! katalog portretów (spis)

! katalog portretów (spis)Zapytaj o ten produkt

0 PLN

Różne źródła pochodzenia, najczęściej z czasopism i książek z XIX w. (często na fragmentach stron, rzadziej na kompletnych arkuszach).

 

Ze względu na wielką ilość opis będzie skrócony, zamiast tytułu grafiki imię, nazwisko i lata życia. Na prośbę prześlemy zdjęcie i/lub bardziej szczegółowy opis.

 

W razie poszukiwań konkretnych osób, prosimy składać zamówienie, będziemy szukać.

na zdjęciu Adam Jerzy Czartorystki - https://wankosmos.pl/czartoryski-adam-jerzy-after-l-rubio,5,en,36,1,1926.html?PHPSESSID=f1j25ps4clmpeo31e5ckh7m472

popularne skróty:

akw. - akwaforta

boh. - bohater dzieła (z dopiskiem jakiego i czyjego)

cynk. - cynkotypia

drz.szt. - drzeworyt sztorcowy

fot. - fotografował (na podstawie jego/jej fotografii wykonano grafikę), lub fotografia

fks. - fotoksylografia

komp. - kompozycja (poza portretem inne elementy ozdobne, ew. scena rodzajowa/zbiorowa)

ks. - ksiądz / Ks. - książę/księżna , hr. - hrabia/hrabina, kard. - kardynał, bsk. - biskup, kr. - król

lit. - litografia (ewentualnie z nazwiskiem oznacza litografa, wykonawcę grafiki)

mal. - malował (autor pierwowzoru malarskiego)

mdz. - miedzioryt

stal. - staloryt

rys. - rysował (autor rysunku, na podstawie którego wykonano grafikę)

ryt. - rytował (wykonał grafikę)

 

źródła pochodzenia , m.in. (pisma mogą mieć podany rok wydania, jeśli znany):

B.L. - "Biesiada Literacka" (pismo wydawane w latach 1876-1907)

Chodźko - różne tomy edycje książki "La Pologne..." wydawanej od roku 1835-36

Forster - książka Karola Forstera "Pologne" (zazwyczaj z edycji francuskiej z 1840r.)

Kł. - "Kłosy" (pismo wydawane w latach 1865-1890)

T.I. - "Tygodnik Ilustrowany" (pismo wydawane w latach 1859-1939)

T.P. - "Tygodnik Powszechny" (pismo wydawane w latach 1877-1885)

O.D. - "Opiekun Domowy" (pismo wydawane w latach 1865-1876)

U.L. - "Ueber Land und Meer Allgemeine Illustrierte Zeitung" (niem. pismo z lat 1858-1923)

Zaydler - książka Bernarda Zaydlera "Storia della Polonia" z 1831 roku

portrety sygnowane JB - autor Józef Buchbinder(1839-1909)

portrety sygnowane FT - rysownik Franciszek Tegazzo (1829-1879)

 

                             SPIS PORTRETÓW

- Alighieri Dante (1265-1321),komp. drz.szt. T.P.1880, ryt. X.A. Walla, mal.J.Renevier, cena 55,-

- Bartusówna Maria (1854-1885), komp. drz. szt. T.I.1885, ryt. Schűbeler, rys. JB, cena 22,-

- Benktowski Feliks(1781-1852) drz.szt. T.I. 1860, cena 11,-

- Bentkowski Władysław (1817-1887), cynk.T.I.1887, rys.X.Pillati, cena 11,-

- Białecki Antoni(1836-1912), drz.szt. T.I. 1887, ryt. E.Nicz, fot.Mieczkowski, cena 11,-

- Bielowski August (1806-1876), drz.szt. T.I. 1876, ryt. AR, cena 11,-

- Biesiadecki Alfred Dr (1839-1889), drz.szt. T.I. 1879, rys.F.T. ryt.A.Regulski, cena 11,-

- Bliziński Józef(1827-1893), drzz.szt. Kł.1886, ryt.E.Nicz, fot. Trzemeski, cena 11,-

- Bogusławski Stanisław(1804-1870), drz.szt. T.I. 1868, fot. Mieczkowski, cena 11,-

- Bogusławski Wojciech(1757-1829), drz.szt. T.I.1860, ryt.J.Styfi, cena 22,-

- Bohusz - Szyszko Michał (1811-1877), drz.szt. T.I. 1878, ryt.A.Regulski, rys. F.Tegazzo, cena 11,-

- Bolesław I Wysoki(1127-1201), drz.szt. T.I. 1878, rys. J.Matejko, ryt.K. Przykorski, plamy,cena 44,-

- Boruń Feliks (1802-1864) , drz.szt. , T.I. 1865, ryt. F. Zabłocki fot. Bayer), cena 11,-

- de Bouillon Ks. (Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne ? 1706-1771), drz.szt. 1877, ryt. B. Puc, rys. M. Kotarbiński, mal. Philippe de Champaigne , cena 33,-

- Brehm Alfred(1829-1884), drz.szt. T.I.1885, ryt. Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Brunhilda(ok545/550-613), komp. drz.szt. Kł. 1878, ryt.A.Closs, mal.F.Keller, cena 55,-

- Bulewska Jadwiga i Wanda (2 poł. XIXw.), muzyka, drz.szt. T.I.1885, ryt. Schűbeler, cena 44,-

- Bull Ole(1810-1880), drz.szt. T.I.1867, fot. Dutkiewicz i Kloch, cena 11,-rezerwacja

