Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki) "G" do "S"

No image

0 PLN

- Goniec Krakowski.
   Dziennik.
   Kraków 27 X 1939- 1945.

R.1:1939 nr 1 (27 X), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
                      24, 25, 26, 27, 29                        po 44,00

R.2: 1940 nr 110, 116, 118, 120, 122, 123, 130, 131,
                      132, 134, 136, 148, 279 /1 XII-nr 280-błąd
                      w numeracji), 282, 283, 288, 290, 292, 293,
                       294, 296, 298

R.3: 1941 nr 82, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
                      154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164,
                      165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                       173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
                       181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                       189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
                       198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
                        207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
                        215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
                        223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                        231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 241,
                        242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
                        250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 262
                        263, 264, 265, 266, 285, 286, 287, 288,
                       289,  290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
                        297, 298, 299, 300, 301, 304, 305

R.IV:1942 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33,
                     34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 51,
                     52, 53, 54, 55, 61(oderwany narożnik,mały
                     ubytek tekstu), 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74,
                     75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
                     92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103,
                     106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
                     116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126,
                     127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138,
                     139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
                     150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159,
                     160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170,
                     171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181,
                     182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191,
                     192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
                     201, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 211, 212,
                     213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
                     222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                     231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
                     240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249,
                     250, 252, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263,
                     265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
                     274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
                     283, 284, 285, 286, 289, 293, 294, 295, 296,
                     297, 299, 300, 302, 303, 304

   R.V: 1943 nr 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
                       28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
                       49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68,
                       70, 71, 72, 74, 78, 109, 132, 144, 147,
                       158, 166, 290.291, 292, 293, 294, 295, 298

   R. VI: 1944 nr  32, 34, 38, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 75,
                           77, 79, 82, 84, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 97,
                           98, 101, 102, 104, 105, 110, 113, 114,
                           116, 130, 131, 166, 167, 170, 179, 279
                                                                              po 11,00
- wydania nadzwyczajne:
R.1940 nr z dn. 10 V/wyd.II/(Chamberlain ustąpił,
  zbombardowanie lotnisk w Antwerpii i Brukseli,
                   mobilizacja  w Szwajcarii)
R.1941 nr z dn. 14 IV (wojska niemieckie wkroczyły
             do Belgradu  Anglicy stracili Bardię)
              nr z dn. 22 VI (następstwa zdrady Moskwy.
              Front przeciw  bolszewizmowi)              po 55,00

- Ilustrowany Kurier Polski.
   Kraków R.1:1939/40 (nr 1 13 X)- R.5:1944(31 XII).
   Wydawca i redaktor naczelny: Włodzimierz Szczypczyk.
   Format: 33,5 cm.(nr1), 32 cm., od 1941 - 40 cm.
Luźne numery:
R.1:1939 nr 1 /13 X/                             cena: 55,00
R.1:1940 nr 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
                                                                po 33,00
R.2:1941 nr 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 41, 49, 50
R.3:1942 nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
                     42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
R.4:1943 nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
R.5:1944 nr 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
                     22, 23, 24, 26, 27, 28, 29                 po 22,00

- Kurier Częstochowski.
   Częstochowa, R.1(34):1939 - R.7:1945.
(MZ-t.gadzinówki)

Luźne numery:
R.3(36): 1941 nr 146, 265  
R.4: 1942 nr  22   
R.6:1944 nr 108                         po 33,00
  nr 198 (21 VIII)                      cena:55,00 

Roczniki:
R.6:1944 nr 1 ( 1-2 I ) - 307 (29 XII) rocznik w 4 zszywkach,
        oprawiony w szary papier pakowy.    cena: 3684,00

- Kurier Kielecki.
   Kielce, Radom (od 1943 nr 228),
   R.1:1940 - R.5:1944.
  
   R. I: 1940 nr 48, 97                   po  33,00

-  Kurjer Radomski.
      Wydawnictwo informacyjne.
      Wychodzi 3 razy w tygodniu.
      Radom, R.1:1939 - R.2:1940.
R.2:1940 nr 19 (14 II), 22               po 33,00

- .Nowy Głos Lubelski.
   Lublin, R.1:1940-R.5:1944.

