 nr 1(zły stan), 3, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
                       28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 46, 47,
                       49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68,
                       70, 71, 72, 74, 78, 132, 144, 147,
                       158, 166, 211, 216, 217, 243, 254, 259, 271,

                      290, 291, 292, 293, 294, 295, 298            po 11,00

        nr 90 z 17. IV.                                     cena 55,00

Listy ofiar w Katyniu:

 nr: 114, 130, 132,136

 nr 156 / katastrofa Gibraltarska, c.d. listy ofiat   cena 33,00

R. VI: 1944 nr  7, 16, 24, 32, 34, 36, 38, 41, 53,  63, 65,

                        66, 67, 68, 71, 74, 75,
                       77, 79, 82, 84, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 97,
                       98, 101, 102, 104, 105, 110, 113, 114, 116,
                       123, 125, 127, 130, 131, 166, 167, 170,178,

                       179, 187, 199, 214, 239, 279             po 11,00        

                  nr 297                                                   cena 44,00                  

- Ilustrowany Kurier Polski.
   Kraków R.1:1939/40 (nr 1 13 X)- R.5:1944(31 XII).
   Wydawca i redaktor naczelny: Włodzimierz Szczypczyk.
   Format: 33,5 cm.(nr1), 32 cm., od 1941 - 40 cm.
(MZ)

R.1:1939 nr 1 /13 X/, 3 /5 XI/                                    po 55,00
R.1:1940 nr 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
                     21, 22, 23, 24, 25, 26      po 33,00
R.2:1941 nr 1, 2, 3, 5, 6,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
                   18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
                   34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
                   47, 48, 49, 50, 51/52

R.3:1942 nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
                     31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

R.4:1943 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

R.5:1944 nr 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
                     22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
                                                                               po 22,00

- Kurier Częstochowski.
   Częstochowa, R.1(34):1939 - R.7:1945.
(MZ-t.gadzinówki)

Luźne numery:
R.3(36): 1941 nr 146, 265                                            
R.4: 1942 nr  22   
R.6:1944 nr 108                                      po 33,00
                 nr 198 (21 VIII)                    cena:55,00                                                     

Roczniki:
R.6:1944 nr 1 ( 1-2 I ) - 307 (29 XII) rocznik w czterech zszywkach
                    oprawiony w szary papier pakowy.

                                                                     cena: 3684,00

- Kurier Kielecki.
   Kielce, Radom (od 1943 nr 228),
   R.1:1940 - R.5:1944.
      
R. I: 1940 nr 48, 97                        po  33,00

-  Kurjer Radomski.
      Wydawnictwo informacyjne.
      Wychodzi 3 razy w tygodniu.
      Radom, R.1:1939 - R.2:1940.


R.2:1940 nr 19 (14 II), 22               po 33,00

- Nowy Głos Lubelski.
   Lublin, R.1:1940-R.5:1944.

R.3:1942 nr 17, 18, 122, 222, 240, 246, 255, 270,
                    286, 301

R.4:1943 nr 2, 3, 15, 16, 20, 23, 27, 30, 31, 32, 34,
                    35, 38, 39, 59, 60, 63, 64, 72, 74, 75,
                   76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 99, 111, 159,
                   169, 240, 247, 255, 257, 259, 260, 262,
                   268, 274, 277, 278, 284, 285, 286, 287,
                   291, 292, 293, 294, 301, 303

R.5:1944 nr 29 /4II/, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                    40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55,
                    56, 57, 58, 59, 61,63, 64, 65, 66, 67,
                    68, 69, 70, 72, 73,  76, 77, 78, 80, 81,
                    82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95,
                    96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
                   106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
                   117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
                   125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
                    134, 135, 136, 137,139, 140, 141, 142,
                    143,144, 146, 148, 149, 150, 152, 153,
                    154, 156, 157, 158, 162, 163
                                                                          po 16,60

-wydanie nadzwyczajne:
R. 1941 nr z dn. 29 VI -Zdobycie twierdzy Brześć-Wilno-Kowno.
                                                                    cena: 55,00

- Nowy Kurier Warszawski.
   Dziennik, Warszawa 11 IX 1939- 1945. Format: 55 cm
(MZ)

Luźne numery:
R.1:1939 nr 3, 4                                            po 55,00
             nr 37 (ubytek tekstu)                      cena:33,00

R.2:1940 nr  102, 104, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135,
                   136, 137, 139, 140, 141, 154, 155, 156, 158,
                   160, 168, 169, 208, 258, 300                          
                                                                                     po 11,00

-wydania nadzwyczajne:
R. 1940 nr 111 /13 V/-Wojna w Holandii i Belgii
                                                  cena:55,00
-dodatki nadzwyczajne:
R. 1940 nr z dn.:
10 V-Armia niemiecka wkroczyłą do Holandii i Belgii.
28 V-Kapitulacja Belgii.
11 VI-Włochy przystąpiły do wojny.
14 VI-Paryż się poddał!
17 VI-Francja składa broń.
23 VI-Zawieszenie broni między Francją a Niemcami.
25 VI-Wojna z Francją skończona!
18 VIII-Totalna blokada Anglii.
27 IX-Niemcy, Włochy i Japonia zawarły pakt wojskowy.

pojedyncze numery po 55,00

R.3:1941 nr  2, 5, 6, 14, 19, 20, 26, 36, 38, 47, 56, 64, 66,
                   70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84,
                   85, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,102,
                  103, 104, 106, 107, 108,109, 111, 112,114,115,
                  116, 117, 118, 119, 120,121,122, 124, 125,126,
                  127, 128,129, 130, 131, 132, 134, 135,136,137,
                  138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149,
                  150, 151, 152,153, 157, 159, 160, 161, 162, 163,
                  164, 165, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 180,
                  182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190,191, 192,
                  193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 204,205,
                  206, 208, 209, 210, 211, 213, 213, 214, 215, 216,
                  217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 229, 231,
                  232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
                  245, 246, 247, 249, 251, 253, 256, 257, 258, 259,
                  260, 261,262,  263, 264, 265, 266, 267, 268, 271,
                  273, 275, 276, 277, 280,281, 282,  283, 285, 286,
                  287, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 297, 298,299,
                  300, 301, 302, 304, 305, 306

pojedyncze numery po 11,00

            nr 294 (Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA)
                                                                           Cena:33,00

Dodatki nadzwyczajne:

R. 1941 nr z dn.:
9 IV-Odcięcie Jugosławii od Grecji spodziewane lada chwila.
                                                                              Cena:55,00
29 VI-zajęcie Grodna, Brześcia, Wilna Kowna i Dźwińska.
                                                                              Cena:66,00
13.VII-Niemcy u bram Kijowa.                              Cena:55,00

R.4:1942 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
                     56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
                     69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
                     82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
                     95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104, 105,
                    106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 115,
                    116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
                    126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
                    136, 137, 138,139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
                    146, 147,148,149, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
                    157, 158,159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
                    167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 176,
                    177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
                    187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
                    197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
                    207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
                    217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
                    227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
                    237

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.