- Cebulka Mikołaj(ok.1380-1456), drz.szt. T.I.1860, ryt. JS, cena 11,-

- Chalupka Samo (1812-1883), drz.szt. T.I.1884, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Chodźko Ignacy(1794-1864), drz.szt. Kł.1877, ryt. Styfi i Zajkowski, rys.Andriolli, cena 44,-

- Chojecki Edmund(1822-1899), drz. szt. T.I.1885, ryt. A.N. rys. W.L. cena 11,-

- Chojnacki romuald(1818-1883),drz.szt. T.I.1885, rys. JB, cena 11,-

- Cieszkowski August (1814-1894), drz.szt. T.I. 1861,ryt. Styfi,rys. Polkowski, wg.lit. Fajansa, cena 11,-

- Cieszkowski Józef (1798-1867), drz.szt. T.I. 1867, fot. Mieczkowski, cena 11,-

- Coronaro Katarzyna(1454-1510),komp. Wenecjanie składający dary królowej Cypru, drz.szt. Kł.1874, ryt. J. Holewiński, rys. X.Pillati, mal. Makart, cena 33,-

- Correnti Cesare(1815-1888), drz.szt. T.I.1879, ryt.B.Puc, cena 5,50

- Courbet Gustave(1819-1877), drz.szt. Kł. 1878, ryt.J.Styfi, zaciek, cena 5,50

- Crispi Francesco(1818-1901),na ark. z pomnikiem Deak Ferenc (1803-1876), cynk.T.I.1887 cena 5,50

- Cybulski Wojciech(1808-1867), drz.szt.T.I.1867, przedarcie , cena 5,50

- Czekanowski Aleksander(1833-1876), drz.szt. T.I. 1877, ryt. A.Regulski, rys. F.Tegazzo, cena 11.-

- Dembowski Leon(1789-1878), drz.szt. Kł.1878,ryt. J.Styfi, plamy, cena 5,50

- Darowski Aleksander Weryha (1815-1874), drz.szt. Kł. 1874, cena 11,-

- Dietl Jóżef dr(1804-1878), drz.szt. Kł.1878, ryt. J. Holewiński, fot.W.Rzewuski, cena 33,-

- Dingelstedt Franciszek/Franz(1819-1881), drz.szt. Kł.1881, ryt. J.Holewiński, cena 5,50

- Dmóchowski Henryk(1810-1863, drz.szt.T.I.1861, ryt.J.Styfi, rys.Polkowski, cena 11,-

- Dobrzyński Ignacy Feiks(1807-1867),drz.szt. T.I.1865, ryt. J.Styfi, rys. J.Kossak, cena 11,-

- Domejko Ignacy(1802-1889),drz.szt. Kł.1884, ryt. J.Holewiński, fot. Diaz, cena 11,-

- Donimirski Teodor(1805-1884), drz.szt. T.I.1884, ryt. A.Regulski, rys.JB, cena 11,-

- Dowiakowska Bronisława (1840-1910) wraz z Ostrowski Adolf (1837-1895) na jednym arkuszu , drz.szt., T.I. 1883, ryt. A.Regulski, rys. JB , w 25 lecie pracy scenicznej , cena 11,-

- Dumas Aleksander (1802-1870), drz.szt. Kł.1871, ryt. F.Szymborski, cena 22,-

- Dunajewski Julian dr(1821-1907), drz.szt. T.I. 1880, ryt. B.Puc, rys.JB, cena 11,-

- Dybek Andrzej Franciszek Ksawery(1783-1826), drz.szt. T.I. 1865, rys.JK, cena 22,-

- Dybowski Benedykt dr(1833-1930) komp. na jeziorze Bajkał z Godlewski Wiktor (1831-1900), drz.szt. T.I. 1884, ryt. p.Boczkowski, cena 22,-

- św. Elżbieta z Turyngii (1207-1231),komp. drz.szt. Kł.1886, ryt.Brend'Amour, mal.Kaulbach,cena 22,-

- Eötvös József baron(1813-1878), drz.szt. U.L. 1878, cena, 5,50

- Esseweind August Dr (1831-1892), drz.szt. Kł. 1884, ryt.E.Nicz, fot. W. Biede, plamy, cena 5,50

- Estkowski Ewaryst(1820-1856), drz.szt. T.I. 1860, cena 11,-

- Feliński Alojzy(1771-1820), drz.szt. T.I.1862, ryt.Meior , rys. Polkowski, cena 22,-

- Fijałkowski Antoni Arcybiskup(1797-1883) , drz.szt. T.I. 1883, ryt.J.Łoskoczyński, rys.JB., na jednym

arkuszu wraz z Maciejowski Aleksander Wacław(1792-1883), drz.szt. ryt.A.Z., cena 22,-

- Fiszer Konstanty(1797-1887), drz.szt. T.I.1865, ryt.KK. , fot. Mieczkowski, cena 11,-

- Forster Johann / Jan (1729-1798) i Georg / Jerzy (1754-1794), komp. (medal), drz.szt. T.I. 1865, ryt.AR, wg mdz. Bergera, cena 11,-

- Frączkiewicz Augustyn(1796-1883), drz.szt. Kł.1884, ryt.J.Holewiński, cena 11,-

- Freyer August (1801-1883), drz.szt. T.I. 1883, ryt.A.Regulski, rys.JB, cena 5,50 rezerwacja

- Fudakowski Herman, Dr. (1834-1878), drz.szt. Kł. 1878, ryt. Holewiński, fot. K.Brandel, cena 22,-

- Galileo Galilei (1564-1642), komp. [w Sienie z Ascanio Picolomini II (1590-1671) ?], drz.szt. Kł.1872, mal. K.Muller, cena 33,-

