"G" - Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)

\"G\" - Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki)

0 PLN

Prasa niemiecka w języku polskim (gadzinówki) G

- Gazeta Lwowska
   Dziennik dla dystryktu galicyjskiego
   Lwów, R.1:1941 - R.4:1944. (MZ)

R.2:1942 nr 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
                    150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
                    159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
                    168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
                    177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
                    186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
                    195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
                    204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213,
                    214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223,
                    224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
                    233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
                    242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
                    251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
                    260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
                    270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,
                    279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
                    288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
                    297, 298, 299, 300, 301, 302

R.3:1943 nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
                    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
                    31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
                    43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
                    55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
                    68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
                    80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 113, 114,
                   122, 123, 137, 138, 150, 151, 161, 170,  179,
                   180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                   189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
                   198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
                   207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
                   216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
                   225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
                   234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
                   243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252,
                   253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
                   262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270,
                   271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
                   280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
                   289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
                   298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 (30 XII)

                                                                               po 22,00

numery poświęcone zbrodni katyńskiej, listy katyńskie:

           nr 101 (wydarty otwór, ubytek tekstu) cena:22,00

           nr 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
               115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125,
               126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
               135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
               146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156,
               157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166,
               167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
               177, 178                                               po 33,00

numery dot.śmierci Gen. Sikorskiego:
             nr 159, 160                                              po 33,00

R.4:1944 nr 2, 3, 8, 21, 26, 35, 64, 82, 83, 102, 103,
                   105, 106, 109, 112, 119, 123, 124, 125,
                   126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 140,
                   141, 144, 146, 149, 150, 179       po 22,00

- Głos Polski.
  Kraków, R.1:1944 - R.2:1945; format: 27,8 cm.
  Niemieckie wydawnictwo pseudokonspiracyjne.

R.1: 1944 nr 3 (XII) przetarcia z niewilkim ubytkiem tekstu
                                                                           cena: 44,00

- Goniec Codzienny.
   Wydawca-redaktor:Czesław Ancerewicz.
   Wilno, R.1941-R.1944. Format: 49,8 cm.

R.1941 nr 29 (23 VIII-naddarcia)                        cena:33,00
R.1942 nr 230 (17 IV), 297 (5 VII)                          po 44,00
R.1941 nr 68 (podklejone rozdarcia, egz.przybrudzony, zawiera 1-szy
odcinek powieści Józefa Mackiewicza "Droga donikąd" p.t."Prorok z Popiszek",
podpisany inicjałem J.M.)                             cena:44,00
     nr 99, 127                                                  po 55,00
R.1942 nr 159, 220, 244, 288, 293, 340, 346
R.1943 nr 475, 512, 606, 651, 661, 663, 717, 741
                                                                      po 55,00       
  nr 540, 547 (Katyń)                                   po 66,00
  nr 562 (utworzenie Dywizji Kościuszkowskiej) cena: 66,00
  nr 573, 576 (listy katyńskie)                        po 66,00
  nr 577 (Widziałem na własne oczy - relacja z miejsca zbrodni
bolszewickiej w Katyniu napisana przez Józefa Mackiewicza,
                     2 s., 6 il.)                               cena: 330,00
 nr 666 (lista rozstrzelanych w odwecie za śmierć litewskiego
            policjanta insp.Mariana Padaby)             cena: 166,00
R. 1944 nr 751, 783                                                po 55,00

- Goniec Krakowski.
   Dziennik.
   Kraków 27 X 1939- 1945. (MZ)

R.1:1939 nr 1 (27 X), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,
                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
                      24, 25, 26, 27, 29                        po 44,00

R.2: 1940 nr 110, 116, 118, 120, 122, 123, 130, 131,
                     132, 134, 136, 148, 180, 258, 261, 276,
                     278, 279, 282, 283, 288, 290, 292, 293,
                     294, 296, 297, 298

R.3: 1941 nr 35, 36, 44, 82, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
                153,154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164,
                      165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
                       173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
                       181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
                       189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
                       198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
                        207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
                        215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
                        223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                        231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 241,
                        242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
                        250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 262
                        263, 264, 265, 266, 285, 286, 287, 288,
                       289,  290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,
                        297, 298, 299, 300, 301, 304, 305

R.IV:1942 nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                     18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33,
                     34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 51,
                     52, 53, 54, 55, 61(oderwany narożnik,mały
                     ubytek tekstu), 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 74,
                     75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,
                     92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103,
                     106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
                     116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126,
                     127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138,
                     139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
                     150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159,
                     160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 170,
                     171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181,
                     182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191,
                     192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
             212, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211,
                     213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
                     222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
                     231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
                     240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249,
                     250, 252, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263,
                     265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
                     274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
                     283, 284, 285, 286, 289, 293, 294, 295, 296,
                     297, 299, 300, 302, 303, 304

   R.V: 1943 nr 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
                       28, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
                       49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68,
                       70, 71, 72, 74, 78, 109, 132, 144, 147,
                       158, 166, 290.291, 292, 293, 294, 295, 298

   R. VI: 1944 nr  32, 34, 38, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 74, 75,
                           77, 79, 82, 84, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 97,
                           98, 101, 102, 104, 105, 110, 113, 114,
                           116, 130, 131, 166, 167, 170, 179, 279
                                                                              po 11,00
- wydania nadzwyczajne:
R.1940 nr z dn. 10 V/wyd.II/(Chamberlain ustąpił,
  zbombardowanie lotnisk w Antwerpii i Brukseli,
                   mobilizacja  w Szwajcarii)
R.1941 nr z dn. 14 IV (wojska niemieckie wkroczyły
             do Belgradu  Anglicy stracili Bardię)
              nr z dn. 22 VI (następstwa zdrady Moskwy.
              Front przeciw  bolszewizmowi)              po 55,00

- Goniec Codzienny.
  Wydawca-redaktor:Czesław Ancerewicz.
  Wilno, R.1941-R.1944;format:49,8 cm.
  Gadzinówka wyd.przez Niemców po polsku.
(MZ)

R.1941 nr 68 (podklejone rozdarcia, egz.przybrudzony,
  zawiera 1-szy odcinek powieści Józefa Mackiewicza
  "Droga donikąd"p.t."Prorok z Popiszek",
                      podpisany inicjałem J.M.)        cena:55,00
R.1941 nr 99, 126, 127                                                  
R.1942 nr 159, 220, 238, 244, 288, 293, 340, 346
R.1943 nr 475, 512, 606, 651, 661, 663, 703, 717, 741, po 55,00
       nr  547, 552 (Katyń)                                           po 66,00
       nr 562 (utworzenie Dywizji Kościuszkowskiej)  cena: 66,00
       nr 568, 569, 573, 574,  576 (listy katyńskie)         po 66,00

       nr 581 (Akta smoleńskie G.P.U.)                cena: 66,00
     nr 666 (lista rozstrzelanych w odwecie za śmierć litewskiego
            policjanta insp.Mariana Padaby)          cena: 166,00
R. 1944 nr 751, 783, 833                                       po 55,00

Aktualizacja 25.09.2018

Dane kontaktowe
Szybka wiadomość

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.