R.3:1942 nr 17, 18, 122, 222, 240, 246, 255, 270,
                    286, 301

R.4:1943 nr 2, 3, 15, 16, 20, 23, 27, 30, 31, 32, 34,
                    35, 38, 39, 59, 60, 63, 64, 72, 74, 75,
                   76, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 99, 111, 159,
                   169, 240, 247, 255, 257, 259, 260, 262,
                   268, 274, 277, 278, 284, 285, 286, 287,
                   291, 292, 293, 294, 301, 303

R.5:1944 nr 29 /4II/, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
                    40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 54, 55,
                    56, 57, 58, 59, 61,63, 64, 65, 66, 67,
                    68, 69, 70, 72, 73,  76, 77, 78, 80, 81,
                    82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95,
                    96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
                   106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
                   117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
                   125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
                    134, 135, 136, 137,139, 140, 141, 142,
                    143,144, 146, 148, 149, 150, 152, 153,
                    154, 156, 157, 158, 162, 163    po 16,60

-wydanie nadzwyczajne:
R.1941 nr z dn. 29 VI -Zdobycie twierdzy .
                          Brześć-Wilno-Kowno          cena: 55,00

- Nowy Kurier Warszawski.
   Dziennik, Warszawa 11 IX 1939- 1945.

Luźne numery:
R.1:1939 nr 3, 4                              po 55,00
             nr 37 (ubytek tekstu)  Cena:33,00

R.2:1940 nr 102, 104, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135,
                   136, 137, 139, 140, 141, 154, 155, 156, 158,
                   160, 168, 169, 208, 258, 300           po 11,00

- wydania nadzwyczajne:
R. 1940 nr 111 /13 V/-Wojna w Holandii i Belgii
                                                        cena:55,00
-dodatki nadzwyczajne:
R.1940 nr z dn.:
10 V-Armia niemiecka wkroczyłą do Holandii i Belgii.
28 V-Kapitulacja Belgii.
11 VI-Włochy przystąpiły do wojny.
14 VI-Paryż się poddał!
17 VI-Francja składa broń.
23 VI-Zawieszenie broni między Francją a Niemcami.
25 VI-Wojna z Francją skończona!
18 VIII-Totalna blokada Anglii.
27 IX-Niemcy, Włochy i Japonia zawarły pakt wojskowy.

                                                                          po 55,00

R.3:1941 nr  2, 5, 6, 14, 19, 20, 26, 36, 38, 47, 56, 64, 66,
                   70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84,
                   85, 86, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100,102,
                  103, 104, 106, 107, 108,109, 111, 112,114,115,
                  116, 117, 118, 119, 120,121,122, 124, 125,126,
                  127, 128,129, 130, 131, 132, 134, 135,136,137,
                  138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149,
                  150, 151, 152,153, 157, 159, 160, 161, 162, 163,
                  164, 165, 166, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 180,
                  182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190,191, 192,
                  193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 204,205,
                  206, 208, 209, 210, 211, 213, 213, 214, 215, 216,
                  217, 218, 219, 220, 221, 225, 227, 228, 229, 231,
                  232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
                  245, 246, 247, 249, 251, 253, 256, 257, 258, 259,
                  260, 261,262,  263, 264, 265, 266, 267, 268, 271,
                  273, 275, 276, 277, 280,281, 282,  283, 285, 286,
                  287, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 297, 298,299,
                  300, 301, 302, 304, 305, 306                po 11,00

            nr 294 (Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA)
                                                                           cena:33,00

dodatki nadzwyczajne:

R. 1941 nr z dn.:
9 IV-Odcięcie Jugosławii od Grecji spodziewane lada chwila.
                                                                      cena:55,00
29 VI-zajęcie Grodna, Brześcia, Wilna Kowna i Dźwińska.
                                                                      cena:66,00
13.VII-Niemcy u bram Kijowa.                         cena:55,00

R.4:1942 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
                     56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
                     69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
                     82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
                     95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,104, 105,
                    106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 115,
                    116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
                    126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,135,
                    136, 137, 138,139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
                    146, 147,148,149, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
                   157, 158,159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
                   167, 168, 169, 170,171, 172, 173, 174, 175, 176,
                   177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
                   187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
                   197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
         

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.