- Garczyński Stefan(1805-1833), drz.szt. T.I.1865, cena 11,-

- Giedroyć Romulad Ks. (1750-1824) i Kunegunda Giedroyć - Białopiotrowiczowa Ks. (1793-1883)

2 drz. na jednym arkuszu, drz.szt. Kł. 1884, 2xryt. J.Holewiński, cena 11,-

- Gintowt-Dziewałtowski ks. Aleksander Kazimierz(1821-1889), drz.szt. B.L.1889,rys.X.Pillati,cena22,-

- von Gluck Christoph Willibald (1714-1787), cynk.T.I. 1887, cena 5,50

- Głowacki Jan Nepomucen(1802-1847), drz.szt. T.I.1868, fot. Szajnok, rys. F.T., cena 11,-

- Godebski Cyprian(1835-1909) i jego rzeźba Adrien-Francois Servais (1807-1866), drz.szt. Kł. 1871, ryt. A.Zajkowski, cena 22,-

- Godebski Ksawery(1801-1869), drz.szt. T.I.1867, cena 22,-

- von Graefe Albrecht (1828-1870),drz.szt. Kł.1872, ryt.A.Zajkowski,Rys.X.Pillati, cena 11,-

- Grevy Jules (1813-1891), prezydent Francji, drz.szt. T.I.1879, ryt.A.Regulski, rys.FT. cena 5,50

- Grudziński Stanisław(1852-1884), drz.szt. T.I. 1884, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Grünfeld Alfred (1852-1924), cynk.T.I. 1887, cena 5,50

- Gryglewski Aleksander(1833-1879), drz.szt. T.I.1879, ryt.A.Regulski, fot.Rzewuski, cena 11,-

- Gutakowski Ludwik (1738-1811), drz.szt. T.I. 1860, ryt G.Roberson mal. Bacciarelli, cena 22,-

- Habsburżanka Eleonora Maria Jóżefa (1653-1697), żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640- 1673), drz.szt. 1877, ryt. Wolski, rys. Konopacki, cena 22,-

- Habsburżanka Konstancja (1588-1631), żona Zygmunta III Wazy(1566-1632) drz.szt. Kł.1878, ryt.J.Krajewski , rys.EL, mal.Rubens (właść. Soutman) , cena 22,-

- Hartknoch Krzysztof(1644-1687), drz.szt. T.I.1861, ryt. Styfi, rys.F.Tegazzo, cena 22,-

- Haydia, boh. "Don Juana" G. Byronam, drz. szt. T.I. 1877, ryt. Pannemaker, mal. Chaplin, cena 44,-

- Hayes Rutherford Birchford (1822-1893), drz.szt. T.I. 1877, ryt. A.Regulski, rys. F.Tegazzo, cena 11,-

- Hofer Andreas(1767-1810), 2str. komp., drz.szt. Kł.1879, ryt.X.A.P., mal. Defregger, cena 33,-

- Hollak Józef ks. (1812-1890), na ark. wraz z dwoma innymi biskupami Ruszkiewicz Kazimierz (1836-1925) , oraz Baranowski Antoni (Antanas Baranauskas 1835-1902), drz.szt. T.I.1884, 3x ryt. A.R., cena 11,-

- Hozjusz Stanisław kard.(1504-1579), drz.szt. T.I.1860, cena 11,-

- Hryniewicz Stanisław(1791-1866), drz.szt. T.I. 1868, rys.F.T., rys. J.Marszewski, cena 11,-

- Jabłonowski Józef Aleksander Ks.(1711-1777),drz.szt. T.I. 1880, ryt.A.Regulski wg Endlicha,cena 44,-

- Jagiellończyk Kazimierz święty(1458-1484) , komp. wraz z Długosz Jan (1415-1480), drz.szt. Kł.1870, ryt.J.Styfi, mal. W.Cynk, cena 44,-

- Jakubowski Adam ks.(1808-1882), drz.szt. T.I. 1877, ryt. A.Regulski, rys. F.Tegazzo, cena 11,-

- Janota Eugeniusz (1822-1878), drz.szt. T.I.1879, ryt. A.Regulski, rys. JB , cena 11,-

- Jarochowski Kazimierz(1828-1888), drz.szt. 1885, ryt.A.Regulski, rys.JB, cena 11,-

- Jeske August(1836-1875), drz.szt. T.I.1875, ryt. A.R. rys.FT, fot. Kloch i Dutkiewicz, cena 11,-

- Jonasz prorok(VIII w p.n.e.), komp. fks. Kł. 1888, ryt.J.Holewiński, rys. P.Szyndler, cena 66,-

- Kamieński Maciej (1734-1821), komp. drz.szt. T.I.1879, rys.FT, cena 33,-

- Kamiński Mścisław(1839-1868), drz.szt. T.I. 1868, ryt. A.R., rys. FT, cena 11,-

- Kantecki Klemens(1851-1885), drz.szt. T.I. 1885, ryt.A.Zajkowski, rys.JB, cena 11,-

- Kaplińska Zofia(1831-1864), drz.szt. T.I. 1864, ryt. J.Styfi, rys. JK, cena 22,-

- Kasznica Józef dr(1834-1887), drz.szt.. Kł.1886, ryt.J.Holwiński, fot. Kostka i Mulert, cena 11,-

- Kasznica Józef dr(1834-1887), drz.szt. T.I.1887, ryt. J.Holewiński, (fot. nie wymienieni), cena 11,-

- Kirkor Adam(1818-1886), fks. Kł.1886, ryt. E.Nicz, fot.W.Rzewuski, cena 11,-

- Kisiel Adam(1600-1653), drz.szt.T.I.1860, ryt.J.Styfi, rys.JL, cena 22,-

- Klimkiewicz Antoni (z Goślic i Ciachina,zm. 1884?), drz.szt. T.I.1885, ryt. Schűbeler, rys.JB, cena 11,-

- de Klopmann Eward Otto (1801-1878), drz.szt. Kł. 1878, ryt. J.Holewiński, cena 11,-

- Kluger Władysław(1849-1884), drz.szt. Kł. 1884, ryt.E.Nicz, fot. Rzewuski, cena 11,-

- Kluk Krzysztof Jan(1739-1796) ks., komp. drz.szt. O.D. 1865, ryt. Walter, rys. Tegazo, cena 11,-

- Kochanowski Jan (1530-1584), cynk. T.P. 1884/85, mal. J. Matejko, cena 44,-

- Kochanowski Jan (1530-1584), drz. szt. Kł.1884, komp. śmierć, ryt.E.Nicz,rys.F.Sypniewski, cena 22,

- Kochanowski - || -, pomnik w Poznaniu, cynk. B.L. 1889, ryt. F.Kasprzykiewicz, cena 5,50

- Kochański Wiktor(1809-1878), drz.szt. Kł.1878, ryt. Holewiński, cena 11,-

- Kochowski Wespazjan(1633-1700), drz.szt. T.I.1861, ryt.M.S., rys. Lewicki, cena 11,-

- Konarski Stanisław(1700-1773),drz.szt. T.I.1861, rys. Polkowski, cena 11,-

- Konopacki Szymon(1790-1884), drz.szt. T.I. 1869, cena 11,-

- Konrad Ks. mazowiecki (1187-1247), Henryk Brodaty(1165-1238), Św. Jadwiga Śląska(1178-1243) - komp. na jednym arkuszu, drz.szt. Kł. 1874, rys. F. Sypniewski, cena 55,-

- Konrad Ks. mazowiecki (1187-1247), Henryk Brodaty(1165-1238), na jednym arkuszu,

drz.szt. T.I. 1868, rys. J. Matejko, ryt. A. Karmański cena 99,-

- Korecki Samuel(1586-1622), komp. drz.szt. T.I. 1862, ryt. J.Styfi, rys. Fabijański i J.Kossak, cena 22,-

- Korzeniowski Józef(1797-1863), komp. drz.szt. Kł.1870, ryt. J.Styfi, rys.J.Buchbinder, cena 33,-

- Kossak Juliusz(1824-1899), komp. cynk. B.L.1889, ryt.F.K., cena 33,-

- Kossakowski Jan-Nepomucen bsk.(1753/55-1808), drz.szt. T.I.1865, ryt.F.Z., cena 11,-

- Kossowski Henryk ks.(1828-1903), na ark, wraz z 2 innymi biskupami, Lubowidzki Cyryl (1823- 1898), Pollner Karol (1825-1887), drz.zt. T.I. 1884, ryt. A.Regulski i A.Z., 1x rys. JB, cena 11,-

- Kostrzewski Franciszek(1826-1911), komp. drz.szt. Kł. 1872, ryt.J.S., cena 44,-

- Kowalski Franciszek(1799-1862), drz.szt.T.I. 1862, rys. Polkowski, cena 11,-

- Kostrzewski Franciszek(), komp. drz.szt. Kł. 1872, ryt.J.S., cena 44,-

- Koźmian Stanisław (1811-1885), drz.szt. T.I. 1883, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Krasicki Ignacy, Ks. biskup (1735-1801), drz.szt. T.I.1864, ryt. Krzyżanowski wg Preka, cena 55,-

- Krauze Fryderyk(1808-1884), drz.szt. Kł.1884, ryt.E.Nicz, fot. K. Brandel, cena 5,50

- Krzeczunowicz Kornel(1815-1881), drz.szt. Kł.1881, ryt.Holewiński, fot. Adeli, cena 11,-

- Lelewel Prot Adam (1790-1884), komp. drz.szt. B.L.1884, ryt. B.P.K.Z., rys. Ryszkiewicz, cena 22,-

- Lenartowicz Teofil(1822-1893), drz.szt. ryt. J.H. Kł. 1873, rys. ITB, ubytek w l.d. rogu, cena 2,20

- Lamarmora Alfonso(1804-1878) na arkuszu z Raspail Fracois-Vincent(1794-1878), drz.szt. Kł.1878, 2x ryt. J.Styfi, cena 11,-

- Leon XIII papież (Gioacchino Pecci 1810-1903 ), cynk. T.I.1878, cena 22,-

- Leon XIII papież (Gioacchino Pecci 1810-1903 ), fks. T.I.1887, cena 22,-

- Leon XIII papież (Gioacchino Pecci 1810-1903 ), drz. szt. Kł.1878, ryt. Holewiński, cena 11,-

- Lesser Aleksander(1814-1884), komp. drz.szt. Kł.1873, cena 66,-

- de Lesseps Ferdynand (1805-1894), komp. z rodziną, cynk. B.L.1889, cena 5,50

- Leszczyńska Maria(1703-1768), królowa franucuska, drz.szt. T.I.1860, cena 55,-

- Leszczyński Stanisław(1677-1766) i Karol XII(1682-1718),komp. drz.szt. T.I. 1860, cena 22,-

- Leszek Czarny Ks.(ok.1241-1288), komp. drz.szt. Kł.1878, ryt.J.Holewiński, rys. J.Matejko, cena 55,-

- Levittoux Henryk dr (1822-1879), drz.szt. T.I. 1879, ryt.B.Puc, rys. JB, cena 22,-

- Likowski Edward ks. (1836-1915), drz.szt. T.I.1885, ryt.J.Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Litloff Hneryk(1818-1891), drz.szt. T.I. 1867, komp. rys. F.Tegazzo, fot. Mieczkowski, cena 22,-

- Lomnicky Simon (1552-1623)- komp. drz.szt. T.I.1878, ryt. P.H. mal. Jaroslav Czermak, cena 22,-

- Ludwik IX Święty Kr. (1224-1317), komp. drz.szt. T.I.1879, ryt.M.Kluczewski, mal.Matejko,cena 22,-

- Łącki Teodor(1818/19?-1902?) - miniatury prawników na jednym arkuszu (wraz z tekstem), poza nim Wierzchlejski Roman(1825-1887), Nowakowski Tomasz, Wrotnowski Antoni(1823-1900), Bronikowski Wojciech(1823-1884), Bożewski Konstanty, cynk. T.I.1889, cena 11,-

- Łubieński Leon hr.(1812-1860) drz.szt. T.I.1860, fot.Beyer, cena 11,-

- Łuszczewska Jadwiga (ps. Deotyma,1834-1908), drz.szt.T.I.1883, ryt.A.Regulski, rys.Tegazzo, cena 22,-

- Magnuszewski Dominik(1809-1845),drz.szt. T.I.1876, ryt.A.K. cena 11,-

- Majer Józef(1808-1899), drz.szt. T.I. 1860, cena 11,-

- Majewski Wincenty(1808-1888), drz.szt. T.I.1879, ryt.A.Regulski, rys.JB, fot.Mieczkowski, cena 22,-

- Malcz Karol Filip(1797-1867), drz.szt. T.I.1867, rys.F.Tegazzo, mal. Simmler, cena 11,-

- Marcinkowski Antoni (1823-1880),drz.szt. T.P. 1880, ryt.J.Styfi, rys. X.Pillati, cena 11,-

- Marcinkowski Karol(1800-1845), drz.szt. T.I.1860, ryt.ITP, cena 22,-

- Matejko Jan(1838-1893), drz.szt. T.I.1877, ryt.A.Regulski, rys.F.T., fot. Szubert, plamy, cena 22,-

- Matejko Jan (1838-1893), drz.szt. prospekt Kł. 1877/8 ? , ryt.F.Cynk, zły stan-obcięte marg. cena 22,-

- Matejko Jan (1838-1893), komp. z Siemiradzki Henryk (1843-1902), drz.szt. T.I.1877, ryt. A.Regulski, rys.FT, fot. Kostka i Mulert, cena 33,-

- Maurer Roman Dr(1852-1884),drz.szt. T.I. 1884, ryt.A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Mecherzyński Karol(1800/4-1881), drz.szt. T.I. 1865, ryt. K.Krzyżanowski, for. Rzewuski, cena 11,-

- Medici Lorenzo(1449-1492) komp. z Alexandra Scala(?-1506),drz.szt.T.I.1879, mal.Kolarz, cena 22,-

- Merzifonlu Kara Mustafa Pasha (1634/34-1683), komp. drz.szt. T.I.1882, ryt.J.Schűbeler, cena 22,-

- Mesić Matija (1826-1878)ks.,drz.szt. T.I.1879, cena 5,50

- Mianowski Józef(1804-1879), drz.szt. T.I.1865, ryt. KK, rys. Jk, fot. Beyer, cena 22,-

- Mianowski Józef(1804-1879), komp. pogrzeb, cynk. T.I.1879, rys.W.Szymanowski, cena 22,-

- Mianowski Józef(1804-1879), drz.szt. T.I. 1879, ryt.A.Regulski, rys. FT, fot. Trzebiecki, cena 22,-

- Michałowski Piotr(1800-1855), drz.szt. T.I. 1867, rys. JK , mal. A.Bizański, cena 11,-

- Michelet Juliusz(1798-1874), drz.szt. Kł. 1874, ryt. J.Styfi, cena 22,-

- Mirabeau Honore Gabriel... (1749-1791), drz.szt. T.I. 1885, ryt.B.P. W.Ciechmoski, cena 5,50

- Mniszech Maryna(ok.1588-1615), komp. drz.szt. Kł. 1878, ryt. DH, mal. L.Wyczółkowski, cena 55,-

- Modrzejewska Helena(1840-1909) w roli Livii Quintilli, drz.szt. T.I.1869, ryt.A.Regulski, rys.F.T., fot. Mieczkowski, cena 55,-

- Modrzejewska Helena(1840-1909) w roli Adrianny Lecouvreur, drz.szt.T.I.1869, ryt.Regulski, rys.FT, fot. Mieczkowski, cena 55,-

- Moes Christian August(1810-1872), drz.szt. Kł. 1872, ryt.J.H. , cena 11,-

- Moniuszko Stanisław(1819-1872), komp. fks. T.I.1885, ryt.A.Zajkowski, rys. Andriolli, cena 44,-

- Moraczewska Bibianna (1811-1887), feministka , drz.szt. Kł.1887, ryt. E.Nicz. for. Rivoli , cena 55,-

- Moraczewwska Bibiana (1811-1887), feministka, cynk. T.I. 1887, rys.E.M. cena 11,-

- Morawski Seweryn ks.(1819-1900) i Sembratowicz Sylwester ks. (1836-1898) , dwa portrety na 1/2 arkusza, drz.szt. T.I. 1885, ryt.J.Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Morsztyn Jan Jędrzej (1621-1693) , drz.szt. T.I. 1861, ryt. Styfi, rys. Polkowski, cena 22,-

- Niegolewski Władysław(1819-1885), drz.szt. T.I. 1885, ryt.J.Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Niemojewski Józef(1763/69- 1839), drz.szt. T.I. 1862, rys. Polkowski, cena 11,-

- Niewęgłowski Henryk(1807-1881), drz.szt. T.I. 1880, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Nowakowski Franciszek Kandyd(1813-1881), drz.szt. T.I. 1879, ryt. Danielski, rys. Cynk, cena 11,-

- Nowicki Emilian Klemens Dr(1781-1876), drz.szt. T.I.1865, cena 22,-

- Opaliński Łukasz(1581-1654), drz.szt. T.I.1860, wg mdz. J.Falcka z 1653r., cena 22,-

- Orda Napoleon(1807-1883), drz.zt. T.I. 1883, ryt.A.Regulski, cena 22,-

- Panebianco Antoni Maria (1808-1885) wraz z 8 innymi kardynałami, kandydatami na papieża, na jednym arkuszu, 9 drz.szt. T.I.1878, poza nim Giovanni Simeoni(1816-1892), Gioacchino Pecci (1810-1903 - papież Leon XIII od 1878r.), Lucien-Louis-Joseph-Napoleon Bonaparte (1828-1895), Camillo Di Pietro (1806-1884), Alessandro Franchi (1819-1878), Antonio de Luca (1806-1883), Luigi Billio (1826-1884), Rafael Monaco la Valetta (1827-1896), przedarcie na dole ark., cena 5,50

- Paszkowski Franciszek(1818-1882),drz.szt. Kł. 1884, ryt. J.Holewiński, fot. W.Rzewuski, cena 11,-

- Paszkowski Józef(1817-1861), drz.szt. T.I.1861, ryt. J.S. rys. Polkowski, fot. Beyer, cena 11,-

- Pietraszewski Ignacy(179601869), drz.szt. T.I.1869, ryt. J.Schűbeler, rys.FT, cena 11,-

- Pius IX papież (G.M.M. Ferretti 1792-1878), drz.szt. Kł.1878, cena 22,-

- Podbereski Michał (producent kół z Wysokiego Dworu), drz.szt. Kł. 1878, cena 5,50

- Podbipięta Longinus, boh. "Ogniem i Mieczem" Sienkiewicza, rys. J. Kossak,cynk. Kł. 1884,cena 33,-

- Popiel Wincenty Teofil ks. Arcbsk(1825-1912), na 2 ark. jeszcze 9 innych biskupów i arcybiskupów,Gintowt Aleksander (1821-1889), Pallulon Mieczysław (1834-1908), Kuliński Tomasz (1823- 1907), Sotkiewicz Antoni Franciszek (1826-1901), Borowski Kacper (1802-1885), Bereśniewicz Aleksander (1823-1902), Wnorowski Kazimierz(1815-1885), Hryniewiecki Karol (1841-1929), Kozłowski Szymon (1819-1899), 10xdrz.szt., T.I.1883, różni autorzy, cena 33,-

- Potocki August hr. (1806-1867), drz.szt. 1877, ryt. Dyamentowski, rys. Buchbinder, mal. K.Kaniewski, cena 33,-

- Potocki Stanisław Kostka (1755-1821),drz.szt. T.I.1860, ryt. H. Röber, rys. Polkowski, cena 33,-

- Potocki Włodzimierz hr.(1789-1812), pomnik wawelski, drz.szt. T.I.1860, cena 11,-

- Prandota Jan Odrowąż(ok.1200-1266) bsk., drz.szt. T.I.1878, ryt.K.Przykorski, mal.Matejko, cena 22,-

- Przeździecki Aleksander hr. (1814-1871), drz.szt. 1871, ryt. J.Styf, rys. X.Pillati, cena 22,-

- Przyborowski Karol dr(1824-1879), drz.szt.Kł.1880, ryt. J.Holewiński, zły stan ark., cena 5,50

- Purkynie Jan(1787-1869), drz.szt. T.I.1869, ryt.F.Szymborski, cena 5,50

- Pusz (Pusch) Jerzy Bogumił (1790-1846), drz.szt.T.I. 1869, cena 11,-

- Puzynina Gabryela Ks. (1815-1869), drz.szt. T.I. 1869, rys.FT, fot. Mieczkowski, cena 11,-

- Rakiewiczowa z.d. Ładnowska Aleksandra(1836/40-1898), aktorka , ryt.A.K., cena 22,-

- Reszke - Kronenberg Józefina ("di Reschi",1855-1891), drz.szt.T.I.1883, ryt.Regulski, rys.JB,cena 33,-

- Roj Wojciech(1839-1924),drz.szt./cynk. Kł.1886, ryt.J.Holewiński, rys. S.Witkiewicz, cena 11,-

- Rostafiński Józef (1850-1928), drz.szt. T.I.1878, ryt. A.Regulski, rys.FT, cena 11,

- Rubens Peter Paul (1577-1640) z Heleną z Formanów, drz.szt. T.I. 1877, ryt. Rich Henkel, mal. Rubens, cena 33,-

- Rubens Peter Paul (1577-1640), komp. drz.szt. T.I. 1877, rys. F. Tegazzo, ryt. Schűbeler i Łoskoczyński, cena 33,-

- Rubinstein Anton (1829-1894) , ryt. J.Schűbeler, rys.FT, na arkuszu z Lotto Izydor (1840-1936), ryt. A.Regulski, rys.FT, drz.szt. T.I.1869 , cena 44,-

- Russanowska Teresa (zm.1885), drz.szt. T.I. 1885, ryt. Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Rydzowski Andrzej(1829-1881),drz.szt. Kł.1881, ryt.J Holewiński, fot.Rzewuski, cena 11,-

- Ryksa (Rycheza Lotaryńska, ok 993-1063) kr., żona Mieszka II (990-1034)kr. , drz.szt. T.I.1879, ryt. J. Łoskoczyński, mal. Jan Matejko, cena 22,-

- Salomon Emeryk(XV-XVI w.) pomnik z 1504, drz.szt. T.I.1869, rys. M.Cerch, cena 5,50

- Salomon Mikołaj(XV-XVIw.), pomnik, drz.szt. T.I.1869, ryt. J.Dudrak, rys.M.Cerch, cena 5,50

- Sanguszko Roman(153701571), drz.szt. T.I.1862, rys. Polkowski, cena 33,-

- Santi Rafael (1483-1520), komp. drz.szt. T.I. 1883, cena 22,00

- Sapieha Kazimierz Nestor Ks.(1757-1798), drz.szt. Kł. 1876, ryt. J.H., cena 22,-

- Sapieha Leon Ks.(1803-1878), drz.szt. T.I. 1878, ryt.A.Regulski. rys. FT, cena 11,-

- Sarbiewski Maciej Kazimierz(1595-1640) pomnik, drz.szt. T.I.1885, ryt.P.Buczkowski,rys.BP,cena 11,-

- Sayn-Wittgenstein Karolina Elżbieta Ks. z Iwanowskich(1819-1887), drz. szt. Kł. 1877, ryt.J.Holewiński, rys.X. Pillati, cena 22,-

- Scherr Johannes(1817-1886), drz.szt. T.I.1884, ryt. A.Regulski , rys. JB, cena 5,50

- Siemiradzki Henryk(1843-1902), cynk. B.L. 1877, rys.FT, cena 33,-

- Simmler Karol(1822-1877), drz.szt. T.I. 1877, ryt.A.Regulski, rys. F.Tegazzo, cena 11,-

- Skarbek-Malczewski Jan Adam(1780-1884), drz.szt. Kł.1884, ryt.B.Puc, rys. JB, cena 11,-

- Smolikowski Andrzej(1764-1839), drz.szt. T.I. 1877, ryt. A.Regulski, rys.F.T., przedarcie, cena 5,50

- Sobańska Róża z hr. Łubieńskich (1798-1880), drz.szt. Kł. 1880, ryt.J.Holewiński, cena 11,-

- Sobieski Aleksander(1677-1714), pomnik w Rzymie, drz.szt. T.I.1860, ryt.TP, cena 11,-

- Sobieski Jan III(1629-1696), komp. drz.szt. T.I.1878, ryt.K.Olszewski, cena 99,-

- Sobieski Jan III(1629-1696), komp. wraz z córką - Sobieska Teresa Kunegunda (1676-1730), drz.szt. 1877, ryt. W.Berg, rys. Maszyński, cena 22,-

 

- Staszic Stanisław(1755-1826), drz.szt. T.I.1860, mal. R. Hadziewicz, cena 55,-

- Stolpe Alojzy(1818-1876), drz.szt. Kł. 1871, ryt.J.S., rys.JB, cena 11,-

- Stuart Maria (1542-1587) i David Rizzio (ok.1533-1568) , komp. koncert na dworze Marii Stuart, drz.szt. T.I.1869, rys. F. Tegazzo, ryt. Schűbeler, fot. K.Beyer, mal. Skirmunt, cena 44,-

- Sumiński Zygmunt(1845-1885), drz.szt. ryt.J.Schűbeler, rys. JB, cena 11,-

- Supiński Józef(1804-1893), drz.szt. T.I.1867, ekonomista , cena 22,-

- Szenoa August (1838-1881) chorwacki pisarz,drz.szt. T.P. 1882, ryt.B.Puc-J.J., cena 11,-

- Szlagier Kazimierz(1824-1877), drz.szt. Kł. 1877, ryt. J.Styfi, cena 11,-

- Szlenkier Karol Jan(1839-1900),drz.szt. T.I. 1883, ryt.A.Regulski, rys. JB, cena 22,-

- Szober Feliks(1846-1879), drz.szt. T.I.1879, ryt. A.Z., cena 5,50

- Taczanowski Władysław(1819-1890), drz.szt. T.I. 1883, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 22,-

- Tegazzo Franciszek(1829-1879), drz.szt. T.I. 1879, ryt.A.Regulski, for. Witkowski, cena 11,-

- Teichman Ludwik Prof.Dr (1823-1895), drz.szt. Kł. 1886, ryt.J.Holewiński, cena 22,-

- Tintoretto (Jacopo Robusti 1618-1594), komp. malujący wizerunek zmarłej córki (Marietta Robusti 1560-1590), drz.szt.T.I.1884, ryt. Łoskoczyński, rys. JKausik, mal. Koch, cena 22,-

- Trętowski / Trentowski Bronisław(1808-1869), drz.szt. T.I.1870, ryt.A.Regulski, rys.F.T. cena 33,-

- Tyszkiewicz Konstanty hr.(1806-1868), drz.szt. 1868, ryt.A.Regulski, cena 11,-

- Tyzenhauz Antoni(1733-1785),drz.szt. T.I.1860, cena 11,-

- Vautier Bejnamin(1829-1898), drz.szt. T.I.1879, ryt. B.P.K.Mrówczyński, cena 5,50

- Verdi Giuseppe(1813-1901), fks.T.I.1887, cena 11,-

- Waga Antoni Florian prof.(1799-1890), komp. drz.szt. T.I.1865, ryt.J.Styfi, rys. J.Kossak, cena 44,-

- Wagner Ryszard(1813-1883),drz.szt. T.I.1883, ryt.J.Schűbeler, rys. JB, cena 33,-

- Walezy III Henryk kr. ( Henri III Valois 1551-1589), komp. w Wenecji, drz.szt. Kł.1884, ryt. S.Antoszewicz, cena 22,-

- Warszewicz Józef(1812-1866), drz.szt. T.I. 1861, ryt.JS rys. J.Lewicki, fot. Rzewuski, cena 22,-

- Wejnert Aleksander (1809-1879), drz.szt. Kł..1879, ryt.Holewiński, fot.K.Brandel cena 22,-

- Węgierska Zofia(1822-1869), drz.szt.T.I. 1869, rys.FT. ryt.A.Regulski, cena 11,-

- Widort Kajetan(1804-1852),drz.szt. T.I.1861, ryt.J.Styfi, rys. J.Kossak, cena 11,-

- Wielopolski Aleksander hr.(1803-1877), drz.szt. Kł.1878, ryt.J.Holewiński, zaciek, cena 22,-

- Wierzchleyski Ksawery Franciszek ks. (1803-1884), drz.szt. T.I.1884, ryt.A.Regulski, rys.JB, cena 11,-

- Wiszniewski Michał(1794-1865),drz.szt. T.I. 1868, rys.F.T. rys. Łuszczkiewicz, cena 11,-

- Wojciechowski Józef (J. z Mazowsza 1839-1877), drz.szt. T.I. 1877, ryt. A.Regulski, rys. JB, cena 11,-

- Wołonczewski Maciej Kazimierz, biskup, (1799/1801-1875), drz.szt. T.I.1875, ryt.A.Regulski, rys.FT, arkusz zabrudzony, cena 5,50

- Woronicz Jan Paweł(1757-1829), drz.szt. T.I.1860, cena 22,-

- Wróblewski ( Koronowicz ) Walerian(1809-1878), drz.szt. Kł.1878,ryt. J.Styfi, rys.JB,plamy, cena 5,50

- Wydrzyński Klemens (1800-1864), drz.szt. T.I.1865, ryt.KK. rys. Polkowski, cena 11,-

- Wyrwicz Karol ks. (1717-1793), drz.szt. T.I.1865, ryt. P. Zabłocki, cena 11,-

- Wysocki Stanisław (1805-1868), drz.szt. T.I. 1868, ryt. A.Regulski , fot. Mieczkowski, cena 5,50

- Young Birgham(1801-1877),drz.szt. Kł. 1877, ryt.Holewiński, cena 22,-

- Zaleski Marcin (1796-1877), dz.szt. T.I. 1877, ryt. Schűbeler, rys.FT, cena 11,-

- Zamoyski Józef Florian hr.(1835-1878), drz.szt. Kł.1878 , ryt.J.Holewiński, cena 55,-

- Zamoyski Marcin (ok.1637-1689),komp., drz.szt.T.I.1882, ryt. Schűbeler, cena 33,-

- Zarębski Juliusz(1854-1885), drz.szt. T.I.1885, ryt. Schűbeler, rys.JB, cena 11,- rezerwacja

- Zdanowicz Aleksander(1805/8-1868),drz.szt. T.I. 1868, ryt.K.Przykorski, fot.Przywalski,cena 11,-

- Zernecke Jakub Henryk(1672-1741), drz.szt. T.I. 1865, ryt.E.Gorazdowski, cena 11,-

- Zieliński Gustaw(1809-1881), drz.szt. T.I.1860, ryt. M.S., rys.Lewicki, cena 11,-

- Zielonacki Józefat prof. (1818-1884), drz.szt. Kł.1884, ryt.Holewiński., rys.Witkiewicz, fot.Zeuschner, cena 11,-

- Ziemiałkowski Florian(1817-1900), drz.szt. T.I. 1883, ryt.A.Regulski, rys.JB, cena 33,-

- Zienkiewicz Romuald(1811-1868),drz.szt.T.I.1869, rys.F.T. , cena 11,-

- Zmorski Roman(1822-1867) drz.szt. T.I. 1867, fot. Mieczkowski, cena 22,-

- Zygmunt II August(1520-1572) król, komp. z Radziwiłł Barbara(1520/23-1551) królowa, komp.

drz.szt. Kł. 1872, ryt.J.Holewiński, rys. i mal. Jan Matejko, cena 44,-

- Zygmunt III Waza kr.(1566-1632) drz.szt. Kł.1878, ryt.K.Pomianowski , mal.Rubens (właść. Soutman) cena 33,-

- Żółkiewski Stanisław(1547-1620), drz.szt. T.I.1860, ryt.G.R. cena 99,-

- Żółkowski Alojzy(syn, 1814-1889), komp. z innymi uczestnikami inaugaracji Teatru Wielkiego w 1833 r. : Halpertowa Leontyna(z Żuczkowskich 1803-1895), Dobrski Julian(1812-1886), Royer Ludwik(1799-1885), Świergocki Józef(1799-1884), komp. 5 drz.szt. T.I. 1883, ryt. J.S. , F.P. A.Regulski, J. Schűbeler, rys. JB, cena 33,-

- Żupański Jan Konstany (1804-1883), drz.szt. Kł. 1884, ryt.J.Holewiński, fot. Rivoli i sp., cena 11,-

 

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.